TRINS

TRINS

Transportní informační a nehodový systém (TRINS) je od roku 1996 systémem pomoci při nehodách spojených s přepravou nebezpečných látek, který je realizován na základě smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a Svazem chemického průmyslu České republiky. V roce 2016 byla podepsána aktualizovaná smlouva, podchycující všechny dosavadní dokumenty. Dohoda představuje rámec pro součinnost v těchto oblastech spolupráce:

a) Spolupráce se členskými společnostmi u dopravních nehod s výskytem nebezpečných látek

b) Spolupráce při minimalizaci mimořádných událostí při používání chemikálií ve stacionárních zařízení mimo chemický průmysl

c) Spolupráce se členskými společnostmi České asociace čistících stanic – přednostní čištění cisteren a tankových kontejnerů potřebných při zásahu TRINS, dekontaminace prostředků požární ochrany, které poskytují služby CACS.

K 31. prosinci 2019 bylo zapojeno do systému TRINS 22 členských společností - UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov, SYNTHOS Kralupy, a.s., SPOLANA, a.s. Neratovice,  SPOLCHEMIE, a.s. Ústí nad Labem, SYNTHESIA, a.s. Pardubice, DEZA, a.s. Valašské Meziříčí, SILON, s.r.o. Planá nad Lužnicí, SYNTHOMER a.s. Sokolov, BORSODCHEM - MCHZ, a.s. Ostrava, COLORLAK, a.s. Staré Město, LOVOCHEMIE, a.s. Lovosice, FARMAK, a.s. Olomouc, MESSER TECHNOGAS, s.r.o. Praha, Česká asociace čisticích stanic, CS CABOT, s.r.o. Valašské Meziříčí, LINDE GAS, a.s. Praha, ESMC, s.r.o. Litvínov, BOCHEMIE, a.s. Bohumín, ČEPRO, a.s.; DEKONTA, a.s. Ústí nad Labem, Lučební závody DRASLOVKA, a.s. Kolín a Glanzstoff – Bohemia, s.r.o., Lovosice.

Celkově působí v České republice 35 středisek. ČEPRO, a.s. totiž disponuje sedmi středisky a v CACS jsou zapojeny všechny členské organizace.

Republikové koordinační centrum systému TRINS je společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. Hlavním cílem dosažení co nejužší součinnosti členských společností zapojených do činnosti TRINS jako součásti Integrovaného záchranného systému České republiky.

Na webových stránkách společnosti Unipetrol naleznete rovněž aktuální informace

https://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/trins/Stranky/default.aspx 

Tradiční výroční zasedání TRINS se uskutečnilo 21. 1. 2020 na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru za účasti za účasti generála Františka Zadiny, náměstka generálního ředitele HZS, a Ing, Ivana Součka Ph.D., ředitele SCHP ČR.

Jednání se zúčastnilo vedle zástupců generálního ředitelství a krajských správ Hasičského záchranného sboru i 26 představitelů členských organizací SCHP ČR. Vedle představitelů národního koordinačního střediska TRINS z Unipetrolu RPA se jednání zúčastnili zástupci těchto středisek: BorsodChem MCHZ, Colorlak, ČEPRO, Dekonta, DEZA, Farmak, Glanzstoff Bohemia, Lovochemie, Linde, LZ Draslovka, Silon, Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Spolana, Synthesia, Synthomer a Synthos i představitelé dvou středních průmyslových škol s výukou chemických oborů – SPŠCH Pardubice a SPŠ Hranice, které připravují i budoucí hasiče.

V hodnotící části zasedání bylo konstatováno, že od roku 1996 bylo společně realizováno 627 zásahů. V roce 2019 to bylo 15 zásahů, z toho 6 pomocí po telefonu, jednou byl na místo nehody vyslán expert a 8x se podíleli zapojené podniky na řešení zásahu přímo na místě i s technikou. Mnohem důležitější však je, dlouhodobá smluvní spolupráce, která prošla od roku 1996 svým vývojem a do které se aktuálně zapojuje 22 členských organizací SCHP ČR. Jednání upozornilo i na další podněty pro prohloubení stávající spolupráce, jen v loňském roce byl aktualizován seznam látek a směsí, zpracovány byly podklady pro příručku velitele zásahu k cisternám a tankkontejnerům a představen byl nový metodický pokyn pro vyhodnocování zásahů TRINS. S výsledky své práce seznámili přítomné představitelé LZ Draslovka, Spolchemie a SPŠ Hranice. Prezentace jsou k dispozici níže.

Jednání bylo rovněž první akcí, na které se připomenulo 25 let spolupráce. Toto významné výročí si připomeneme i na dalších významných akcích: 

  • Mezinárodní setkání představitelů ICE systémů ze 16 zemí Evropy poprvé v ČR a v Praze. 14. květen 2020 příprava Cefic a SCHP ČR, spolupořadatelství Linde Gas a.s.
  • Pyromeeting 2021 – příprava GŘ HZS, účast SCHP ČR a představitelé středisek TRINS (místo konání: Brno)
  • Průběžně příprava ukázek zásahů TRINS se zapojením středních odborných škol s odbornou výchovou chemie, zejména pak SPŠCH Pardubice a SPŠ Hranice.    ¨

     

Všem, kteří se na plnění úkolů TRINS podílí, patří poděkování.

 

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR