5. 5. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Téměř 300 chemických látek označeno za kandidáty pro regulační opatření

V roce 2020 ECHA hodnotila přibližně 1 900 registrovaných chemických látek ve skupinách. Na úrovni EU by 290 z nich mohlo být kandidátem pro další řízení regulačních rizik, pokud bude potvrzena jejich nebezpečnost (zveřejněno ECHA 21. 4. 2021).

Třetí zpráva agentury ECHA k integrované regulační strategii poskytuje nejnovější informace o práci ECHA na identifikaci a řízení chemických látek, které mohou představovat rizika pro zdraví a životní prostředí, ale také doporučení orgánům a průmyslu ohledně řízení rizik.

V loňském roce ECHA pokračovala v prověřování skupin strukturálně podobných látek místo individuálního posuzování chemických látek. Došlo tak ke zvýšení celkového počtu hodnocených chemických látek na přibližně 1 900, což je dvakrát více než v roce 2019 a desetinásobek množství prověřovaného ročně v období 2014 až 2018.

Ve skupinových hodnoceních dokončených v roce 2020 bylo 290 chemických látek identifikováno jako kandidáti pro další regulaci řízení rizik v EU. U většiny z nich však budou před zahájením jakýchkoli akcí požadovány další údaje a potvrzení nebezpečnosti.

Krokem před přijetím opatření k řízení rizik podle nařízení REACH nebo jiných právních předpisů EU bývá často harmonizovaná klasifikace. Podle aktuálně dostupných informací by u více než 100 dalších látek měla být požadována harmonizovaná klasifikace, tyto látky však dosud nebyly příslušnými orgány vybrány. U dalších dvou třetin hodnocených látek není na úrovni EU v současnosti potřeba dalšího řízení rizik.

Pokrok v objasňování potřeby regulačních opatření pro všechny registrované látky nad jednu tunu lze sledovat prostřednictvím nástroje pro mapování všech registrovaných látek „chemického vesmíru“, kde bude každá látka přiřazena k určité skupině z hlediska regulačních opatření.

Cílem ECHA je do roku 2027 vytvořit úplný přehled o všech registrovaných látkách.

Ve zprávě ECHA jsou zmíněna následující doporučení:

ECHA bude i dále pracovat na seskupování látek a optimalizaci skupinového přístupu a je důležité, aby:

  • členské státy zajistily odpovídající zdroje a zahájily regulaci řízení rizik u látek, které neprodleně vyžadují další opatření;
  • členské státy zintenzivnily vzájemnou spolupráci s cílem maximalizovat výsledky své práce;
  • průmysl využíval vytvořené programy, které pomůžou kontrolovat a aktualizovat údaje v registračních dokumentacích podle nařízení REACH. Aktualizace musí být prováděny proaktivně, a nejen poté, co orgány přijmou regulační opatření.

Další informace:

 

Foto: ilustrační/ Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR