14. 9. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Veřejná konzultace – chemické látky, výrobky a odpady

Evropská komise vyhlásila na konci července 2018 veřejnou konzultaci týkající se řešení otázek na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů, konzultace probíhá do 29. října 2018.

V akčním plánu pro oběhové hospodářství přijatém v roce 2015 oznámila Komise svůj záměr provést analýzu možných politických opatření, jimiž by se řešila součinnost mezi právními předpisy týkajícími se chemických látek, výrobků a odpadu, a v návaznosti na to připravit návrh příslušných opatření.

Tato konzultace navazuje na analýzu Komise týkající pomezí právních předpisů ve sdělení vydaném 16. ledna 2018, sdělení naleznete zde.

Cílem konzultace je posoudit názor zúčastněných stran na různé možnosti a otázky týkající se čtyř překážek, které které brání uplatnění oběhového hospodářství (včetně bezpečného využívání druhotných surovin):

  • nedostatečné informace o přítomnosti látek vzbuzujících obavy ve výrobcích a odpadu,
  • přítomnost látek vzbuzujících obavy v recyklovaných materiálech a předmětech z nich vyrobených,
  • problémy při uplatňování kritérií pro stav, kdy odpad přestává být odpadem,
  • nejasné uplatňování metodik klasifikace odpadů v EU.

Veřejná konzultace je určena všem zainteresovaným stranám, včetně občanům, podnikům, organizacím a orgánům veřejné správy.

Je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU a odpovídat můžete v kterémkoli z nich, včetně českého jazyka.

Bližší informace naleznete zde. Výsledky konzultace se odrazí ve formulaci budoucích právních předpisů i nelegislativních iniciativ.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR