18. 12. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Společnosti musí poskytnout více informací o nanomateriálech

ECHA důrazně vyzývá registranty chemických látek uváděných na trh v nanoformách, aby se důkladně seznámili s posledními legislativními změnami příloh nařízení REACH.

Nařízením Komise (EU) 2018/1881 (zveřejněno v Úředním věstníku EU částce L 308dne 4. 12. 2018) byla provedena specifická revize nařízení REACH, týkající se informačních požadavků pro nanomateriály

Provedené změny vyjasňují, které informace musí společnosti uvádějící na trh EU chemické látky v nanoformách poskytnout ve svých registračních dokumentacích k 1. 1. 2020.

Nové požadavky na informace usnadní jak společnostem/podnikatelům, tak příslušným orgánům systematicky hodnotit nebezpečné vlastnosti nanomateriálů, zdali jsou používány bezpečně a jaká rizika mohou představovat pro zdraví lidí a životní prostředí. Tyto informace pomohou příslušným orgánům identifikovat, zdali jsou potřebná další opatření pro řízení rizik.

Společnosti/podnikatelé musí zhodnotit, zdali nové požadavky na informace se vztahují na jejich chemické látky. Změny provedené v přílohách nařízení REACH jsou významné pro společnosti vyrábějící nebo dovážející chemické látky v nanoformách, které spadají do oblasti působnosti nařízení. Za nanoformu chemické látky se považuje forma látky, která splňuje požadavky doporučení Komise pro definici nanomateriálu.

ECHA důrazně doporučuje registrantům chemických látek v nanoformách, aby se podrobně seznámili s novými legislativními změnami a vyhodnotili si, jaké kroky musí podniknout, aby vyhověli těmto legislativním změnám.

ECHA v současné době vyhodnocuje potřebu aktualizace stávajících pokynů ev. zpracování nových pokynů tak, aby pomohla registrantům vyhovět novým legislativním požadavkům.

Základní informace

Nanomateriály jsou chemické látky v určité formě se zvláštními charakteristikami v nanoměřítku mezi 1 nm a 100 nm. Mohou být použity různým způsobem např. v katalyzátorech, elektronice, solárních panelech a bateriích a v materiálech používaných při vědeckých a biolékařských aplikacích.

Některé nanomateriály jsou nebezpečné. Z vědeckých poznatků vyplývá, že toxicita nanoforem chemické látky i jejich vliv na životní prostředí se odlišují od konvenčních forem chemické látky.

Observatoř Evropské unie pro nanomateriály (EUON) poskytuje informace o bezpečnosti, inovacích výzkumu a použitích nanomateriálů na trhu Evropské unie. Observatoř je financována Evropskou komisí a ECHA je jejím hostitelem a správcem.

Další informace

ECHA: The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky

EUON: The European Union Observatory for Nanomaterials/Observatoř Evropské unie pro nanomateriály

Zdroj: Evropská agentura pro chemické látky ECHA

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR