4. 3. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Společnosti musí poskytnout více údajů o nanoformách

ECHA dosud obdržela nízký počet registračních dokumentací k nanomateriálům (pouze 10%, toho, co očekávala). Do 1. ledna 2020 bylo registrováno pouze 36 látek v nanoformách podle aktualizovaných požadavků nařízení REACH (zveřejněno ECHA 24. 2. 2020).

Podle aktualizovaných požadavků nařízení REACH obdržela ECHA pouze 95 specifických podání pro 36 látek s nanoformami. Na základě informací o nanomateriálech získáných z dříve zveřejněných belgických a francouzských seznamů a katalogu Evropské komise o nanomateriálech používaných v kosmetických přípravcích, byly očekávány aktualizované registrace pro přibližně 300 látek.

Vzhledem k tomu, že byl předložen k nanomateriálům tak nízký počet registrací a polovina jich neprošla kontrolou technické úplnosti, je pro firmy k dispozici webinář s praktickými radami, jak pro nanoformy připravit registrační dokumentace.

ECHA rovněž úzce spolupracuje s klíčovými průmyslovými sdruženími a členskými státy, aby došlo k lepšímu porozumění a zvýšilo se povědomí o stanovených povinnostech.

Pokud dosud nejsou k dispozici validované zkušební metody ke splnění požadavků na informace podle přílohy VII a VIII nařízení REACH, lze použít šablonu, kterou ECHA zveřejnila, aby pomohla registrantům zdokumentovat a prokázat, že ke splnění požadavků na informace vynaložili veškeré možné úsilí.

Aktualizované požadavky pro nanoformy látek podle nařízení REACH platí od 1. ledna 2020. Po tomto datu musí společnosti registrovat v souladu s novými požadavky, aby mohly vyrábět nebo dovážet nanoformy látek. Důvodem je zajistit, aby byly poskytnuty odpovídající údaje, které prokazují bezpečné používání nanomateriálů z hlediska lidského zdraví a životního prostředí.

ECHA upozorňuje, že nanomateriály, na které se vztahuje nařízení REACH, jsou v současné době bez platné registrace na trhu nelegálně.

Další informace:

Foto: pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR