4. 7. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Upozornění na změny v příloze XVII nařízení REACH

Dne 15. 6. 2020 bylo v Úředním věstníku Evropské unie v částce L 188 I zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA.

Kyselina perfluorooktanová (PFOA), její soli a příbuzné sloučeniny byly podle nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (POPs) zakázány. Cílem je zabránit vystavení občanů EU a životního prostředí této perzistentní, bioakumulativní a toxické skupině látek.

Nařízení se řídí rozhodnutím přijatým na konferenci Stockholmské úmluvy v květnu 2019, kterým bylo schváleno zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA do přílohy A této úmluvy.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784 nabývá účinnosti od 5. července 2020.
V současné době je používání a výroba PFOA, její soli a příbuzných sloučenin omezeno podle bodu 68 přílohy XVII nařízení REACH.

Od 4. prosince 2020 dojde k redukci výjimek pro výrobu a používání těchto látek.

Text nařízení v české i anglické verzi naleznete na těchto webových stránkách:

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784

Commission delegated regulation (EU) 2020/784

Foto: pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR