24. 6. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Petr Jarolímek

V budoucnu budeme potřebovat více energie na další snížení našich emisí

Výkonný ředitel Cefic pro změnu klimatu a energetiku, Charles-Henri Robert, se minulý týden podělil o své názory s Evropským hospodářským a sociálním výborem, aby projednal úlohu chemického průmyslu při dosahování cílů v oblasti energetiky a klimatu po roce 2020.

Chemický průmysl může významně přispět k dlouhodobým klimatickým cílům EU

Po pro Evropský parlament rušném volebním období všichni v Bruselu pozorně sledují vývoj celkové politické strategie EU na příštích pět let. Tato strategická agenda by měla být schválena národními představiteli na konci června, přičemž se očekává, že opatření v oblasti klimatu budou jednou ze čtyř prioritních oblastí EU. 

To znamená, že evropští politici budou pokračovat v práci na podmínkách, pobídkách a povolovacím rámci, který bude zaveden na podporu přechodu EU ke klimatické neutralitě.

CH-200x300.jpg

Evropský chemický průmysl hodlá aktivně přispívat k evropské vizi tím, že bude klíčovým poskytovatelem inovací pro mnoho současných i budoucích nízkouhlíkových řešení. 

To zahrnuje technologii umožňující klimaticky neutrální prostředí pro chemii založenou na CO2, skladování energie a řadu produktů pro zlepšení energetické účinnosti.

Je však důležité zvážit, když hovoříme o vývoji ekologických řešení a snižování emisí v našem sektoru obecně, že výroba těchto aktivních chemikálií může být zdrojově a energeticky náročná. 

Vzhledem k tomu, že inovační chemie je základním kamenem pro poskytování materiálů pro přechod k čisté energii, je nezbytné pochopit, jak jsou cesty chemického průmyslu ke snižování emisí úzce spojeny s dekarbonizací energetického sektoru. Je tomu tak proto, že v budoucnu budeme potřebovat více energie na další snížení našich emisí.

Neustále sledujeme způsoby, jak zlepšit naše výrobní procesy, snížit uhlíkovou stopu a umožnit další snižování emisí v hodnotových řetězcích. Za posledních 25 let jsme již snížili naše emise o 60 % prostřednictvím produktových a provozních inovací. 

Aby tento pozitivní vývoj pokračoval, potřebuje EU soudržný regulační rámec zahrnující politiku v oblasti klimatu, energetiky, průmyslu, obchodu a životního prostředí.

Před zasedáním Evropské rady, které má potvrdit pětiletý plán pro Evropu, vyzýváme evropské vedoucí představitele, aby sladili politiky EU v oblasti energetiky a klimatu s prioritou rozvoje konkurenceschopné průmyslové základny v Evropě

I když se většině z nich může zdát, že uznávané milníky v oblasti energetické a klimatické politiky v polovině století se zdají být daleko, z průmyslového hlediska se již čas nachýlil, protože od roku 2050 nás dělí pouze dva investiční cykly.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak mohou energeticky náročná průmyslová odvětví v Evropě přispět k dlouhodobým cílům EU v oblasti skleníkových plynů, klikněte zde.

Zdroj: cefic.org

Foto: Cefic

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR