SVĚT CHEMIE

SVĚT CHEMIEChemie je perspektivní odvětví, které nabízí široké možnosti studia a profesního uplatnění. Pro celou řadu vynikajících odborníků se stala chemie celoživotním posláním.


Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně! 2023/2024“

 

Svaz chemického průmyslu ČR (dále „Svaz“) v návaznosti na pilotní projekt ve školním roce 2018/2019 a další ročníky soutěže v následujících školních letech 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 vyhlašuje 6. ročník soutěže 2023/2024 pro vyučující chemii na základních školách (dále „ZŠ“) a nižších stupních 8-letých gymnázií.

Časové nastavení

Datum vyhlášení: 1.10.2023                    Vyhlášení projektu na stránkách https://www.schp.cz/chemieatraktivne.cz

Uzávěrka předkládání návrhů projektů: 15.7.2024

Vyhodnocení předložených projektů: 31.7.2024

Vyhlášení nejlepších projektů: 15. 8. 2024

Předání ocenění autorům vyhodnocených projektů na Večeru s českou chemií: 10. 10. 2024

Prezentace „dobré praxe“ ve formě předtočeného dokumentu: leden 2025

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr nejlepšího projektu odbornou komisí za každý kraj. Současně budou vyhodnoceny i případné další mimořádné projekty ve vybraných krajích. Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou až 50 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích), a tím bude m.j. podpořena jejich účast na celostátní konferenci.

Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy školách a nižších stupních 8-letých gymnázií, který zajišťuje výuku chemie na ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie). Pokud byl předkladatel projektu oceněn v předchozím ročníku soutěže, musí být přihlášený projekt zcela nový/původní (nesmí tedy být analogií projektu předchozího nebo jeho rozšířením na další učivo).

Učitelé, kteří se soutěže zúčastnili více než 3x, již nebudou honorováni, ale projektu se mohou zapojit. Náklady spojené s jejich účastí na celostátní konferenci bude hradit Svaz.

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží jeden návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách, příp. on-line (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.) Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který je/bude prakticky realizován v průběhu školního roku 2023/2024. Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny. Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1. K formuláři se stručným popisem obsahu projektu (předložený tištěné formě) soutěžící přiloží dokumentaci v tištěné či elektronické formě (na CD či USB flash disku) dle jeho uvážení, na jejíž základě bude možno provést hodnocení předloženého projektu. Odkazy na webové stránky či webová úložiště nebudou akceptovány. Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.) označené heslem „Učme chemii atraktivně!do 15.7.2024 na adresu:

Svaz chemického průmyslu ČR, Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

 

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu. Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 15.8.2024. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií 10. 10. 2024.

 

Výzva UCHA 2023-2024.pdf (146 kB)

2023_9_29_Příloha k výzvě na předkládání projektů_UCHA 2023_2024_final.docx (15 kB)

Plakát_UCHA_2023_24_var2.pdf (7187 kB)

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně! 2022/2023“

 

Svaz chemického průmyslu ČR (dále „Svaz“) v návaznosti na pilotní projekt ve školním roce 2018/2019 a další ročníky soutěže ve školním roce 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 vyhlašuje 4. ročník soutěže 2022/2023 pro pedagogy vyučující chemii na základních školách (dále „ZŠ“) a nižších stupních 8-letých gymnázií.

Časové nastavení

 Datum vyhlášení projektu na stránkách https://www.schp.cz/chemieatraktivne.cz :               15.12.2022

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                                                                          26.7.2023

Vyhodnocení předložených projektů:                                                                                              11.8.2023

Vyhlášení nejlepších projektů:                                                                                                          11. 8. 2023

Předání ocenění autorům vyhodnocených projektů na Večeru s českou chemií:                14. září 2023

Prezentace „dobré praxe“ na celostátní konferenci:                                                                   leden 2024/ YouTube SCHP ČR

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr nejlepšího projektu odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu. Současně budou vyhodnoceny i případné další mimořádné projekty ve vybraných krajích. Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou až 50 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích), a tím bude m.j. podpořena jejich účast na následné celostátní konferenci.

Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy nebo nižšího stupně 8-letého gymnázia, který zajišťuje výuku chemie (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie). Pokud byl předkladatel projektu oceněn v předchozím ročníku soutěže, musí být přihlášený projekt zcela nový/původní (nesmí tedy být analogií projektu předchozího nebo jeho rozšířením na další učivo). Učitelé, kteří se soutěže zúčastnili více než 3x, již nebudou honorováni, ale do projektu se mohou zapojit.

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží jeden návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách, příp. on-line (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.) Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který je/bude prakticky realizován v průběhu školního roku 2022/2023. Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny (min. 4h). Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1. K formuláři se stručným popisem obsahu projektu soutěžící přiloží dokumentaci v tištěné či elektronické formě (na CD či USB flash disku) v rozsahu dle jeho uvážení, na jejímž základě bude možno provést hodnocení předloženého projektu. Odkazy na webové stránky či webová úložiště nebudou akceptovány. Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.) označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 26.7.2023 na adresu: Svaz chemického průmyslu ČR, Rubeška 393/7, 190 00 Praha 9.

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost pro rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu. Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 11.8.2023. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze v 14. září 2023.

2023_6_16_Výzva UCHA 2022_2023_prodlouzeni_26_7.pdf (169 kB)

PLAKAT UCHA 2022_23.pdf (854 kB)

2022_12_15_Příloha k výzvě na předkládání projektů_UCHA 22-23_final(3).docx (15 kB)

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně! 2021/2022“

 

Svaz chemického průmyslu ČR (dále „Svaz“) v návaznosti na pilotní projekt ve školním roce 2018/2019 a 1. a 2. ročník soutěže ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 vyhlašuje 3. ročník soutěže 2021/2022 pro vyučující chemii na základních školách (dále „ZŠ“) a ekvivalentních třídách víceletých gymnázií, s cílem zvýšit zájem o studium chemie vycházejíce z předpokladu, že tento zájem může být významně podpořen atraktivitou výuky a kvalitou učitelů již od základní školy. Je zřejmé, že i přes významnou změnu vlády k platové problematice učitelů nadále dochází k úbytku učitelů chemie (a následně poklesu zájmu žáků o studium odborných předmětů, v daném případě chemie), a proto vnímáme, že je potřebné napomoci i k motivaci a stabilizaci učitelů s tímto zaměřením. Cílem projektu je tedy podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky jednotlivými učiteli a následně sdílení dobré praxe a implementací osvědčených metod při výuce i na dalších školách.

Cílovým záměrem projektu je nejenom motivace pro mladé učitele vyučující chemii, ale i v dalších ročnících soutěže motivovat studenty pedagogických vysokých škol (kateder didaktiky chemie na dalších universitách či vysokých školách) a současně stabilizovat zkušené pedagogické pracovníky již působící na ZŠ v celé ČR. Nejlepší předložené projekty z pilotního ročníku 2018/2019 byly prezentovány na konferenci, která se uskutečnila 29.1.2020 v Praze. Následující ročník vyvrcholil konferencí 27.1.2021 (z důvodu pandemie organizované on-line), kterou najdete na YouTube: Konference "Učme chemii atraktivně!" 27.1.2021 - YouTube. U příležitosti této konference jsme ocenili i programy České televize na podporu vzdělávání, mj. i proto, že na chemii „nezapomínají“. Vyhodnocené projekty 2. ročníku 2020/2021 byly prezentovány na konferenci uskutečněné 26. ledna 2022 (ke zhlédnutí na Konference "Učme chemii atraktivně!" 26.1.2022 - YouTube).

Nejlepší předložené projekty z ročníku 2021/2022 budou opět finančně honorovány a vyhlášeny na Večeru s českou chemií 10.11.2022. Předpokládáme, že vyhodnocené projekty (jako příklad dobré praxe) by byly v lednu 2023 prezentovány na připravované konferenci pro učitele chemie v národním měřítku. Tento ročník bude realizován celostátně pro pedagogy vyučující chemii na základních školách a nebo v ekvivalentních třídách víceletých gymnázií.

Časové nastavení

Datum vyhlášení:                                                                                    7.12.2021

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                             31.7.2022

Vyhodnocení předložených projektů:                                                 do 15.9.2022

Sdělení soutěžícím:                                                                                 do 15.10.2022

Vyhlášení nejlepších projektů:                                                              10.11.2022

Prezentace „dobré praxe“ na celostátní konferenci                          leden 2023

 

Vyhlášení projektu na stránkách  https://www.schp.cz/chemieatraktivne.cz

 

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr nejlepšího projektu odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu. Současně budou vyhodnoceny i případné další mimořádné projekty ve vybraných krajích.

Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou až 50 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích), a tím bude m.j. podpořena jejich účast na celostátní konferenci.

 

Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy, který zajišťuje výuku chemie na ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie) a nebo učitel v ekvivalentních třídách víceletých gymnázií. Pokud byl předkladatel projektu oceněn v předchozím ročníku soutěže, musí být přihlášený projekt zcela nový/původní (nesmí tedy být analogií projektu předchozího nebo jeho rozšířením na další učivo).

 

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží jeden návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách, příp. on-line (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.)

Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který je/bude prakticky realizován v průběhu školního roku 2021/2022.

Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny.

Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1.

K formuláři se stručným popisem obsahu projektu soutěžící přiloží dokumentaci v tištěné či elektronické formě (na CD či USB flash disku) dle jeho uvážení, na jejíž základě bude možno provést hodnocení předloženého projektu. Odkazy na webové stránky či webová úložiště nebudou akceptovány.

 

Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.)  označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 31.7.2022 na adresu:

Svaz chemického průmyslu ČR

Rubeška 393/7

190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu.

Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 15.10.2022. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze 10.11.2022.

7. 2. 2022 / ARCHIV 2022 / Zdroj: SCHP ČR

Konference: Učme chemii atraktivně! 26.1.2022

 

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“

 

Svaz chemického průmyslu ČR (dále „Svaz“) v návaznosti na pilotní projekt ve školním roce 2018/2019 a 1. ročník soutěže ve školním roce 2019/2020 vyhlašuje 2. ročník soutěže 2020/2021 pro vyučující chemie na základních školách (dále „ZŠ“) s cílem zvýšit zájem o studium chemie vycházejíce z předpokladu, že tento zájem může být významně podpořen atraktivitou výuky a kvalitou učitelů již od základní školy. Je zřejmé, že i přes významnou změnu vlády k platové problematice učitelů nadále dochází k úbytku učitelů chemie (a následně poklesu zájmu žáků o studium odborných předmětů, v daném případě chemie), a proto vnímáme, že je potřebné napomoci i k motivaci a stabilizaci učitelů s tímto zaměřením. Cílem projektu je tedy podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky jednotlivými učiteli a následně sdílení dobré praxe a implementací osvědčených metod při výuce i na dalších školách.

Cílovým záměrem projektu je nejenom motivace pro mladé učitele vyučující chemii, ale i motivovat studenty pedagogických vysokých škol (kateder didaktiky chemie na dalších univerzitách či vysokých školách) a současně stabilizovat zkušené pedagogické pracovníky již působící na ZŠ a SŠ v celé ČR. Nejlepší předložené projekty z pilotního ročníku 2018/2019 byly prezentovány na konferenci, která se uskutečnila 29.1.2019 v Praze. Vyhodnocené projekty 1. ročníku 2019/2020 (společně s prezentací vybraných vzdělávacích programů ČT) budou prezentovány na připravované konferenci 27. ledna 2021 (bude potvrzeno s ohledem na epidemiologickou situaci).

Nejlepší předložené projekty z ročníku 2020/2021 budou finančně honorovány a vyhlášeny na Večeru s českou chemií v září 2021. Předpokládáme, že vyhodnocené projekty (jako příklad dobré praxe) by byly v lednu 2022 (viz příklad konference svolané na 29.1.2020 k pilotnímu ročníku) prezentovány na připravované konferenci pro učitele chemie v národním měřítku.

 

Tento ročník bude opět realizován celostátně pro pedagogy vyučující chemii na základních školách.

 

Časové nastavení

Datum vyhlášení:                                                                              15.10.2020

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                        31.3.2021

Vyhodnocení předložených projektů:                                            30.4.2021

Vyhlášení nejlepších projektů dle jednotlivých krajů:                 září 2021

Prezentace „dobré praxe“ na celostátní konferenci                    leden 2022

 

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr nejlepšího projektu v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu. Současně budou vyhodnoceny i případné další mimořádné projekty ve vybraných krajích.

Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou 30 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích) a tím bude m.j. podpořena jejich účast na celostátní konferenci.

 

 Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy, který zajišťuje výuku chemie na druhém stupni ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie). Pokud byl předkladatel projektu  oceněn v předchozím ročníku soutěže, musí být přihlášený projekt zcela nový/původní (nesmí tedy být analogií projektu předchozího nebo jeho rozšířením na další učivo).

 

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží jeden návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.)

Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který je/bude prakticky realizován v průběhu školního roku 2020/2021.

Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny.

Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1.

 

Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.)  označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 31.3.2021 na adresu:

 

Svaz chemického průmyslu ČR

Rubeška 393/7

190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno samostatně v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu.

Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 15.5.2021. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze v září 2021.

1. 2. 2021 / ARCHIV 2021 / Autor: SCHP ČR

Krajská kola soutěže Mladý chemik proběhla on-line

 

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“

Svaz chemického průmyslu ČR na základě iniciativy členů Svazu a výsledků pilotního ročníku 2019 vyhlašuje soutěž pro pedagogy vyučující chemii na základních školách pro rok 2020. Konference s prezentací vyhodnocených projektů v rámci pilotního ročníku proběhne v Praze 29.1.2020.

Cílem soutěže je podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky jednotlivými učiteli a navazující sdílení dobré praxe a implementací osvědčených metod při výuce i na dalších školách.

Nejlepší předložené projekty budou finančně honorovány a vyhlášeny na Večeru s českou chemií v září 2020. V lednu 2021 budou projekty prezentovány na konferenci pro učitele chemie v národním měřítku.

Časové nastavení

Datum vyhlášení:                                                                              15.1.2020

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                       31.3.2020

Vyhlášení nejlepších projektů dle jednotlivých krajů:                24.9.2020

Prezentace „nejlepší praxe“ na celostátní konferenci      v průběhu 01/2021

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr nejlepšího projektu v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu. Současně budou vyhodnoceny i případné další mimořádné projekty ve vybraných krajích.

Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou 30 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích) a tím bude m.j. podpořena jejich účast na celostátní konferenci.

 

Vymezení účastníků soutěže

 

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy, který zajišťuje výuku chemie na druhém stupni ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie). Pokud byl předkladatel projektu  oceněn v předchozím ročníku soutěže, musí být přihlášený projekt zcela nový/původní (nesmí tedy být analogií projektu předchozího nebo jeho rozšířením na další učivo).

 

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží jeden návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.)

Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který je/bude prakticky realizován v průběhu školního roku 2019/2020.

Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny.

Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1.

 

Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.)  označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 31.3.2020 na adresu:

 

Svaz chemického průmyslu ČR

Rubeška 393/7

190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno samostatně v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu.

Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 15.7.2020. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze 24.9.2020.

1. 2. 2021 / ARCHIV 2020 / Zdroj: SCHP ČR

Konference k soutěži Učme chemii atraktivně !

 

12. 5. 2020 / ARCHIV 2020 / Autor: SCHP ČR

Nejlepší mladí chemici pěti krajů jsou z Pardubic

 

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“

Svaz chemického průmyslu ČR na základě iniciativy členů Svazu vyhlašuje soutěž pro pedagogy vyučující chemii na základních školách.

Cílem soutěže je podpořit zájem o výuku chemie uplatněním moderních přístupů a atraktivních prvků výuky jednotlivými učiteli a navazující sdílení dobré praxe a implementací osvědčených metod při výuce i na dalších školách.

Nejlepší předložené projekty budou finančně honorovány a vyhlášeny na Večeru s českou chemií v září 2019 a následně ověřeny při praktické výuce v 1. pololetí školního roku 2019/2020. V lednu 2020 budou projekty prezentovány na konferenci pro učitele chemie v národním měřítku.

Pro první ročník je záměr realizován formou Pilotního projektu pro základní školy v Ústeckém, Pardubickém a Středočeském (+Praha) kraji.

Časové nastavení

Datum vyhlášení:                                                                           30.1.2019

Uzávěrka předkládání návrhů projektů:                                    30.4.2019

Vyhodnocení předložených projektů:                                        30.6.2019

Vyhlášení nejlepších projektů dle jednotlivých krajů:             26.9.2019

Praktické ověření realizace navržených projektů:         1.10.-20.12.2019        (vč. zdokumentování příkladů „dobré praxe“)

Prezentace „dobré praxe“ na celostátní konferenci       v průběhu 01/2020

Informace o formě podpory

Na základě předložených projektů bude proveden výběr 3 nejlepších projektů v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru, zástupců Svazu a členských organizací Svazu.

Laureáti/laureátky vybraných projektů budou jednotlivě honorováni/y částkou 30 000,- Kč (z prostředků Svazu a chemických společností působících v jednotlivých krajích) a bude podpořena jejich účast na celostátní konferenci.

Vymezení účastníků soutěže

Soutěže se může zúčastnit učitel základní školy, který zajišťuje výuku chemie na druhém stupni ZŠ (nejedná se tedy nezbytně o učitele s aprobací chemie).

Věcné zaměření a způsob podání návrhu projektu

Účastník soutěže předloží návrh projektu k zatraktivnění výuky chemie na základní škole. Projekt bude zaměřen důsledně na rozsah a kvalitu výuky ve třídách (nikoliv vazba na mimoškolní aktivity, exkurze apod.)

Projekt může být založen jak na již současně realizovanou (atraktivní) výuku, tak i na zlepšení atraktivity výuky chemie formou návrhu, který bude prakticky realizován v 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Projekt může popsat celoroční průběh výuky, ale i jednotlivé samostatné bloky nebo učební hodiny.

Formulář k předložení návrhu projektu je uveden v Příloze 1.

 

Návrh projektu v písemné formě musí být doručen v uzavřené obálce (poštou, osobně atp.)  označené heslem „Učme chemii atraktivně!“ do 30.4.2019 na adresu:

 

Svaz chemického průmyslu ČR

Rubeška 393/7

190 00 Praha 9 - Vysočany

 

Způsob hodnocení a výběr nejlepších projektů

Bude hodnocena atraktivita a praktičnost rozšíření této výuky v dalších školách. Hodnocení bude provedeno samostatně v každém kraji odbornou komisí složenou z kvalifikovaných a zkušených pedagogů v oboru se zastoupením pedagogů, zástupců Svazu a zástupců členských organizací Svazu.

Výsledky hodnocení budou sděleny všem účastníků do 15.7.2019. Laureáti pak budou pozváni k převzetí ocenění na Večer s českou chemií, který se bude konat v Praze 26.9.2019.

Realizace výuky navržené laureáty soutěže pak bude ověřena a zdokumentována v průběhu 1. pololetí školního roku 2019/2020 a následně prezentována na celostátní konferenci.

 

Příloha 1

Formulář pro předložení návrhu projektu (vč. vlastních příloh).

27. 9. 2019 / ARCHIV 2019

Předání cen k vyhodnocenému projektu „Učme chemii atraktivně“ - 26.9.2019

 

30. 1. 2019 / ARCHIV 2019

Výzva na předkládání projektů „Učme chemii atraktivně!“

 


Soutěž "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR" jako celostátní soutěž vznikla v roce 2012, historie této soutěže v regionálním pojetí sahá až do roku 2007. Cílem je rozvíjet tvůrčí schopnosti žáků 8. a 9. tříd základních škol, představit chemii jako vědu hravou a zábavnou, praktickou i poetickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti studijního i pracovního uplatnění.

Pilířem soutěže jsou pedagogičtí pracovníci základních škol, kteří s enthuziasmem a bez nároků na finanční ohodnocení připravují své žáky k účasti na soutěži, a učitelé a ředitelé středních škol, kteří organizují regionální kola a spolupracují se základními školami. Jejího jedenáctého ročníku 2022/23, s MŠMT jako spoluvyhlašovatelem, se zúčastnilo téměř 22 000 žáků základních škol ze všech krajů ČR a Prahy, čímž se stala největší soutěží svého druhu v České republice. Vliv soutěže na zvyšování zájmu mladé generace o chemii je měřitelný - dochází k nárůstu počtu přihlášek na střední školy chemického zaměření s předpokládaným dopadem i na zvýšení zájmu o studium chemie na vysokých školách.

Soutěž finančně podporují na regionální úrovni společnosti chemického průmyslu, které budoucí chemiky zaměstnávají, celostátní kolo finančně zabezpečuje Svaz chemického průmyslu ČR, MŠMT (formou dotace) a Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice.

Podrobnosti o soutěži, její organizaci, výsledcích a tiskových zprávách jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách soutěže - www.mladychemikcr.cz.

Cena udržitelného rozvoje byla zřízena v roce 2006 představenstvem SCHP ČR jako reakce na Celosvětovou chartu Responsible Care. Využila desetiletých zkušeností s realizací celosvětového dobrovolného programu odpovědného podnikání v chemii Responsible Care v České republice i nově zřízené Ceny evropského chemického svazu Cefic.

Ocenění potvrzuje, že způsob podnikání členské společnosti naplňuje základní principy trvale udržitelného rozvoje tak, jak byly v roce 1992 definovány na Summitu OSN v Rio de Janeiru.

Cena je uznáním pro členské organizace, které dosahují výjimečných výsledků nejen v oblasti péče o zdraví, bezpečnost a životní prostředí, ale i v oblasti hospodářské a sociální a tím přispívají i k rozvoji regionu. Ocenění uděluje představenstvo SCHP ČR.

Všichni laureáti jsou výkonnými partnery Sektorové dohody pro chemii - Dorost pro chemický průmysl.

LAUREÁTI CENY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SCHP ČR

BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory se stala prvním nositelem ceny udržitelného rozvoje. Společnost se přihlásila v roce 1994 mezi prvními k plnění principů dobrovolného programu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii. Od roku 1998 má právo používat logo Responsible Care a toto právo již 4x obhájila. Společnost je zapojena do dobrovolného transportního informačního nehodového systému TRINS.

Společnost má od roku 1995 certifikován systém řízení jakosti. Od října 2002 je systém ochrany životního prostředí certifikován podle ISO 1400. V roce 2005 byl environmentální způsob řízení integrovaně certifikován se systémem jakosti společností Lloyd´s Register Quality Assurance. Společnost získala v roce 2005 osvědčení programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Bezpečný podnik“.

Společnost vyrábí řadu chemických výrobků především organického charakteru. Patří mezi významné světové výrobce komoditních a speciálních aminů (zejména anilinu a cyklohexylaminu). Již od roku 2004, tedy s tříletým předstihem, má společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., provoz veškerých technologických a energetických zařízení povolen integrovaným povolením v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Zahájením provozu jednotky na výrobu anilinu v Japonsku v roce 2005 byl úspěšně dokončen projekt prodeje licence firmě TOSOH. Znamená to mimo jiné, že v současné době se deset procent světové produkce anilinu vyrábí technologií, vyvinutou ve spolupráci odborníků z BorsodChem MCHZ, s.r.o. a Vysoké školy chemicko-technologické Praha.

Příkladná je i komunikace podniku s veřejností, pravidelná setkání se zástupci všech městských obvodů, sousedících s areálem firmy. Pravidelně pořádaného Dne otevřených dveří se v minulém roce zúčastnilo přes 600 návštěvníků. Do výtvarné soutěže na téma „Chemie patří k životu“ se zapojilo přibližně  200 dětských autorů.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (Spolchemie) je tradičním chemickým výrobcem s dnes než stopadesátiletou historií. Spolchemie stála u zrodu struktury českého chemického průmyslu. Byla nositelem řady unikátních chemických technologií a je přední chemickou firmou s jasným rozvojovým programem.

Spolchemie vyrábí širokou škálu chemických produktů, především v oboru syntetických pryskyřic. Patří mezi významné evropské výrobce epoxidů. Výroba pryskyřic je navázána na portfolio anorganických výrob založených na zpracování soli. Spektrum produktů doplňují i některé speciality, například umělé safíry. Produkce Spolchemie je orientována výrazně exportně. Vývoz dosahuje téměř 90 % z celkových tržeb.

Spolchemie je jednou za zakládajících firem SCHP ČR. Ústecká chemička se jako jedna z prvních společností přihlásila v roce 1994 k principům programu Responsible Care. Oprávnění užívat  logo programu bylo Spolchemii uděleno v roce 1996. Od té doby toto právo sedmkrát obhájila. Společnost je zapojena do dobrovolného transportního informačního nehodového systému TRINS.

Z celé řady rozvojových aktivit Spolchemie, doprovázených cíleným sociálním a vzdělávacím programem ve spolupráci s městem Ústí nad Labem, lze například vyzvednout zavedení zcela unikátní technologie, vyvinuté k výrobě epichlorhydrinu z obnovitelného surovinového zdroje. Spolchemie zahájila realizaci projektu na vybudování nové membránové elektrolýzy.

Spolchemie v roce 2006 obdržela ocenění ministra práce a sociálních věcí „Správná praxe“ za jedno z čelních umístění v evropské kampani „BOZ(P) na start“. Spolchemie pořádá tradičně dny otevřených dveří pro veřejnost, významně se podílí sponzorskými aktivitami na zlepšování kvality života v Ústí nad Labem. Pořádá pravidelně i odborné akce a konference a spolupracuje s Ústeckou univerzitou.

Česká rafinérská je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Provozuje ropné rafinérie v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Zpracovává ropu, kterou dodávají obchodní  organizace vlastníkůa ti prodávají výrobky obou rafinérií zákazníkům v České republice i v okolních zemích.

Česká rafinérská byla založena v roce 1995 jako společný podnik Unipetrol, a.s. a konsorcia International Oil Companies IOL ropných společností Shell, Connoco a Agip.

Litvínovská rafinérie je dnes moderní komplexní rafinérie s dostatečnou hydrogenační kapacitou provozující dvě jednotky destilace ropy, dvě konverzní jednotky a řadu technologických zařízení na zvyšování kvality destilačních řezů. Celková kapacita činí 5,2 milionů tun ropy, která přitéká ropovodem Družba. Vedle výroby motorových paliv tvoří významný objem produkce suroviny pro petrochemické výrobyUnipetrol RPA. Vedle topných olejů a asfaltů jsou důležitými produkty také elementární síra a olejové hydrogenáty.

Kralupská rafinérie je od roku 2001 komplexní rafinérií s moderním komplexem fluidního katalytického  krakování (FCC) o kapacitě 3,3, milionu tun ropy ročně. Existence jednotky MTBE zajišťuje možnost vyrábět vysokooktanové bezolovnaté benzíny a zařízení realizovaná v rámci programu „Čistá paliva“ umožňují vyrábět nízkosirné až bezsirné pohonné hmoty.  Kralupská rafinérie je výrobcem leteckého petroleje JET A1, který se používá na mezinárodním letišti Praha – Ruzyně. Kralupská rafinérie zpracovává nízkosirné ropy přepravované ropovodem IKL/TAL.

Zdraví, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí jsou trvalou prioritou v činnosti České rafinérské od jejího založení. Programy a projekty v oblasti výchovy a motivace pracovníků k odpovědnému chování v oblasti ochrany zdraví a šetrnému přístupu k životnímu prostředí společnost dosáhla řádového zlepšení své výkonnosti. Byla snížena úrazovost, počet a závažnost následků požárů a dalších mimořádných událostí s vlivem na zdraví nebo kvalitu životního prostředí. Rozsáhlý a dlouhodobý program investičních projektů v oblasti integrity zařízení a ochrany životního prostředí přinesl významné zvýšení provozní spolehlivosti, zvýšení ochrany zdraví zaměstnanců a zlepšení životního prostředí. Stálá pozornost je věnována úrovni plynných emisí, čistotě odpadních vod i objemu tuhých odpadů, v řadě parametrů je Česká rafinérská výrazně pod platnými legislativními limity. Česká rafinérská je certifikována podle ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2001 a je držitelem ocenění Bezpečný podnik a Podnik podporující zdraví a od roku 2000 do roku 2012, kdy ukončila své členství v SCHP ČR měla právo užívat logo Responsible Care.

Česká rafinérská podpořila v celostátním měřítku zdravotně a sociálně handicapované a podílela se na vysvětlovací kampani primární protidrogové prevence. Od roku 2006 je partnerem Nadace BESIP, která se věnuje bezpečnosti silničního provozu. Své působení v regionu a vztah k veřejnosti Česká rafinérská uplatňuje v souladu se standardem Odpovědná firma. Za období svého působení rozdělila Česká rafinérská v rámci svého vnějšího působení desítky milionů korun a pomohla realizovat řadu významných projektů a aktivit, některé dlouhodobě.

Česká rafinérská rozvíjí svůj výrobní potenciál i své pracovníky, je špičkou v bezpečnosti práce i ohleduplná ke svému okolí.

Hlavním předmětem činnosti PARAMO, a.s. je zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky, výroba mazacích olejů, plastických maziv a parafínů. V rafinérské výrobě má společnost více než stoletou tradici.

V roce 1996 byl ve společnosti certifikován systém řízení jakosti dle normy ISO 9000. Certifikace enviromentálního systému řízení dle ISO 14000 proběhla v roce 2003,  OHSAS 18001:1999 v roce 2007. Od roku 1998 je společnost oprávněna používat logo Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii. Oprávnění používat logo RC obhájilo PARAMO opakovaně již 6x. Společnost je zapojena do dobrovolného transportního informačního nehodového systému TRINS.

Uplynulé období bylo pro PARAMO, a.s. významným krokem na cestě v naplňování své vize být respektovanou společností dosahující špičkové výsledky v poskytovaných službách při zachování maximální pozornosti aspektům udržitelného rozvoje. V letech 2003-2005 získala společnost integrovaná povolení pro provoz obou rafinérií.

Problematice ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce je věnována soustavná pozornost. Společnost investovala do zařízení umožňující vyrábět a expedovat biopaliva a do výroby motorové nafty s obsahem síry do 10 ppm. PARAMO bylo v oblasti produkce asfaltů zařazeno mezi TOP 5 na světě (monitoring provádí fy Dupot). PARAMO, a.s. vyvíjí unikátní technologii extrakce polyaromatických uhlovodíků z extraktů používaných při výrobě pneumatik (výroba TDAE).

Ve společnosti je realizován program multiprofesnosti zaměstnanců s cílem dosažení zvýšení odborné připravenosti a vyšší flexibility pracovníků.

Společnost spolupracuje se  školami v regionu („Kdo by se bál chemie?“, „Mladý chemik roku“). PARAMO spolufinancovalo úpravy dětského lůžkového oddělní pardubické krajské nemocnice (program Večerníček Ch. Poullain). Firma věnovala finančním částky městským obvodům Dukla a Svítkov v Pardubicích na podporu výstavby dětských hřišť, byla navázána spolupráce s městem Kolín formou podpory kulturních akcí.

První řádky dějin sokolovské chemické firmy se začaly psát v sedmnáctém roce minulého století, kdy zde, v tehdejším Falknově, rakouský Spolek pro chemickou a hutní výrobu se sídlem ve Vídni založil továrnu na výrobu karbidu vápníku a dusíkatého vápna. Pro novodobou historii pak je charakteristická častá změna vlastníků i názvu podniku Hexion a.s. (dřívější obchodní jména: Momentive Specilaty Chemicals, a.s., HEXION Specilaty Chemicals, a.s., RSM CHEMACRYL, a.s., EASTMAN SOKOLOV, a.s., Chemické závody Sokolov, a.s.) však stále patří k chloubě české chemie.

Dnes je Hexion a. s. podnikem s moderním, perspektivním výrobním programem. Je společností se zaměřením na výrobu chemických produktů z oblasti akrylové chemie. Hlavními produkty jsou kyselina akrylová a její estery, což jsou polotovary pro další chemické produkty vyráběné polymerací, další významnou skupinou jsou vodouředitelné disperze a polymery AXILAT®. Ty nacházejí využití jako pojiva v lakařském a textilním průmyslu a dále ve výrobě lepidel a tmelů, roztokové polymery pak v oblasti detergentů a úprav textilních vláken.

Dlouhodobým záměrem společnosti v oblasti jakosti je orientace na kvalitní výrobek, který splňuje vysoké požadavky zákazníka na bezpečnost produktů a poskytování co nejlepších služeb. Společnost je konkurenceschopným partnerem na náročných zahraničních trzích, 90% produkce ze Sokolova je určeno zákazníkům v zemích EU. Vysoká jakost výroby a řídící práce jsou od r. 2004 opakovaně potvrzovány nezávislými akreditovanými firmami při kontrolních auditech managementu jakosti dle norem ISO řady 9000.

Mezi nejvyšší priority v aktivitách společnosti patří bezpečnost osob a zařízení, ochrana pracovního a životního prostředí. Základní filozofií je zde vědomá zodpovědnost za minimalizaci vlivu průmyslových činností na osoby a životní prostředí. Ve firmě jsou pravidelně realizovány bezpečnostní a ekologické programy. Společnost patří k nejaktivnějším střediskům dobrovolného transportního informačního nehodového systému TRINS. Všechny podnikatelské aktivity společnosti naplňují principy Odpovědného podnikání a Udržitelného rozvoje. Konkrétním vyjádřením těchto snah jsou v minulosti získaná ocenění. Společnost patří v České republice mezi první nositele práva užívat logo Responsible Care, je prvním držitelem certifikátu environmentálního managementu dle ISO 14001. V péči o bezpečnost a ochranu zdraví je držitelem osvědčení prokazujícím soulad systému řízení s požadavky národního programu Bezpečný podnik, korespondujícím s mezinárodními standardy ISO 18000 a ILO-OSH 2001. V r. 1998 byla společnosti za dosažené výsledky udělena Cena Ministra životního prostředí, v r. 2000 byla oceněna ICC a UNEP v rámci Millenium Business Award za vysoký standard envinmentálního managementu.

Momentive Specialty Chemicals, a. s. je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu. Vedení společnosti trvale podporuje sounáležitost zaměstnanců s firmou ať již bohatým nadstandardním sociálním programem či dobrou spoluprací se zdejší odborovou organizací. Práci na úseku lidských zdrojů oceňují i renomovaní odborníci. Ti v prestižní celostátní soutěži Zaměstnavatel roku udělili akciové společnosti v rámci Karlovarského kraje titul „Zaměstnavatel regionu 2008“.

Firma Ing. Petr Švec – PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Ve svém podnikání se zaměřuje na výrobu a distribuci čistých laboratorních, farmaceutických a speciálních chemikálií. Významnou položkou ve výrobkovém profilu jsou produkty připravované na základě požadavků zákazníků. Firma klade důraz na neustálé zlepšování svých činností, kvalitu dodávaných chemikálií i odborný servis a poradenství zákazníkům. Dokladem úspěšnosti tohoto úsilí je certifikát Správné výrobní praxe, plnění principů Repsonsible Care – právo užívat logo má společnost od roku 2005, zavedení certifikovaného systému řízení kvality dle ISO 9001:2008, ale především narůstající počet zákazníků.

Již v roce 203 získala společnost prestižní mezinárodní ocenění ESIG Award Stewardschip za řešení systému stáčení a čerpání organických rozpouštědel. V posledních letech se podílel společně s CEFIC a SCHP ČR na realizaci projektu Prisme2, zaměřeného na podporu programu Responsible Care v malých a středních podnicích.

Aktivity firmy jsou soustředěny do tří divizí – výrobní divize v Chrudimi a farmaceutické a obchodní divize v Praze. Základem výrobního programu jsou anorganické i organické chemikálie v kvalitách od čisté po kvalitu p.a., případně ACS, které doplňuje laboratorní diagnostika a široká škála pufrů, roztoků a směsí chemických látek. Prodej zákazníkům, kterými jsou vedle průmyslových podniků i výzkumné ústavy, školy, nemocnice a lékárny zabezpečuje obchodní divize.

Soubor výrobních zařízení je provozován s využitím nejlepších dostupných technik. První integrované povolení bylo vydáno v roce 2007.

Společnost je tradiční a významný výrobce kyanové chemie s více jak stoletou tradicí výroby základního produktu kyanovodíku, který slouží jako vstupní surovina jak nosných produktů, tak i chemických specialit. Specialit naplňují strategii společnosti – zpracování HCN do produktů s vyšší přidanou hodnotou za současného snížení jejich negativních vlivů do pracovního a životního prostředí. Příkladem takového procesu je výroba EDN, unikátně vyvinutá a uvedená do provozu v roce 2012 jako jediná na světě. Produkt EDN je biocidní přípravek šetrný k životnímu prostředí, který slouží k náhradě problematického metylbromidu.

Jedním z hlavních strategických cílů Lučebních závodů Draslovka a.s. Kolín je prostřednictvím integrovaného systému managementu (IMS) a dalších dobrovolných aktivit trvale zvyšovat ekologické a bezpečnostní aspekty podnikání. V roce 2012 vyvrcholila implementace a ověřování provozu analýzy rizika a stanovení kritických bodů ve výrobě (HACCP) a v závěru roku přistoupila společnost k jeho certifikaci.

Společnost velmi dobře komunikuje s partnery v regionu. Podporuje školy s výukou chemických oborů.

Společnost je významným českým zpracovatelem plastů. Byla založena jako akciová společnost s účastí firmy Baťa v roce 1935. V současné době je členem koncernu AGROFERT. Fatra, a.s. má sídlo v Napajedlích a provozovnu v Chropyni. Hlavní skupinu výrobků představují podlahoviny a doplňky k podlahovinám, izolační fólie a technické fólie. Perspektivními výrobky jsou technické výrobky z polyetylénu (PE), polypropylenu (PP), polystyren (PS) a biaxiálně orientované materiály PET. Speciální skupinu výrobků tvoří profily, granulát a svařované výrobky. Nejvýznamnějším tržním segmentem je stavebnictví a další výrobky nacházejí uplatnění v potravinářství, galanterii a odvětví hygieny, zdravotnictví a zemědělství.

Důležitým sortimentem jsou výrobky sloužící pro ochranu životního prostředí v oblasti hydroizolací staveb, ochrany staveb proti pronikání radonu a izolací proti úniku ropných produktů a zemědělských produktů.

Fatra, a.s. se přihlásila k principům Responsible Care mezi prvními členskými organizacemi SCHP ČR v roce 1994. Ve stejném roce se stala držitelem certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001. Systém environmentálního managementu dle ISO 14001 byl certifikován v roce 2000. V současné době je certifikační společností pro oba systémy společnost Bereau Veritas. Používat logo Responsible Care je Fatra, a.s. oprávněna od roku 2011. Fatra, a.s. je rovněž od roku 2009 držitelem ocenění bezpečný podnik.

Období uplynulých let společnost Fatra, a.s. uskutečnila mnoho významných kroků pro uplatnění vize představovat významný podnik plastikářského průmyslu zakládající svůj další růst na principu trvale udržitelného rozvoje. Společnosti se daří rozšiřovat výrobu i počet pracovních příležitostí.  67 % produkce je určeno pro export.  Uskutečněna byla řada opatření směřujících do aktivní ochrany životního prostředí, poskytování výrobků s lepší mi environmentálním a užitnými vlastnostmi, což lze dokladovat například následujícími skutečnostmi:

  • Fatra, a.s. od roku 2010 investovala celkem 104 mil. Kč do akcí pro ochranu životního prostředí a 27 mil. Kč do zlepšení pracovních podmínek a BOZP
  • Fatra, a.s. zohledňuje environmentální dopady svých výrobků na životní prostředí. U významných skupin výrobků určených pro stavební segment zpracovala životní cyklus výrobku LCA a získala ověřené prohlášení o produktu EPD
  • Fatra, a.s. postupně nahrazuje suroviny s významnými environmentálními dopady surovinami příznivějšími k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Jako významný krok je možno uvést vyřazení ftalátového změkčovadla DEHP z primárních surovin.
  • V roce 2013 Fatra, a.s. získala integrované povolení pro navyšované potiskovací kapacity vzhledem k rozvíjejícímu se trhu paropropustných folií a laminátů pro hygienické výrobky.
  • Fatra a.s. plní legislativní požadavky v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany.
  • HZSP Fatra se v loňském roce významně zapojil do prací při ochraně majetku při záplavách, účinně pomáhal ve společnosti Lovochemie v Lovosicích.

Společnost v letošním roce oslavuje 95. výročí od svého založení. K tomuto výročí vydala publikaci „SYNTHESIA 1993 – 2015“. Synthesia byla mezi prvními členskými společnostmi, které se v roce 1994 přihlásily k plnění principů Responsible Care. V roce 1996 získala právo užívat logo Responsible Care, které pravidelně obhajuje. Společnost je členem TRINS.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení certifikovaný pro oblast kvality (ISO 9001), životního prostředí (ISO 14001), bezpečnosti práce (OHSAS 18001) a oblast výroby zdravotnických prostředků (ISO 13485). Synthesia je členem mezinárodní asociace výrobců barviv a organických pigmentů se zaměřením na ekologii a toxikologii ETAD.

V současnosti spravuje průmyslovou zónu o rozloze 7,5 km2 se zaměřením na chemický, lehký a těžký průmyslu. V areálu působí více než 100 společností s počtem cca 4500 pracovníků. Synthesia zaměstnávala v minulém roce 1624 pracovníků.

Velmi otevřeně společnost komunikuje se svým okolím. Synthesia a.s. je partnerem Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl.

SPŠCH Pardubice byla zřízena v roce 1953 a má tedy již více než 60 letou tradici. Škola dlouhodobě spolupracuje s chemickými podniky v regionu a i tato skutečnost přispěla k tomu, že si udržela svůj název a své hlavní zaměření. Rozšířila svou činnost i na další specializace – požární ochrana, bezpečnostní činnostní služby, kadeřník a kosmetické služby. K 15. 9. 2014 měla škola 835 žáků.

SPŠCH se stala členem SCHP ČR v roce 2007 a již v roce 2008 byla jako první střední odborná škola zapsána do Seznamu partnerů Responsible Care a má právo užívat logo Responsible Care.

Dále má SPŠCH zaveden systém řízení kvality dle ISO 9001. Velmi otevřeně společnost komunikuje se svým okolím. V posledním desetiletí byla příkladná ve spolupráci s chemickými podniky. Strategickými partnery jsou dlouhodobě společnosti Synthesia a Lučební závody Draslovka Kolín. Velká pozornost je věnována i součinnosti s dalšími podniky regionu. SPŠCH Pardubice je partnerem Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl.

MSŠCH patří mezi nejstarší průmyslové školy v Praze i v České republice. Její kořeny sahají až do roku 1837, kdy vznikla v rámci První české průmyslové školy. Chemické oddělení bylo založeno již roku 1898 a jako samostatná škola působí od roku 1945, na stávající adrese v Křemencově ulici od roku 1952. V roce 2003 se škola v rámci posilování sociálního dialogu se zaměstnavateli stala členem Svazu chemického průmyslu ČR a od roku 2010 je zapsána do Seznamu partnerů Responsible Care.

Absolventi jsou připravováni pro profesní uplatnění:

  • v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem chemického charakteru,
  • ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích, které se zabývají úpravou vody a odpady, chemickými a biochemickými rozbory, monitorováním životního prostředí,
  • v organizacích a institucích zajišťujících kontrolu dodržování hygienických norem a právních předpisů v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí,
  • při samostatném podnikání, při provozních a obchodních činnostech všude tam, kde je požadováno střední odborné vzdělání chemického směru s maturitní zkouškou.

MSŠCH udržuje kontakty s řadou chemických a farmaceutických podniků a firem, zástupci těchto podniků jsou členy poradního sboru školy (např. Zentiva, Interpharma, Baxter, Česká rafinérská, Spolana, Synthos, Lučební závody Draslovka Kolín, Mitas, ....).

Dosavadní vyvrcholením našich aktivit v oblasti spolupráce s výrobními podniky a při popularizace chemie bylo zapojení MSŠCH Praha, jako výkonného partnera Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl v Roce průmyslu a technického vzdělávání 2015.

Společnost Lach-Ner s.r.o. vznikla získáním právní subjektivity z odštěpného závodu společnosti Pliva – Lachema v Neratovicích v roce 2002, tedy před 15 lety.

Společnost má svůj výrobní program – produkci adjustovaných chemikálií, lepidel a tmelů, spotřební chemie, výrobků pro zdravotnictví a výrobků pro laboratoře. Obchodní činnost se týká prodeje vlastní produkce a výrobků společností Acros a Thermo. Jedinečné jsou aktivity společnosti při podpoře rozvoje a inovace chemického vzdělávání, včetně vývoje a pomůcek a přenosných laboratoří pro MŠ, ZŠ a SŠ. Tuto aktivitu zahájil a výrazně podporoval ředitel společnosti v letech 2006 – 2014 Ing. Vojtěch Hrubý.

Společnost má od roku 1995 certifikát Správné výrobní praxe a od roku 1997 ISO 9001. Od roku 2004 je členem Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR a hlásí se k plnění principů Responsible Care. Od roku 2005 má právo užívat logo Responsible Care.

Od Roku průmyslu a technického vzdělávání 2015 je velmi aktivním strategickým a výkonným partnerem Sektorové dohody pro chemii. Od května 2017 má společnost aktualizovaný ucelený projekt na rozvoj vzdělávání v oblasti chemie.

Společnost FARMAK, a.s. vznikla před 25 lety jako zaměstnanecká akciová společnost s cílem účasti na privatizaci státního podniku Farmakon. V roce 1995 FARMAK vítězí ve výběrovém řízení a od 1. 1. 1996 přebírá olomouckou část státního podniku Farmakon. Od té doby naplňuje vizi „Stát se celosvětově uznávaným výrobcem generických léčivých látek“. Již v roce 1997 prošla společnost inspekcí amerického úřadu FDP (Federální úřad pro kontrolu potravin a léčiv. Rozvoj pokračoval i přes povodně v roce 1997, kdy bylo v areálu přes 2 metry vody, a výroba byla na 3 měsíce zastavena. FARMAK zůstává i v současnosti ryze českou chemicko-farmaceutickou společností, která je zaměřena na výrobu, výzkum a vývoj v oblasti generických léčivých látek, chemických meziproduktů a chemických specialit. Přes 80 % produkce exportuje do více než 40 zemí světa.

Společnost se hlásí od roku 1997 k plnění principů Responsible Care a od roku 1999 má právo užívat logo Responsible Care. Od roku 2000 je FARMAK a.s. součástí TRINS (středisko 13).

 FARMAK a.s. má zavedený a od roku 2006 certifikovaný integrovaný systém řízení kvality a ochrany životního prostředí (ISO 9001 a ISO 14001), který je integrován i se systémem řízení jakosti ve farmaceutické m průmyslu (Správná výrobní praxe) a se systémem prevence závažných havárií.

Společnost je dlouhodobě velmi aktivním členem SCHP ČR a od letošního roku výkonným partnerem Sektorové dohody pro chemii. Sponzorsky podporuje charitativní projekty pomáhající postiženým a opuštěným dětem.

V současnosti FARMAK, a.s. zaměstnává téměř 250 zaměstnanců. Společnost získala první místo v soutěži „Ocenění českých lídrů“ v rámci Olomouckého kraje.  Předseda představenstva získal Cenu primátora města Olomouce 2015 a byl finalistou prestižní soutěže Manažer roku 2014.

ISŠ Valašské Meziříčí je nástupnickou organizací Středního odborného učiliště chemického a dalších tří vzdělávacích institucí ve Valašském Meziříčí - SOU elektrotechnického, SOU potravinářského a Státní jazykové školy. Ve specifických podmínkách při úzké spolupráci chemickými, gumárenskými a plastikářskými společnostmi se daří zabezpečovat přípravu žáků v oboru chemik operátor. Každoročně se jedná maximálně o 10 žáků.

ISŠ Valašské Meziříčí je členem SCHP ČR od roku 2011 a od roku 2014 je zapsána v Seznamu partnerů Responsible Care a má právo užívat logo Responsible Care. Dlouhodobě se podílí v regionu na zabezpečení soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ a od roku 2015 je výkonným partnerem Sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl.

Škola dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati a udržuje kontakty s řadou chemických firem v regionu. Zástupci podniků DEZA, CS CABOT a Gumárny Zubří jsou členy kolegia ředitele.

SPŠCH akademika Heyrovského Ostrava je partnerem sektorové dohody pro chemii – Dorost pro chemický průmysl, která vznikla v roce 2015. V té době byla škola ještě jedním celkem společně s Gymnáziem. Přesto se již výrazně začala profilovat jako SPŠCH. K plnění principů Responsible Care se přihlásila 5. 10. 2015 a v roce 2017 zorganizovala veřejné obhajoby, byla zapsána do Seznamu partnerů a získala právo užívat logo Responsible Care.

Škola velmi úzce spolupracuje se společností BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava, prvním laureátem Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR. Podnik umožňuje žákům a pedagogům SPŠCH stáže, praxe, exkurze a podporuje finančně soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, jehož regionální kolo SPŠCH akademika Heyrovského organizuje. Škola se systémově věnuje přípravě chemiků, kteří většinou odcházejí na vysoké školy. Velká pozornost je věnována jejich přechodu do praxe. Za poslední 3 roky nastoupilo jen do společnosti BorsodChem MCHZ 9 absolventů školy. Celé první patro budovy školy je věnováno spolupráci se společností BorsodChem MCHZ. Příkladná spolupráce vyústila v doporučení společnosti BorsodChem MCHZ pro udělení Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského Ostrava.

Více jak 140 let byla hlavní činností závodu výroba řepného cukru. Po vestavbě moderní lihovarské technologie v roce 2010 je hlavním výrobním programem výroba bioethanolu, který se používá jako přísada do automobilového benzinu. V roce 2018 došlo v lihovaru k rozsáhlé investici. Byla odstavena uhelná kotelna, jejíž roštové kotle z roku 1936 byly nahrazeny kotli plynovými. Do technologie byly vestavěny nové části navržené rakouskou společností Vogelbusch, díky kterým dochází k úspoře páry 12t/h oproti provozu před přestavbou. Díky novým technologiím se snížila také potřeba odběru čerstvé vody z řeky Doubravy a kapacita chlazení na chladících věžích. Základní vstupní surovinou je kukuřice pěstovaná s šetrným přístupem k ochraně životního prostředí a při jejímž pěstování bylo dosaženo vysoké úspory CO2. Ethanol Energy a.s. je jediným českým výrobcem DDGS – kukuřičných lihovarských výpalků, které jsou dodávány jako kvalitní na proteiny bohatá surovina pro výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata. Kukuřičný olej vzniká jako sekundární produkt při výrobě bioethanolu odstředěním výpalkového sirupu a používá se při výrobě krmných směsí pro hospodářská zvířata a jako surovina při výrobě biopaliv.

Cena udržitelného rozvoje byla představenstvem SCHP ČR udělena společnosti za jejich příspěvek k udržitelnému a ekologickému podnikání v chemickém průmyslu, zejména pak za mimořádný přínos společnosti a jejich výrobků v boji s pandemií COVID-19.

Příběh společnosti DACHSER krásně ukazuje, jak se dynamická společnost může vyvinout a přizpůsobit v souladu s technologickým pokrokem a vlivem globalizace na logistiku. Společnost DACHSER včas rozpoznala nové příležitosti a pevně se jich chopila - dokázala se přeměnit z lokálního přepravce na přední logistickou společnost. Dnes představujeme špičková, efektivní a na technologiích založená logistická řešení. Spoléháme se přitom na integraci našich globálních přepravních a skladovacích sítí, dlouhodobých partnerství a konzistentního digitálního propojení do světové sítě. Díky využití vícekanálového přístupu se všemi úspěšně propojenými distribučními kanály nabízíme zákazníkům zabezpečený a spolehlivý systém pro jejich nejnáročnější logistické požadavky. Od počátku byla strategie společnosti DACHSER zaměřena na dosažení udržitelného růstu vlastní sítě. Nové regiony a trhy jsme vždy rozvíjeli prostřednictvím zakládání poboček a lokálních organizací nebo akvizic společností, které bylo možné bezproblémově integrovat do naší stávající sítě. Naší nejvyšší prioritou je konzistentní podpora firemní strategie a hodnot.

Cena udržitelného rozvoje byla představenstvem SCHP ČR udělena společnosti za jejich projekty bezemisní dopravu, zejména pak za projekt Bezemisní zásobování centra Prahy a Hradce Králové, kde se využívají nákladní elektrokola a rozvozová vozidla na elektropohon.

Responsible Care® (RC) je nejstarší dobrovolnou iniciativou celosvětového chemického průmyslu zaměřenou na oblasti zdraví, bezpeč­nosti a životního prostředí. Hlavním cílem iniciativy je podporovat soustavné zlepšování výkonu. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. Postupně se stalo významným příspěvkem k udržitelnému rozvoji.

Základní principy Responsible Care vznikly v roce 1985 v Kanadě a SCHP ČR společně se svými prvními 16 společnostmi se k nim přihlásil jako 24. národní asociace chemického průmyslu v roce 1994. Dne 21. 8. 2014 rozhodlo představenstvo SCHP ČR o přistoupení Svazu ke Globální Chartě Responsible Care, kterou aktualizovala Mezinárodní rada chemických asociací (ICCA) na současné podmínky. Protřednictvím Responsible Care, k jehož realizaci se hlásí aktuálně 65 národních aso­ciací a více než 600 globálních firem přispívá k naplňování principů ochrany životního prostředí uvedenými v Global Compact OSN.

Základní principy Responsible Care jsou zakotveny v Globální chartě Responsible Care, přijaté Světovou asociaci chemického průmyslu (ICCA. Všichni signatáři charty se jejím podpisem zavázali prosazovat:

1. Firemní kulturu, která aktivně podporuje bezpečné nakládání s chemickými látkami v rámci globální iniciativy Responsible Care.

2. Ochranu lidí a životního prostředí prostřednictvím trvalého zlepšování životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce; bezpečnosti našich zařízení, procesů a technologií; a při neustálém zlepšování bezpečnosti chemických výrobků a péče o výrobky v celém dodavatelském řetězci.

3. Zlepšování systémů řízení chemické výroby formou účasti při tvorbě a implementaci legislativy a osvědčených postupů, orientovaných na životní cyklus výrobků, vědecky ověřené výsledky a chemickou bezpečnost.

4. Ovlivňování obchodních partnerů s cílem podporovat bezpečné nakládání s chemickými látkami v rámci jejich užití.

5. Zapojení zainteresovaných stran, porozumění jejich obavám a očekáváním na bezpečnou výrobu a produkty, vstřícnou komunikace týkající se našich produktů a výsledků.

6. Podporu udržitelného rozvoje prostřednictvím zlepšování výkonu, rozšiřování ekonomických příležitostí a rozvoje inovativních technologií a dalších řešení jako odpovědi na společenské výzvy.

 

V roce 2022 bylo podepsáno memorandum k Responsible Care mezi SCHP ČR a CACS, ve které se CACS zavázala, že všichni její členové se přihlásí k plnění principů RC a postupně požádají o užívání loga RC. V roce 2022 tak poprvé obhájila používání loga RC společnost RYKO a.s., v roce 2023 pak společnosti Aqua Truck spol. s r.o. a SPETRA CZ s.r.o.

Aktuálně se v ČR hlásí k plnění principů Responsible Care 91 společností SCHP ČR a jeho kolektivních členů Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR (SCHOD), České asociace čisticích stanic (CACS) a Asociace vý­robců nátěrových hmot (AVNH). 67 členů má pak právo užívat logo Responsible Care, od roku 2023 pak nově společnosti Silon s.r.o. a DF Partner s.r.o.

 

Podrobnější informace naleznete na www.responsiblecare.cz, kde můžete sledovat i průběh obhajob práva užívat logo Responsible Care.

Publikace_20let_RC.pdf (4830 kB)

140821_GLOBAL_CHARTER_A4_CZ_v2.pdf (119 kB)

140821_GLOBAL_CHARTER_A3_CZ_v2.pdf (199 kB)

Globální charta podepsaná prezidentem SCHP ČR P. Cingrem.pdf (412 kB)

Transportní informační a nehodový systém (TRINS) je od roku 1996 systémem pomoci při nehodách spojených s přepravou nebezpečných látek. Je realizován na základě smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra GŘ HZS České republiky a Svazem chemického průmyslu České republiky. V roce 2016 byla podepsána aktualizovaná smlouva, podchycující všechny dosavadní dokumenty.  TRINS patří do rodiny k dalším šestnácti fungujícím ICE systémům v Evropě, jejichž činnost koordinuje Evropská rada chemického průmyslu CEFIC.

Dohoda představuje rámec pro součinnost v těchto oblastech spolupráce:

a) Spolupráce se členskými společnostmi u dopravních nehod s výskytem nebezpečných látek

b) Spolupráce při minimalizaci mimořádných událostí při používání chemikálií ve stacionárních zařízení mimo chemický průmysl

c) Spolupráce se členskými společnostmi České asociace čistících stanic – přednostní čištění cisteren a tankových kontejnerů potřebných při zásahu TRINS, dekontaminace prostředků požární ochrany, které poskytují služby CACS.

K 31. prosinci 2022 bylo zapojeno do systému TRINS 21 členských společností, viz. Tabulka č. 1, přičemž celkový počet středisek poskytujících pomoc v jednotlivých stupních v rámci systému TRINS na celém území České republiky je ustanoven na čísle 36 (ČEPRO, a.s. disponuje sedmi středisky a za CACS jsou zapojeny všechny členské organizace).

Republikové koordinační centrum systému TRINS sídlí ve společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a současně je to i regionální středisko č. 1. Středisko se zaměřuje na koordinaci spolupráce s ostatními partnery činnými v této oblasti včetně partnerů zahraničních. Hlavním cílem této spolupráce je zvyšování bezpečnosti při přepravě nebezpečných látek, dosažení vyšší efektivity při likvidaci havárií spojených s přepravou nebezpečných látek a dosažení co nejužší součinnosti členských společností zapojených do činnosti Transportního informačního a nehodového systému jako součásti integrovaného záchranného systému České republiky.

Na webových stránkách společnosti Unipetrol naleznete rovněž aktuální informace.

https://www.unipetrolrpa.cz/CS/sluzby-areal/trins/Stranky/default.aspx 

Tabulka 1. Seznam členských společností

č. střediska

Jméno společnosti

1

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

2

SYNTHOS Kralupy, a.s.

4

SPOLANA, a.s. Neratovice

5

SPOLCHEMIE, a.s. Ústí nad Labem

6

SYNTHESIA, a.s. Pardubice

7

DEZA, a.s. Valašské Meziříčí

9

SYNTHOMER a.s.

10

BORSODCHEM - MCHZ, a.s. Ostrava

11

COLORLAK, a.s. Staré Město

12

LOVOCHEMIE, a.s. Lovosice

13

FARMAK, a.s. Olomouc

14

MESSER TECHNOGAS, s.r.o. Praha

18

Česká asociace čisticích stanic

19

CS CABOT, s.r.o. Valašské Meziříčí

20

LINDE GAS, a.s.

21

ESMC, s.r.o. Litvínov

22

BOCHEMIE, a.s. Bohumín

23

ČEPRO, a.s. Praha

27

DEKONTA, a.s. Ústí nad Labem

28

Lučební závody DRASLOVKA, a.s. Kolín

30

Glanzstoff – Bohemia, s.r.o.

 

 

Petr Hojer

Jiří Hanika

Pavel Brůžek

Bořivoj Frýbert

Petr Choulík

Josef Pašek

Pavel Švarc

Jiří Žák

Radek Matuška

Antonín Mlčoch

František Nečesaný

Radomír Věk

Jaromír Lederer

Miroslava Katzerová

Pavel Ditl

Jaromír Lubojacký

Milan Pospíšil

Petr Kalenda

František Vörös

Ivan Veselý

Jaromír Hynek

Pavel Kubíček

Oldřich Petira

Mojmír Rychtera

Vladimír Drozd

Ladislav Novák

Bohumír Dvořák

Přemysl Antecký

Karel Bláha

Zdeněk Černý

Petr Pikal

 

Ing. Petr Hojer, CSc.

Petr Hojer se vyučil lučebníkem v podniku Spolana Neratovice, kde do roku 1968 pracoval jako dělník. V letech 1965–1972 vystudoval při zaměstnání Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. V období let 1968–1976 se v tomto podniku vypracoval postupně na staršího technologa, vedoucího výroby podniku a vedoucího cechu. Mezi roky 1976–1980 zastával funkci ředitele výroby generálního ředitelství podniku Chemopetrol Praha. V roce 1980 se stal pověřeným ředitelem litvínovské chemičky. Krátce po sametové revoluci byl ministr průmyslu ČR. Později pracoval ve vedoucích pozicích Synthesie Pardubice a Korama Kolín.

 

prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., dr. h. c.

V roce 1966 vystudoval Fakultu organické technologie VŠCHT v Praze, obor Organická technologie. V roce 1972 ve stejném oboru obhájil kandidátskou disertační práci. V roce 1984 a 1990 se habilitoval na VŠCHT v Praze, v roce 1987 získal na základě disertační práce „Návrh a řízení reaktoru se zkrápěnou vrstvou katalyzátoru“ titul DrSc., v roce 1996 byl pak jmenován profesorem v oboru Organická technologie. Na VŠCHT Praha působil v letech 1985–1989 na pozici proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční styky Fakulty chemické technologie, následně v období 1990–1991 pak zastával funkci děkana této fakulty. Na této fakultě postupně přednášel předměty „Technologické algoritmy“, „Speciální separační procesy“, „Vícefázové reaktory“ a „Farmaceutické inženýrství“. V letech 1993–2007 přednášel také předmět „Katalýza průmyslových organických syntéz“ na Univerzitě Pardubice. Od roku 2004 působí v Ústavu chemických procesů AV ČR v Oddělení separačních procesů, v období 2004 až 2012 byl ředitelem tohoto ústavu. V renomovaných mezinárodních časopisech publikoval cca 150 původních vědeckých prací především v oblasti chemického reaktorového inženýrství, heterogenní katalýzy, organické technologie a petrochemie. Je spoluautorem 28 patentů a jeho práce byly citovány více jak 300x (podle SCI). V současné době je členem vědeckých rad FCHT VŠCHT, FTOP VŠCHT, FCHI VŠCHT a FAI Univerzity T. Bati Zlín. Je členem redakčních rad odborných časopisů Chemické listy, Chemical Papers, Hemijska industrija, Chemical Industry, Chemical Engineering and Technology Quarterly. Za svoji odbornou činnost obdržel Medaili Ferdinanda Schulze FTOP VŠCHT, Pamětní medaili Slovenské společnosti chemické a Pamětní medaili rektora Univerzity Pardubice. Prof. Hanika dlouhodobě spolupracuje s průmyslovou sférou v ČR (především: petrochemie - UNIPETROL, a.s., VÚANCH, a.s., technologie lékových forem - ZENTIVA, a.s.). S řadou zahraničních institucí a firem spolupracoval na výzkumu řízení reaktorů se zkrápěnou vrstvou katalyzátoru (DSM Research Geleen, CNRS Nancy, CPERI Thessaloniki, University Halle-Wittenberg, TU Dresden, GHM Dortmund, Politecnico di Torino, Suzer ChemTech Winterthur, Akzo Nobel, Solvay Brussels, University of Waterloo,Bio/Chemtek CSIR Modderfontein, Institut Kataliza RAV Novosibirsk).

 

Ing. Pavel Brůžek, CSc.

Vystudoval Střední průmyslovou školu chemickou v Brně, titul inženýra chemie získal na Vysoké škole chemicko - technologické v Praze na fakultě organické technologie a kandidátem ekonomických věd se stal na fakultě chemicko - inženýrské. V letech 1961-1964 působil v Moravských chemických závodech Ostrava jako dělník a technolog provozu. Následně v letech  1964-1990 pracoval ve společnosti Lachema postupně jako technolog výroby, vedoucí výroby, náměstek a ředitel podniku, generální ředitel. Po revoluci v letech 1990-1993 byl náměstkem na Ministerstvu průmyslu. V Syntezia a.s, Aliachem Praha na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva byl v letech 1998 - 2001. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva  1996-1998, 2001-2016,  členem představenstva je od roku 2017 dosud. Zároveň je od roku 2013 předsedou dozorčí rady Draslovka a.s. holding Praha.

 

 

Ing. Bořivoj Frýbert je absolventem vysoké školy chemicko-technologické, obor Proces řízení a ekonomika chemických výrob. Absolvoval postgraduální studia organické kinetiky a katalýzy chemických reaktorů, řízení a ekonomiky. Prošel všechny stupně řízení na manažerských postech provozu na úrovni závodu, středního i velkého podniku ve výrobních i technických manažerských funkcí včetně vrcholových. Členem představenstva je od roku 2002.

Ing. Petr Choulík, CSc.

Jako vrcholný manažer v oboru technických plynů pracoval již od roku 1981. Od roku 1991 byl Petr Choulík českým obchodním ředitelem společnosti Linde Gas, od roku 2002 pak jejím generálním ředitelem. V roce 2011 se umístil na 4. místě TOP 10 nejlepších manažerů v České republice a navíc se stal nejlepším Manažerem odvětví chemie a plastů.

 

Prof. Ing. Josef Pašek, DrSc. se narodil 11.7.1930 v Mrtníku na Plzeňsku. Vystudoval VŠCHT v Praze, obor organická technologie, a svou školu prakticky nikdy neopustil.

Za výsledky své práce obdržel řadu vysokých státních ocenění, např. prestižní cenu Česká hlava, dále medaili Josefa Hlávky, cenu rektora VŠCHT Praha nebo cenu Viktora Ettela.
Celý život se věnuje vývoji chemických procesů. Zkušenosti prof. Paška využívá nejen český chemický průmysl, ale i zahraniční společnosti, např. belgické, švýcarské, slovenské, čínské, americké a brazilské.

V bývalém Československu bylo jen několik chemických procesů s větší než průměrnou světovou kapacitou, vybudovanou na bázi vlastního domácího výzkumu. Prof. Pašek je hlavním autorem hned tří z nich: výroby anilinu a cyklohexylaminu v BC-MCHZ Ostrava a antiozonantů na bázi 4-aminodifenylaminu v Duslo Šaľa.

 

Ing. Pavel Švarc, CSc., MBA

Narodil se v roce 1956 a prošel řadou manažerských funkcí. Byl např. generálním ředitelem společnosti UNIPETROL a.s. a generálním ředitelem společnosti ČEPRO, a.s.

 

Ing. Jiří Žák

Ing. Jiří Žák vystudoval v roce 1960 VŠCHT v Pardubicích obor Technologie a organická chemie látek. Po studiu nastoupil do státního podniku FARMAKON jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník. V roce 1990 byl zvolen ředitelem státního podniku a v této funkci působil do roku 1995. Po privatizaci státního podniku v roce 1996 vznikla společnost FARMAK, a.s. a Ing. Jiří Žák se stal jejím generálním ředitelem a předsedou představenstva.

Mgr. Radek Matuška

je středoškolský pedagog s řadou významných domácích i zahraničních ocenění za práci se studenty, lektorství učitelů základních a středních škol k výuce chemie, za přípravu, organizaci a hodnocení významných chemických soutěží pro žáky a studenty základních a středních škol a mentoring českého týmu na mezinárodních chemických olympiádách. Velké úsilí věnuje legislativní činnosti, např. školskému zákonu – nakládání s chemickými látkami během výuky na SŠ, je redaktorem a spoluautorem volně šířených skript laboratorních cvičení z chemie realizovatelných na školách základního a středního stupně. Je mj. certifikovaným zadavatelem písemné maturitní zkoušky z chemie, členem předsednictva Ústřední komise Chemické olympiády a neúnavným propagátorem chemie mezi mladou generací.

Ing. Antonín Mlčoch, CSc.

se narodil roku 1943 ve Zlíně. Absolvoval Střední průmyslovou školu chemickou ve Zlíně, dále VŠCHT Pardubice (specializaci procesy a aparáty, zařízení a automatizace chemických výrob). Vědeckou aspiranturu podstoupil v Ústavu anorganické chemie AV ČR (anorganická technologie). 

Antonín Mlčoch je dlouholetým významným představitelem chemického průmyslu ČR kvůli svému přínosu pro rozvoj anorganické chemie v Přerovských chemických závodech, kde se podílel na vývoji a zprovoznění řady základních technologií. V 1967–1971 zde působil jako technolog a v období 1978–1985 jako podnikový ředitel. V Chemopetrolu Praha mezi roky 1972-1976 vykonával vedoucího odboru technického rozvoje GŘ a v Precheze a.s. Přerov zastával funkci generálního ředitele (1990-2003).

Je také autorem 11 patentů a autorem nebo spoluautorem 50 přednášek, z toho 8 v zahraničí na světových konferencích. Pracoval i ve státní správě jako vedoucí odboru technického rozvoje MPO a na závěr své profesní kariéry se věnoval vybudování 3 regionálních výzkumných center. Řadu let byl viceprezidentem SCHP ČR a po odchodu do důchodu je nadále aktivním a platným členem řídícího výboru České technologické platformy Suschem.

 

Ing. František Nečesaný, výzkumný pracovník ze skupiny Unipetrol. Pracoval ve firmě od roku 1956 jako technik a od roku 1967 jako výzkumný pracovník. Byl klíčovým pracovníkem, který se zasloužil o spuštění výrobní jednotky Chezacarbu v roce 1985 a dále se aktivně podílel na dalším vývoji tohoto unikátního produktu. Je také autorem řady patentů v oblasti čištění odpadních vod.

 

Ing. Radomír Věk, dlouholetý vrcholový manažer, který úspěšně řídil společnosti Kaučuk Kralupy, Spolanu Neratovice, Lovochemii Lovosice. Je stále aktivní a prosazuje moderní přístupy řízení a zavádění inovativních technologií v poslední zmíněné společnosti.

doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.

Rodák a doposud věrný obyvatel severočeských Teplic, kde se v roce 1954 narodil do rodiny chemika-skláře-výzkumníka, ing. Jiřího Lederera, CSc. Tato okolnost ho přivedla k chemii a výzkumu, ovšem v poněkud odlišném směru – do oblasti chemického zpracování ropy a petrochemii. K tomu nejprve s vyznamenáním vystudoval gymnázium v Teplicích a poté s červeným diplomem i VŠCHT, kde pokračoval na katedře ropy a petrochemie ve vědecké aspirantuře. Tu ukončil v roce 1982 disertační prací s názvem “Studium ovlivňování výtěžků produktů pyrolýzy změnou složení vstupní suroviny”. I tato jeho práce ho přivedla do blízkosti v té době nově dobudované ethylenové jednotky do Litvínova. Problematice výzkumu pyrolýzy, optimalizaci procesů při zpracování jejich produktů a intenzifikaci rozhraní mezi rafinérií a petrochemickým komplexem je pak věrný celý svůj profesní život. Od výzkumníka juniora až po vedoucí a ředitelské pozice v rámci pracovišť ropného a petrochemického výzkumu. Tato jeho kompetence pak byla plně využita při budování dnešního výzkumného a vzdělávacího centra ORLEN UniCRE, kde působil až do svého penzijního věku v pozici vědeckého ředitele. Nepřekvapuje, že jeho druhou celoživotní cestou je působení v roli učitele a propagátora petrochemie a průmyslové chemie jako celku. V roce 1996 byl habilitován (jako ojedinělý případ externího pracovníka z průmyslu) na VŠCHT pro obor Chemické a energetické zpracování paliv a jako docent vyučuje tento obor v různých formách na VŠCHT a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem. Je dlouhodobým předsedou České společnosti průmyslové chemie a „duší“ mezinárodních konferencí ICCT, býval členem různých univerzitních vědeckých rad a týmů pro řízení výzkumu. Je aktivní publikačně a též autorem a spoluautorem velké řady dalších výstupů a výsledků – patentů a užitných vzorů. Nahlédnutím do databáze RIV nalezneme 151 záznamů s jeho autorskou stopou. V současné době, s titulem emeritní vědecký pracovník, pomáhá dále v rámci UniCRE mladým kolegům na jejich vědecké a výzkumné dráze.

 

Ing. Miroslava Katzerová

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, se specializací Anorganická technologie. Následně nastoupila do Synthesie v Pardubicích, kde pracovala jako pracovník zahraničního oddělení, výzkumný pracovník a technolog. Její dosavadní kariéra je od roku 1991 spojena se SPŠCH Pardubice, kde byla od r. 2000 do r. 2012 ředitelkou školy. Následně se od r. 2012 věnuje jako Project managerka v řízení projektů zahraniční spolupráce zejména v oblasti chemie v rámci programu Erasmus+.

 

prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.

Vysokoškolské vzdělání získal na ČVUT v Praze, strojní fakultě v oboru chemické stroje a zařízení.  Své znalosti prohloubil v U.S.A, kde v letech 1975-76 pracoval jako Postdoctoral Research Associate na Lehigh University, Bethlehem, Pa. V roce 1985 získal titul Doktora technických věd,-DrSc. Na ČVUT, fakultě strojní působil ve funkci docenta 1976-86 a profesora 1986 až dosud., V letech 1981-90 zastával funkce vedoucího katedry a proděkana pro vědu a výzkum 1985-1990. V letech 1990-91 pracoval v U.S.A jako Visiting Professor na Rensselaer Polytechnic Institute,Troy, NY. Od roku 1981 je znalcem ustanoveným Ministerstvem spravedlnosti. Vedl týmy 5 až 90 pracovníků, řešil nebo vedl cca 251 výzkumných úkolů či technických projektů ve spolupráci s domácími i zahraničními společnostmi. Je cca 387x citován dle Web of Science. Bohatá je jeho konsultační činnost pro chemické podniky-např. podniky dnešní skupiny Orlen Unipetrol (CHZ Litvínov, Kaučuk Kralupy), Casale Project a v posledních deseti letech hlavně LZ Draslovka Kolín. Byl ředitelem firmy Process Cosultancy, s.r.o. Je spolunositelem Ceny Antonína Zápotockého za technologii a zařízení pro bitumentaci a cementaci radioaktivních odpadů a nedávno byl oceněn Svazem chemického průmyslu České republiky pro přínosy tomto oboru. Byl členem dozorčí rady Chemoprojektu Praha. Devatenáct let zastával funkci předsedy "Mixing Party of Mixing, European federation of Chemical Engineering".

 

Ing. Jaromír Lubojacký, MBA

Vystudoval Střední průmyslovou školu chemickou v Ostravě a organickou technologii na VŠCHT v Pardubicích. Nastoupil do Moravských chemických závodů v Ostravě, dnes BorsodChem MCHZ Ostrava, kde prošel řadou funkcí (vrchní mistr-technolog, vedoucí cechu, technický ředitel, tiskový mluvčí, ředitel odboru výzkumu a vývoje, vedoucí odboru strategie a rozvoje). Jeho odborná činnost byla zaměřená zejména na výzkum, vývoj a inovace technologií (anilín, amíny, kyselina dusičná, nitrobenzen, spalovna nebezpečných odpadů) a metodiku zpracování a tvorby podnikových strategií. S kolektivem spolupracovníků MCHZ a VŠCHT Praha se podílel na výzkumu, vývoji a provozním ověření původního československého procesu velkokapacitní výroby anilinu a realizaci prodeje licence na výrobu anilinu japonské firmě TOSOH. Touto technologií je nyní vyráběno cca 10% celosvětové produkce anilinu. Je spoluautorem řady výzkumných zpráv, patentů, přednášek na sympoziích a kongresech a publikace o historii MCHZ.

Po odchodu do důchodu v roce 2010 působí dodnes jako konzultant v oblasti a zastává funkci místopředsedy ČSPCH.

 

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, se kterou spojil celou svou profesní kariéru.

Ve své odborné činnosti se zaměřuje na problematiku technologie výroby, chemické analýzy a kvality ropných produktů, v poslední době pak na tvorbu strategií použití alternativních paliv a obnovitelných zdrojů energie v dopravě a problematiku cirkulární ekonomiky. Velice aktivní je v publikační i v manažerské a řídící činnosti v oblasti vysokého školství, již téměř 20 let působí jako proděkan či prorektor na VŠCHT Praha, druhé funkční období je předsedou Rady vysokých škol.

 

Prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.

Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, obor Technologie výroby a zpracování polymerů. V roce 2007 byl jmenován profesorem pro obor Technologie makromolekulárních látek. Vědecky se zabývá zejména studiem molekulárních a nadmolekulárních struktur materiálů, chemií filmotvorných látek, organickými povlaky a antikorozními pigmenty pro ekologické nátěrové systémy, které mají velké aplikační využití. Odbornou spolupráci s aplikační praxí podpořil v posledních letech realizací významného projektu „Partnerství pro chemii“. Od roku 2015 zastává funkci děkana Fakulty chemicko-technologické.  

Profesor Kalenda se dlouhodobě věnuje propagaci chemie mezi studenty základních a středních škol. Svým aktivním působením podporuje významné soutěže žáků základních škol a středoškolských studentů v oboru, prohlubuje spolupráci se středními školami v oblasti vzdělávacích aktivit pro studenty i pedagogy. Stál u zrodu unikátní dnes celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“, která je jednou z nejvýznamnějších propagačních akcí v oblasti chemie v ČR.  

 

Ing. František Vörös

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze na katedře zpracování plastů a kaučuků. Profesní kariéru spojil se společností Kaučuk Kralupy (nyní Synthos), kde začal jako výzkumný pracovník, poté působil jako vedoucí technického odboru, odboru řízení jakosti, ekonomický a technický náměstek. Od roku 1990 působil v různých pozicích podpory obchodu a jako ředitel divize Styrenics. Byl zástupcem ČR v Plastics Europe. Je spoluautorem 24 autorských osvědčení. V současnosti pracuje jako konzultant pro Sdružení zpracovatelů expandovaného polystyrenu (EPS ČR).

 

Ing. Ivan Veselý

Během své pracovní kariéry publikoval jako spoluautor řadu vědeckých článků a odborných přednášek v oboru chemie fluorovaných sloučenin a chemie prostaglandinů a pyrethroidů, podal jako spoluautor téměř 100 patentových přihlášek v tomto oboru a podílel se na aplikovaném výzkumu ve výše uvedených oborech. Většinu své kariéry zasvětil výzkumu a výrobě prostaglandinů pod záštitou společnosti Spolana (závod kvalifikované chemie), ze kterého se později oddělila společnost Nerafarma. Tu v roce 2006 odkoupila společnost Cayman Chemicals a přejmenovala ji na Cayman Pharma. Po dobu působení v této společnosti se pan Veselý stal vůdčí postavou výzkumu a vývoje celé společnosti a je jeho velkou zásluhou, že se společnost zaměřila na výrobu prostaglandinových derivátů pro farmaceutický průmysl. Výrobky na prostaglandinové bázi jsou vyváženy do celého světa a jsou použity na výrobu finálních forem léčiv na plicní hypertenzi a zeleného zákalu. Během svého působení ve firmě pan Veselý přispěl nejen svými profesními znalostmi, ale rovněž formací nové generace výzkumníků.

 

Ing. Jaromír Hynek

V roce 1964 ukončil Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakultu technologie paliv a vody. Po škole pracoval v Benzina, k. p. jako skupinový chemik v odboru techniky mazání a paliv, poté působil v Paramo Pardubice nejprve jako vedoucí výzkumu olejů, později jako technický a výrobní náměstek ředitele, poté působil jako poradce v odboru ropy a plynu Sekretariátu RVHP.  Po návratu pracoval na generálním ředitelství koncernu Chemopetrol Praha jako vedoucí odboru výroby a následně jako vedoucí odborný referent v odboru chemie a ropy Federálního ministerstva hospodářství. V roce 1992 se vrátil na Benzinu, kde vykonával funkci vedoucího oddělení maziv a po její privatizaci podniku a vzniku Benzina a.s. pracoval jako vedoucí odboru nákupu a logistiky. Od roku 2006 působí ve společnosti ČEPRO, a.s. nejprve jako specialista v odboru podpory prodeje a později jako specialista pro kvalitu zboží v odboru řízení jakosti.

K udělení ocenění Osobnost české chemie 2022 byl in memoriam nominován Ing. Pavel Kubíček, který po dlouhá léta patřil mezi nejvýznamnější osobnosti společnosti Spolchemie. Byl nejen excelentním chemikem, výzkumníkem a manažerem nebo také hlavou mnoha klíčových projektů firmy Spolku pro chemickou a hutní výrobu – Spolchemie. Ve Spolchemii začal jako asistent v oboru chemického výzkumu, postupně se vypracoval, přes pozice výzkumného a vývojového pracovníka, vedoucího oddělení chemicko-inženýrské techniky, vedoucího oddělení výzkumu, až na pozici ředitele rozvoje anorganiky. Především jeho zásluhou se dnes Spolchemie orientuje na velmi perspektivní oblasti a patří ke špičce na trhu. Ve společnosti byl lídrem mnoha klíčových projektů firmy.  Naprosto klíčovým byl však v posledních deseti letech projekt SPARK a ZEBRA, ve spolupráci se zahraničním strategickým partnerem. Pavel Kubíček byl také uznávanou autoritou mezi širokou škálou profesních organizací. Jeho ocenění Ettlovou cenou pro nejvýznamnější průmyslové pracovníky v oblasti výzkumu a inovací jen dokládá jeho vysokou reputaci. Vedle toho společnost reprezentoval v mnoha dalších oblastech jako například představitel v rámci Vodíkové platformy Ústeckého kraje, spolupráce a partnerství firmy s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, či Chemického fóra Ústeckého kraje. K velké lítosti všech, kteří jej znali, Pavel Kubíček nečekaně zemřel 4. března 2021.

Další osobností, které bylo ocenění uděleno in memoriam za přínos v oblasti chemické legislativy, je Ing. Oldřich Petira, CSc. Byl absolventem VŠCHT Pardubice oboru Procesy a zařízení chemického průmyslu. Absolvoval postgraduální studium v oborech Organická technologie a Průmyslová toxikologie a externě studium vědecké aspirantury v oboru Technologie vody na VŠCHT v Praze. Více jak 50 let se věnoval chemii, průmyslové toxikologii a chemické bezpečnosti. Třicet osm let strávil ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Rybitví. Byl soudním znalcem v oborech Chemie a Ochrana přírody se zaměřením na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost životního prostředí. Velkou část svého profesního života věnoval přípravě a aplikaci legislativy pro ochranu životního prostředí a chemickou bezpečnost průmyslových výrob. Stál na úplném začátku implementace nařízení REACH a nařízení CLP v České republice. Věnoval se také problematice uvádění biocidních přípravků na trh a implementaci evropského nařízení BPR.

Další osobností české chemie se v letošním roce Ing. Vladimír Drozd, který je bývalý prezidentem SCHOD ČR a členem představenstva SCHP ČR. Vladimír Drozd věnoval celý svůj profesní život odpovědné distribuci chemických látek a směsí. Podílel se na privatizaci společnosti Chema Horní Počernice, poté dlouhá léta pracoval jako jednatel a technický ředitel společnosti Brenntag CR. Po odchodu z této společnosti se jako investiční ředitel zasloužil o modernizaci skladového areálu společnosti Oqema ve Slatiňanech. Jako prezident SCHOD ČR přivedl členské firmy společnosti k přijetí závazku, že všechny budou plnit principy Responsible Care tak, aby získaly právo užívat logo Responsible Care. Ing. Drozd se i po odchodu do důchodu aktivně podílí na práci výboru HSE SCHP ČR a jeho hodnotitelské skupiny Responsible Care.

Poslední osobnost, nominovaná v roce 2022, věnovala svou kariéru kvasné chemii. Mojmír Rychtera, prof. Ing. CSc. vystudoval na pražské VŠCHT studijní obor kvasná chemie a technologie. Posléze zde pracoval jako pedagogický asistent se zaměřením na veškerá laboratorní, poloprovozní cvičení a praxe studentů v celém kvasném průmyslu. Fermentační výroby citronové kyseliny si vyzkoušel v závodě Lachema v Kaznějově. Téma kandidátské práce orientoval na přípravu glutamové kyseliny z melasových výpalků. V rámci ověření navrhované technologie byla provedena řada poloprovozních zkoušek v závodě Vitana Byšice. Posléze na katedře působil jako odborný asistent II. Stupně. V roce 1972 nastoupil roční zahraniční stáž ve Velké Británii na University of Birmingham na Katedře chemického inženýrství v oddělení biochemického inženýrství. V té době začal přemýšlet o výuce bioinženýrství na katedře kvasné chemie na VŠCHT. Po návratu začal přednášet vybrané kapitoly, později vznikl samostatný předmět Bioinženýrství kvasných procesů. Kromě toho vznikla řada spoluprací v oblasti bioinženýrských aplikací s MCHTI v Moskvě, především s ohledem na využití membránových procesů při fermentačních procesech. Kromě membránových reaktorů se ve skupině studovaly způsoby imobilizace kvasinkových buněk s cílem zrychlení a zefektivnění fermentačních procesů. Významnou etapou působení profesora Rychtera na katedře byla spolupráce na podkladech pro výstavbu závodu na výrobu kvasničné biomasy v závodě CelPak Paskov.

K udělení ocenění Osobnost české chemie 2023 byl in memoriam nominován Ing. Ladislav Novák, Ph.D., bývalý ředitel SCHP ČR. O ocenění se uvažovalo ještě za jeho života a převzít ho měl na letošním Večeru, ale osud zasáhl jinak.

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou (fakultu potravinářské a biochemické technologie) a získal zde titul inženýra v roce 1975. Své vědomosti uplatnil nejprve v podniku Pražského masného průmyslu a poté OZO Inspekta. Od roku 1987 působil jako ředitel pro prodej a marketing (poté i jako generální ředitel) v prvním joint venture v tehdejší ČSSR založený s dánskou firmou Senetek A/S na výzkum, výrobu, prodej a marketing kolon a sorbentů pro HPLC, biotechnologií a lékařské diagnostiky. Poté prošel několika tradingovými společnostmi (Tessek, Tradecontrol a Landia), aby v roce 2003 nastoupil jako ředitel na Svaz chemického průmyslu ČR. Práce pro Svaz byla vyvrcholením jeho profesní kariéry, kde využil všechny své pracovní a životní zkušenosti. Funkci vykonával až do svého odchodu do důchodu. Po odchodu do důchodu se nadále angažoval v chemickém průmyslu a to jako konzultant společnosti BASF a předseda řídícího výboru České technologické platformy pro udržitelnou chemii, kde spolupracoval aktivně i s několika dalšími národními technologickými platformami, a kdy i na tomto poli se mu podařilo dosáhnout vynikajících výsledků a pokračovat v aktivní spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR. Jeho působení se výrazně promítlo i do práce a činnosti chemického průmyslu ne pouze na národní, ale i celoevropské a globální bázi. Svou prací a vystupováním si získal uznání a důvěru nejen u státních orgánů, ale i v institucích EU. Snažil se, aby chemický průmysl byl vnímán jako jeden ze základních kamenů národního hospodářství i v prostředí významné regulace a trendů defosilizace. Byl nejen výborným lídrem a manažerem, ale také byl založením i životní filosofií sportovec. Všechna pozitiva, jako je soutěživost, tah na branku a kolektivní práce k dosažení cíle prosazoval i ve své profesní práci. Jeho pracovní nasazení a oddanost byla vždy obdivuhodná a jeho práce byla vždy výsledkem neúnavného úsilí. Jeho přítomnost zde bude nepochybně velmi chybět a jeho památka zůstane navždy v našich srdcích.

 

Doc. Ing. Bohumír Dvořák, CSc. své vysokoškolské studium ukončil v roce 1961 na VŠCHT Praha a celoživotně působil a stále působí na Katedře (později Ústavu) organické technologie ve skupině prof. Josefa Paška. Profesně se orientoval na vývoj, výrobu a studium vlastností kovových nosičových katalyzátorů, především na bázi mědi a kobaltu. Pedagogicky se profiloval ve výuce technologicky orientovaných specializačních předmětů, vedení laboratoří a závěrečných prací. Vychoval též řadu doktorandů. V období 1991-1997 působil v roli proděkana fakulty. Nejvýraznějších úspěchů dosáhl při vývoji průmyslových katalyzátorů, což je oblast, která mu přinesla velké uznání v aplikační sféře a více než padesátiletou, dosud trvající spolupráci s průmyslovými podniky – výrobcem katalyzátorů v Litvínově a producentem aminů v BC-MCHZ. V rámci této spolupráce např. připravil podklady pro výrobnu Cu-katalyzátoru, jejíž zkušební provoz byl zahájen ve II. polovině r. 1989 v CHZ Litvínov a jejíž produkty jsou aplikovány již více než 30 let ve výrobně anilinu v BC-MCHZ Ostrava a od r. 2005 také v závodě Tokuyama v Japonsku.

 

Ing. Přemysl Antecký, MBA vystudoval chemické inženýrství na pražské Vysoké škole chemicko-technologické. Po svém absolutoriu v roce 1983 nastoupil do Moravských chemických závodů (právního předchůdce společnosti BorsodChem MCHZ) v Ostravě a s touto firmou spojil 40 let svého profesního života. V MCHZ začal nejprve pracovat jako obsluha ve výrobně fenolických pryskyřic, následně jako výrobní dispečer, technolog výroby vodíku a vedoucí oddělení řízení výroby. Po absolvování odborné stáže v Japonsku působil jako vedoucí odboru řízení a kontroly jakosti a pod jeho vedením byly ve firmě postupně implementovány principy systému řízení jakosti, environmentálně-bezpečnostního systému řízení a Responsible Care. Členem vedení společnosti se stal v roce 1998, kde se z pozice technického ředitele aktivně podílel na technologické transformaci firmy směřující k rozvoji aminové chemie. Pod jeho vedením realizovaly projektové týmy intenzifikaci výroby anilinu na úroveň 165 kt/r a prodej licence stejné technologie do Japonska. Svůj důsledný manažerský přístup zaměřený na projektové řízení,  trvalé zlepšování výkonnosti a zavádění inovací do provozní praxe rovněž úspěšně aplikoval při celkovém řízení společnosti z pozice jejího generálního ředitele a jednatele. Během celé své manažerské kariéry velmi podporoval nejen vzdělávání chemického dorostu, ale i celkovou popularizaci průmyslové chemie mezi širokou veřejností v rámci Moravskoslezského kraje.

 

Ing. Karel Bláha, CSc. je absolventem VŠCHT Praha, obor organická chemie. Absolvoval postgraduální kurzy v tuzemsku i v zahraničí se zaměřením na průmyslovou toxikologii a hodnocení rizik chemických látek a studijní pobyt v USA na University of Arizona. Na začátku profesní kariéry pracoval v ČSAV a Státním zdravotním ústavu  jako vědecký pracovník v oboru experimentální toxikologie. Je autorem a spoluautorem více než 50 původních prací publikovaných v národních i mezinárodních časopisech a sdělení na mezinárodních konferencích.  Nejdelší část své profesní kariéry strávil ve vedoucích funkcích na Ministerstvu životního prostředí. Byl členem týmu vyjednávacího přistoupení České republiky do EU, vedoucím delegace v pracovní skupině Rady EU pro přípravu nařízení REACH a dlouholetým členem správní rady ECHA.  Je členem  Výboru REACH Evropské komise a  členem pracovní skupiny Rady EU  pro mezinárodní otázky životního prostředí za Českou republiku. Významné jsou jeho mezinárodní aktivity při zastupování ČR na mezinárodních fórech v oblasti ochrany životního prostředí- výkon funkce kontaktního místa pro mezinárodní úmluvy - Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu při dovozu a vývozu nebezpečných chemických látek,  Stockholmskou úmluvu o persistentních organických polutantech a  Úmluvu o přeshraničních účincích průmyslových havárií. Byl vedoucím delegace ČR na  konferencích smluvních stran těchto úmluv,  v Chemickém programu OECD, delegátem  ČR v inciativě SAICM.

 

JUDr. Zdeněk Černý, MBA absolvoval v roce 1987 Právnickou fakultu UK Praha a následně v roce 1989 na stejné škole absolvoval státní rigorózní zkoušku a získal titul JUDr. V roce 1991 absolvoval postgraduální studium a v roce 2011 Profesní vzdělávací program MBA se specializací Commercial Law.

Jmenovaný pracuje v chemickém průmyslu více jak 26 let. Od roku 1997 do roku 2004 vykonával funkci předsedy Odborového svazu chemie ČR a od roku 2004 do konce měsíce června 2023 působil ve funkci nově vytvořeného Odborového svazu ECHO, který vznikl sloučením Odborového svazu chemie ČR a Odborového svazu energetiky. Mimo tato pracovní zařazení byl od roku 2004 do října 2020 dlouholetým členem a místopředsedou dozorčí rady Unipetrol, a.s. a zároveň členem Výboru pro správu společnosti a HR. Od června 2014 do konce roku 2016, byl též členem a předsedou DR Česká rafinérská, a.s.

V průběhu působení v chemickém průmyslu se podílel na zpracování sociálních plánů ke zmírnění sociálních dopadů, spojených se snižováním počtu zaměstnanců v chemickém průmyslu a významně přispěl ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR k vybudování bezproblémového odvětvového sociálního dialogu v chemickém průmyslu.

 

RNDr. Petr Pikal vystudoval Karlovu univerzitu, Přírodovědeckou fakultu, obor Anorganická chemie v Praze a následně pracoval v Akademii věd, kde působil v rámci „Studijního pobytu“. V Precheze se věnoval výzkumu pestrých pigmentů a magnetických oxidů železa. Pestrým pigmentům se intenzivně věnoval až do roku 2005 s malou odbočkou k vedoucímu výzkumu počátkem 90. let. Spolu s ostatními kolegy z jeho týmu stanovili podmínky kalcinace pro získání různých odstínů železitých červení. Z toho pak vyplynula výroba TP200 – nového výrobku. Obecně se v té době znalosti o kalcinaci železitých pigmentů posunuly výrazným způsobem kupředu. Od roku 2005 se začal více věnovat titanové bělobě a nepigmentovým druhům oxidu titaničitého. Zabýval se vybavením poloprovozu a výzkumu novými zařízeními včetně termické analýzy. S tím souvisel i vývoj fotokatalytických a katalytických druhů anatasu a také rutilového materiálu využitelného pro UV absorbéry. RNDr. Petr Pikal se od roku 2007 věnuje záležitostem TDMA (Asociace výrobců titanové běloby), stal se členem skupiny Nanomateriálů a nanopigmentů, členem vědeckého výboru, a nakonec i předsedou analytické skupiny.

 

 

Inzerát - Výzkumný specialista 2023.pdf (110 kB)

Inzerát - Vyzkumny specialista 2023 AJ .pdf (163 kB)

Laborant v chemické výrobě_CHEMOTEX Děčín.pdf (124 kB)

WANTED - Regulatory Queen or King.pdf (285 kB)

Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala
ul. Stavbařů 5
400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa
tel.: +420 472 772 022
fax: +420 472 772 021
e-mail:
skola@gym-ul.cz
web: http://www.gym-ul.cz

Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí
Palackého 49
757 01  Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 685 222
IČ: 00851574
e-mail:
posta@isscopvm.cz
web: http://www.isscopvm.cz

Masarykova střední škola chemická
Křemencova 12
116 28  Praha 1
tel.: +420 222 924 444
IČ: 70837902
e-mail:
info@mssch.cz
web: http://www.mssch.cz

Od roku 2010

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace
Středoškolská 2854/1
700 30  Ostrava
tel.: +420 595 781 541, 595 781 538
e-mail:
skola@spsch.eu
web: http://www.spsch.eu

 

Střední průmyslová škola chemická, Brno
Vranovská 65
614 00  Brno
tel.: +420 545 544 411
IČ: 62157264
e-mail:
skola@spschbr.cz
web: http://www.spschbr.cz

Od roku 2012

Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Poděbradská 94
530 09  Pardubice
tel.: +420 464 629 668-9
IČ: 48161179
e-mail:
spsch@spsch.cz
web: http://www.spsch.cz

Od roku 2008

Univerzita Pardubice - Fakulta chemicko-technologická
Studentská 95
532 10 Pardubice
tel.: +420 466 036 111
fax: +420 466 036 361
e-mail:
dekanat.fcht@upce.cz
web: http://www.upce.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28 Praha 6
tel.: +420 220 441 111
fax: +420 220 441 082
e-mail:
info@vscht.cz
web: http://www.vscht.cz

VŠB - TUO právě v těchto dnech spouští svůj  k+ portál . Ten je určen pro studenty a absolventy do 3 let od ukončení studia.

Zaměstnavatelé budou moci na jednom místě prostřednictvím portálu nabízet pracovní příležitosti, trainee programy a odborné stáže, témata bakalářských či diplomových prací, odborné brigády nebo zakázky pro freelancery. 

Zároveň si budou moci vybírat a filtrovat z řad studentů VŠB - TUO a čerstvých absolventů své potenciální nové zaměstnance dle přesně zadaných parametrů. 

Díky k+ portálu budou moci firmy také systematicky prezentovat svou značku na VŠB - TUO

K+ portál se pro zaměstnavatele spouští od 12.10.2020 a pro studenty od 20. října 2020. V rámci tohoto "startu" bude VŠB - TUO nabízet  také bezplatnou "registraci na zkoušku".  

Všechny informace naleznete buď přímo na k+ portál nebo Vám je poskytne projektový manažer VŠB - TUO Ing. David Hibler (david.hibler@vsb.cz nebo 777 099 314).

Registr PRAXÍ (3119 kB)

Aktuální nabídka praxí v oboru Chemie a potravinářství

 

Registr praxí umožňuje publikovat celorepublikově nabídky praxí, stáží, trainee programů či témata závěrečných prací pro firmy zcela zdarma.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR