Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

registrační číslo projektu:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878

http://www.socdial.cz/index.php

 

O projektu

Sociální partneři, s vědomím odpovědnosti za otázky zaměstnanosti a sociální politiky, realizují tento projekt za účelem posílení, rozvoje a zvyšování úrovně sociálního dialogu v chemickém průmyslu. Projekt je určen nejen účastníkům, kteří se podílejí na vedení sociálního dialogu v různých úrovních, ale i všem zaměstnancům s aktivním zájmem o témata sociálního dialogu. Projekt si klade za cíl budovat a zvyšovat kapacity sociálních partnerů a posílit spoluodpovědnost za udržení sociálního smíru.

 

Hlavním cílem projektu je udržení sociálního smíru v chemickém průmyslu v návaznosti na budování, posilování a rozšiřování sociálního dialogu sociálních partnerů v chemickém odvětví. Projekt by měl v maximální míře mj. pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům (respektive odborům jako jejich zástupcům) přizpůsobit se změnám na trhu práce s dopady na firmy chemického průmyslu a zvýšit jejich připravenost na legislativní změny, změny důchodového systému a vstup absolventů na trh práce. Hlavním nástrojem vedoucím k tomuto cíli je využívat, rozvíjet a zvyšovat úroveň vedení sociálního dialogu napříč chemickým sektorem s postižením všech témat, kde je nutno dosahovat konsensu obou sociálních partnerů - od otázek péče o zaměstnance a souvisejících kolektivních smluv přes problematiku zaměstnanosti a výchovy mladé generace až po společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

 

Rámcovými cíli projektu jsou:

- budování a rozvoj kapacit sociálních partnerů s rozšiřováním povědomí a znalostí v oblastech s přímým dopadem na vedení sociálního dialogu, oblast pracovně právních vztahů, BOZP a legislativy v oblasti hospodářských a sociálních zájmů sociálních partnerů;

- zvyšování kompetencí partnerů při uzavírání kolektivních smluv na odvětvové a podnikové úrovni a zabezpečení sociálního smíru v organizacích chemického průmyslu;

- zlepšování spolupráce a komunikace mezi zaměstnavateli a zaměstnanci formou sociálního dialogu s cílem dosahování širšího konsensu sociálních partnerů při realizaci politiky zaměstnanosti;

- rozvoj vzájemné informovanosti sociálních partnerů a prezentace jejich postojů.

Uvedené cíle projektu by měly zajistit kontinuitu vedení sociálního dialogu, rozšíření povědomí o všech aspektech sociálního dialogu mezi zaměstnanci a členy odborových organizací a zajistit kontinuitu sociálního smíru ve firmách chemického průmyslu bez ohledu na politické vedení státu.

 

Akce pořádané v rámci realizace projektu:

 

KA1 - Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu

1.1  Generační tandem - zaměstnanost a obměna generací

1.2  Efektivní komunikace jako základ dialogu sociálních partnerů

1.3  Zaměstnanost, důchody - kam vedou kroky vlády ČR?

KA2 - Zaměstnanost mladé generace v chemickém průmyslu jako společný cíl sociálních partnerů

KA3 - Kolektivní vyjednávání z pohledu příslušné evropské a národní legislativy

KA4 - Sociální dialog jako nástroj realizace společenské odpovědnosti podniků

KA5 - Workshop "Aspekty kolektivního vyjednávání v praxi "

KA6 - Sdílení dobré praxe v rámci sociálního dialogu pro zástupce zaměstnanců

KA7 - Konference OS ECHO

KA8 - Nadnárodní sociální dialog v chemickém odvětví - mezinárodní výměna zkušeností

 

 

Realizátor projektu - SCHP ČR

Partner projektu - OS ECHO

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR