TRINS

TRINS

Transportní informační a nehodový systém (TRINS) je od roku 1996 systémem pomoci při nehodách spojených s přepravou nebezpečných látek. Je realizován na základě smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra GŘ HZS České republiky a Svazem chemického průmyslu České republiky. V roce 2016 byla podepsána aktualizovaná smlouva, podchycující všechny dosavadní dokumenty.  TRINS patří do rodiny k dalším šestnácti fungujícím ICE systémům v Evropě, jejichž činnost koordinuje Evropská rada chemického průmyslu CEFIC.

Dohoda představuje rámec pro součinnost v těchto oblastech spolupráce:

a) Spolupráce se členskými společnostmi u dopravních nehod s výskytem nebezpečných látek

b) Spolupráce při minimalizaci mimořádných událostí při používání chemikálií ve stacionárních zařízení mimo chemický průmysl

c) Spolupráce se členskými společnostmi České asociace čistících stanic – přednostní čištění cisteren a tankových kontejnerů potřebných při zásahu TRINS, dekontaminace prostředků požární ochrany, které poskytují služby CACS.

K 31. prosinci 2022 bylo zapojeno do systému TRINS 21 členských společností, viz. Tabulka č. 1, přičemž celkový počet středisek poskytujících pomoc v jednotlivých stupních v rámci systému TRINS na celém území České republiky je ustanoven na čísle 36 (ČEPRO, a.s. disponuje sedmi středisky a za CACS jsou zapojeny všechny členské organizace).

Republikové koordinační centrum systému TRINS sídlí ve společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a současně je to i regionální středisko č. 1. Středisko se zaměřuje na koordinaci spolupráce s ostatními partnery činnými v této oblasti včetně partnerů zahraničních. Hlavním cílem této spolupráce je zvyšování bezpečnosti při přepravě nebezpečných látek, dosažení vyšší efektivity při likvidaci havárií spojených s přepravou nebezpečných látek a dosažení co nejužší součinnosti členských společností zapojených do činnosti Transportního informačního a nehodového systému jako součásti integrovaného záchranného systému České republiky.

Na webových stránkách společnosti Unipetrol naleznete rovněž aktuální informace.

https://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/trins/Stranky/default.aspx 

Tabulka 1. Seznam členských společností

č. střediska

Jméno společnosti

1

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

2

SYNTHOS Kralupy, a.s.

4

SPOLANA, a.s. Neratovice

5

SPOLCHEMIE, a.s. Ústí nad Labem

6

SYNTHESIA, a.s. Pardubice

7

DEZA, a.s. Valašské Meziříčí

9

SYNTHOMER a.s.

10

BORSODCHEM - MCHZ, a.s. Ostrava

11

COLORLAK, a.s. Staré Město

12

LOVOCHEMIE, a.s. Lovosice

13

FARMAK, a.s. Olomouc

14

MESSER TECHNOGAS, s.r.o. Praha

18

Česká asociace čisticích stanic

19

CS CABOT, s.r.o. Valašské Meziříčí

20

LINDE GAS, a.s.

21

ESMC, s.r.o. Litvínov

22

BOCHEMIE, a.s. Bohumín

23

ČEPRO, a.s. Praha

27

DEKONTA, a.s. Ústí nad Labem

28

Lučební závody DRASLOVKA, a.s. Kolín

30

Glanzstoff – Bohemia, s.r.o.

 

 

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR