25. 6. 2024 / Pořadatel: SCHP ČR

Tranzice chemického průmyslu k uhlíkové neutralitě – budoucí realita či aktuální fikce?

25.6. 2024 VŠCHT Praha, Technická 3, 11-14h. Přechod na uhlíkově nízkoemisní až neutrální průmysl v relativně krátkém časovém období je hlavním cílem tzv. Green Dealu. Jakým způsobem, a zda vůbec je to řešitelné pro energeticky náročná odvětví, mezi něž chemický průmysl patří, je dosud velkou otázkou. Nakolik se politické požadavky potkávají s fyzikální realitou - toto bude tématem kulatého stolu pořádaného Svazem chemického průmyslu ČR.

KA2.2.s – Zelená dohoda - kulatý stůl sociálních partnerů chemického odvětví I - "Tranzice chemického průmyslu k uhlíkové neutralitě – budoucí realita či aktuální fikce?"

 

V rámci programu akce bude upozorněno na nutnost dokončení vývoje efektivních technologií jako základní podmínky k posunu k uhlíkové neutralitě, představení a diskuse nad novými cestami od obnovitelných zdrojů energie k bezfosilním palivům v prezentaci expertů z Akademie věd ČR.

Na to bude navázáno prvním veřejným představením výsledků složitého modelování transformace chemického průmyslu zpracované SCHP ČR a nezbytné předpoklady, které musí být realizovány, aby vůbec vytyčeného cíle bylo možno dosáhnout.

V závěru programu budou přítomní seznámeni přímým účastníkem dění v Bruselu s tím, jaká nejbližší opatření v oblasti "dekarbonizace" jsou v EU institucích a jejich kuloárech na pořadu dne, a jakým směrem je třeba napřít roli České republiky a jejích zástupců v EU centrále, aby byly v maximální možné míře hájeny zájmy (nejen) českého průmyslu.

Pro bližší informace kontaktujte pana Davida Behenského - david.behensky@schpcr.cz

https://pyramidasocdial.cz/akce/26/ka2-2-s-zelena-dohoda-kulaty-stul-socialnich-partneru-chemickeho-odvetvi-i-tranzice-chemickeho-prumyslu-k-uhlikove-neutralite-budouci-realita-ci-aktualni-fikce

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky.

Projekt "Pyramida sociálního dialogu v chemickém odvětví" v osmi klíčových okruzích se bude věnovat po dobu tří let (1.7.2023 - 30.6.2026) širokému okruhu témat spojených s chemickým odvětvím z pohledu nejen obou sociálních partnerů.

registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_001/0001091

 

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR