9. 3. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

Upozornění na termín použití nařízení Komise (EU) 2016/1179 ke změně přílohy VI nařízení CLP

Změny v příloze VI k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) použitelné od 1. března 2018.

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí.

Nařízení vstoupilo v platnost v srpnu 2016 a použije se od 1. 3. 2018.

V souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 1272/2008, po předložení návrhů na nové, aktualizované nebo zrušené harmonizované klasifikace a označení některých látek a na základě stanovisek Výboru pro posuzování rizik (RAC) k těmto návrhům, se mění příloha VI uvedeného nařízení.

Např. u olova je třeba rozlišovat podle velikosti částic mezi práškovou a celistvou formou. Z toho důvodu byl zaveden specifický koncentrační limit (SCL) ? 0,03 % pro práškovou formu a pro celistvou formu platí obecný koncentrační limit (GCL) ? 0,3 %. U látek obsahujících měď je zařazena environmentální klasifikace.

Dodržování nových harmonizovaných klasifikací je požadováno od 1. března 2018.

V příloze VI byla ke k 1. 6. 2017 zrušena tabulka 3.2, která obsahuje seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v příloze VI směrnice Rady 67/548/EHS.

Text nařízení v anglické i české verzi naleznete v příloze této aktuality.

Přílohy ke stažení:

Nařízení Komise (EU) 2016/1179

Nařízení Komise (EU) 2016/1179 - ENG


Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR