11. 11. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Večer s českou chemií 2022

Ve čtvrtek 10. 11. se v STAGES Hotel Prague uskutečnila tradiční společenská událost, Večer s českou chemií, kterou pořádá Svaz chemického průmyslu ČR. Hosté se v kongresovém sále sešli opět po roce.

Přítomné Večera s českou chemií přivítali s krátkým vystoupením náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický, který vyzdvihl výbornou spolupráci s chemickým průmyslem, náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík a předseda OS ECHO Zdeněk Černý. Úvodním slovem shrnul současnou situaci v chemickém odvětví prezident Svazu chemického průmyslu Petr Cingr.

Dále postupně vystoupili partneři Večera s českou chemií, bez nichž by se událost nemohla uskutečnit. Děkujeme společnostem FARMAK, CHEMOPROJEKT, KYOCERA AVX a SILON a všem ostatním spolupořadatelům za umožnění uspořádat tradiční Večer s českou chemií.

Následujícím bodem programu bylo předání certifikátu „Responsible Care“. Responsible Care je celosvětová dobrovolná aktivita chemického průmyslu v oblasti zdraví bezpečnosti a životního prostředí, která za svou více než 30-ti letou historii přerostla ve významný příspěvek chemického průmyslu k udržitelnému rozvoji. Představitelé Svazu chemického průmyslu ČR a představitelé jeho prvních členských organizací se k plnění principů Responsible Care přihlásili již v roce 1994, kdy vznikl program s českým názvem „Odpovědné podnikání v chemii“. Od roku 1996 probíhá pravidelné vyhodnocování, veřejné obhajoby výsledků a představenstvo SCHP ČR uděluje certifikáty o právu užívat logo Responsible Care společnostem, které absolvovaly veřejné obhajoby. Aktuálně se hlásí k plnění principů Responsible Care 93 členů SCHP ČR a jeho kolektivních členů a 63 z nich má právo používat logo Responsible Care.

Letos bylo předáno postupně 19 certifikátů a potvrzena partnerství 2 organizací.

1. skupina: Mezi výrobními společnostmi obhájilo právo užívat logo Responsible Care 12 společností:

Poprvé obhájily společnosti: Advanced Materials- JTJ s.r.o. a RYKO a.s.

Opakovaně obhájily společnosti: COLORLAK, a.s; Euro Support Manufacturing Czechia s.r.o.; Glanzstoff-Bohemia s.r.o.; Messer Technogas s.r.o.; Safina a.s.; SIAD Czech spol. s r.o.; SPOLANA a.s.; Synthesia, a.s.; SYNTHOS Kralupy a.s.; Vodní sklo a.s.

2. skupina: Mezi distribučními a nevýrobními společnostmi obhájilo právo užívat logo Responsible Care 7 společností a prodloužení platnosti zápisu do Seznamu partnerů Responsible Care obhájily 2 společnosti:

Azelis Czech Republic s.r.o.; DACHSER Czech Republic a.s.; FARAVELLI s.r.o.; Integrovaná Střední Škola Valašské Meziříčí; Krátoška Chemin spol. s r.o.; Medistyl spol. s r.o.; OQEMA, s.r.o.; RAVAGO CHEMICALS CZECH REPUBLIC s.r.o.; Střední průmyslová škola chemická Brno

Cena udržitelného rozvoje je uznáním pro členské organizace, které dosahují výjimečných výsledků nejen v oblasti péče o zdraví, bezpečnost a životní prostředí, ale i v oblasti hospodářské a sociální a tím přispívají i k rozvoji regionu. V roce 2022 udělilo tuto cenu představenstvo SCHP ČR společnosti Ethanol Energy a.s.

 

Další bodem programu bylo ocenění Osobnost české chemie.

V letošním roce se představenstvo rozhodlo udělit ocenění 4 osobnostem české chemie.

Ing. Pavel Kubíček – in memoriam, Ing. Oldřich Petira, CSc. – in memoriam, prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc. A Ing. Vladimír Drozd.

Každý oceněný/pozůstalý obdržel pamětní grafický list Alchymista od akademického malíře Miroslava Houště.

K udělení ocenění Osobnost české chemie 2022 byl in memoriam nominován Ing. Pavel Kubíček, který po dlouhá léta patřil mezi nejvýznamnější osobnosti společnosti Spolchemie. Byl nejen excelentním chemikem, výzkumníkem a manažerem nebo také hlavou mnoha klíčových projektů firmy Spolku pro chemickou a hutní výrobu – Spolchemie. Ve Spolchemii začal jako asistent v oboru chemického výzkumu, postupně se vypracoval, přes pozice výzkumného a vývojového pracovníka, vedoucího oddělení chemicko-inženýrské techniky, vedoucího oddělení výzkumu, až na pozici ředitele rozvoje anorganiky. Především jeho zásluhou se dnes Spolchemie orientuje na velmi perspektivní oblasti a patří ke špičce na trhu. Ve společnosti byl lídrem mnoha klíčových projektů firmy.  Naprosto klíčovým byl však v posledních deseti letech projekt SPARK a ZEBRA, ve spolupráci se zahraničním strategickým partnerem. Pavel Kubíček byl také uznávanou autoritou mezi širokou škálou profesních organizací. Jeho ocenění Ettlovou cenou pro nejvýznamnější průmyslové pracovníky v oblasti výzkumu a inovací jen dokládá jeho vysokou reputaci. Vedle toho společnost reprezentoval v mnoha dalších oblastech jako například představitel v rámci Vodíkové platformy Ústeckého kraje, spolupráce a partnerství firmy s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, či Chemického fóra Ústeckého kraje. K velké lítosti všech, kteří jej znali, Pavel Kubíček nečekaně zemřel 4. března 2021.

Další osobností, které bylo ocenění uděleno in memoriam za přínos v oblasti chemické legislativy, je Ing. Oldřich Petira, CSc. Byl absolventem VŠCHT Pardubice oboru Procesy a zařízení chemického průmyslu. Absolvoval postgraduální studium v oborech Organická technologie a Průmyslová toxikologie a externě studium vědecké aspirantury v oboru Technologie vody na VŠCHT v Praze. Více jak 50 let se věnoval chemii, průmyslové toxikologii a chemické bezpečnosti. Třicet osm let strávil ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Rybitví. Byl soudním znalcem v oborech Chemie a Ochrana přírody se zaměřením na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost životního prostředí. Velkou část svého profesního života věnoval přípravě a aplikaci legislativy pro ochranu životního prostředí a chemickou bezpečnost průmyslových výrob. Stál na úplném začátku implementace nařízení REACH a nařízení CLP v České republice. Věnoval se také problematice uvádění biocidních přípravků na trh a implementaci evropského nařízení BPR.

Další osobností české chemie se v letošním roce Ing. Vladimír Drozd, který je bývalý prezidentem SCHOD ČR a členem představenstva SCHP ČR. Vladimír Drozd věnoval celý svůj profesní život odpovědné distribuci chemických látek a směsí. Podílel se na privatizaci společnosti Chema Horní Počernice, poté dlouhá léta pracoval jako jednatel a technický ředitel společnosti Brenntag CR. Po odchodu z této společnosti se jako investiční ředitel zasloužil o modernizaci skladového areálu společnosti Oqema ve Slatiňanech. Jako prezident SCHOD ČR přivedl členské firmy společnosti k přijetí závazku, že všechny budou plnit principy Responsible Care tak, aby získaly právo užívat logo Responsible Care. Ing. Drozd se i po odchodu do důchodu aktivně podílí na práci výboru HSE SCHP ČR a jeho hodnotitelské skupiny Responsible Care.

Poslední osobnost, nominovaná v roce 2022, věnovala svou kariéru kvasné chemii. Mojmír Rychtera, prof. Ing. CSc. vystudoval na pražské VŠCHT studijní obor kvasná chemie a technologie. Posléze zde pracoval jako pedagogický asistent se zaměřením na veškerá laboratorní, poloprovozní cvičení a praxe studentů v celém kvasném průmyslu. Fermentační výroby citronové kyseliny si vyzkoušel v závodě Lachema v Kaznějově. Téma kandidátské práce orientoval na přípravu glutamové kyseliny z melasových výpalků. V rámci ověření navrhované technologie byla provedena řada poloprovozních zkoušek v závodě Vitana Byšice. Posléze na katedře působil jako odborný asistent II. Stupně. V roce 1972 nastoupil roční zahraniční stáž ve Velké Británii na University of Birmingham na Katedře chemického inženýrství v oddělení biochemického inženýrství. V té době začal přemýšlet o výuce bioinženýrství na katedře kvasné chemie na VŠCHT. Po návratu začal přednášet vybrané kapitoly, později vznikl samostatný předmět Bioinženýrství kvasných procesů. Kromě toho vznikla řada spoluprací v oblasti bioinženýrských aplikací s MCHTI v Moskvě, především s ohledem na využití membránových procesů při fermentačních procesech. Kromě membránových reaktorů se ve skupině studovaly způsoby imobilizace kvasinkových buněk s cílem zrychlení a zefektivnění fermentačních procesů. Významnou etapou působení profesora Rychtera na katedře byla spolupráce na podkladech pro výstavbu závodu na výrobu kvasničné biomasy v závodě CelPak Paskov.

 

Jako poslední bylo předáno ocenění učitelům chemie, jejichž projekty byly podány v rámci soutěže „Učme chemii atraktivně“ a vyhodnoceny odbornou komisí složenou z ředitelů středních škol. Cenu si převzala:

Mgr. Ing. Bohumila Kroupová                    ZŠ a MŠ Brno, Husova 17

Mgr. Jitka Dvořáková                                   ZŠ Zlín, Okružní 4685

Ing. Petra Holubová                                      ZŠ Kladno, Moskevská 2929

Mgr. Dagmar Kunkelová                              ZŠ Cerekvice nad Loučnou

Mgr. Miroslava Bělochová                          ZŠ Jungmannovy sady, Mělník, Tyršova 93

Mgr. Pavlína Hamplová                                ZŠ Zábřeh, Školská 406/11

Mgr. Eliška Musilová                                     ZŠ a MŠ Brno, Husova 17

Mgr. Eva Rečková                                         ZŠ Příbor, Jičínská 486

Mgr. Daniela Szmeková                               ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b

Mgr. Dana Kovaříková Voborská               ZŠ a MŠ Sudoměřice u Bechyně

Ing. Kateřina Walterová                               ZŠ s RVMPP Buzulucká, Teplice

 

„Večer s českou chemií je v podstatě jediné společenské fórum, kde se současně sejdou najednou zástupci všech významných společností působící v chemickém průmyslu v České republice společně s hosty, kteří rovněž mají k chemii co říci. Večer je však nejenom příležitost ke společenskému setkání, ale i příležitost veřejně ocenit zástupce chemie v různých oblastech: od úspěšných „odpovědně podnikajících společností“, přes významné osobnosti až po učitele chemie, kteří k běžné výuce přidávají i něco navíc,“ přibližuje Ivan Souček důležitost události pro chemický průmysl.

 

___________________________________________________________________________

Svaz chemického průmyslu České republiky byl založen v roce 1992 jako dobrovolné sdružení výrobních, obchodních, projekčních, výzkumných a konzultačních organizací, které mají vztah k chemickému, farmaceutickému a petrochemickému průmyslu a k průmyslu zpracování plastických hmot a pryže. Z původních 37 společností jich nyní SCHP ČR sdružuje více než sto a jeho členové reprezentují více než 60 % pracovníků tohoto oboru a více než 70 % celkové výroby výše zmíněných průmyslových odvětví.

 

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR