1. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  se sídlem nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
  IČO: 70883521
  DIČ: CZ70883521
  zastoupena: prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D., rektorem
  za věcné plnění odpovídá: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.

   

 2. ASIO TECH, spol. s r.o.
  zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11487
  se sídlem Horní Heršpice, Kšírova 552/45, 61900 Brno
  IČO: 48910848
  DIČ: CZ48910848
  bankovní spojení: UniCredit Bank CZ, č. u. 2107733860/2700
  zastoupena: Ing. Karlem Plotěným, jednatelem
  Ing. Michalem Šubrtem, jednatelem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Marek Holba, Ph.D.

   

 3. Centrum organické chemie s.r.o.
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26785
  se sídlem: č.p. 296, 53354 Rybitví
  IČO: 28778758                         
  DIČ: CZ28778758
  bankovní spojení: MONETA Money Bank, Praha 4, č.ú. 197483439/0600
  zastoupená: RNDr. Karlem Novákem, jednatelem
  Ing. Lubomírem Kubáčem, Ph.D., jednatelem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Lubomírem Kubáčem, Ph.D.

   

 4. ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
  zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24430
  se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov
  IČO: 27597075
  DIČ: CZ27597075
  bankovní spojení: 968142/0800
  zastoupena: Tomáš Herink - jednatel
  Maciej Romanów - jednatel
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Robert Suchopa

   

 5. Ethanol Energy a.s.
  zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5098
  se sídlem Školská 118, 28571 Vrdy
  IČO: 25502492
  DIČ: CZ25502492
  bankovní spojení: Komerční banka, a. s., 51-5831250257/0100
  zastoupena: Mgr. Peterem Kostíkem, místopředsedou představenstva
  Ing. Martinem Kubů, členem představenstva
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Richard Zetek

   

 6. HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
  zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20350
  se sídlem Družstevní 338/16, 78985 Mohelnice
  IČO: 25834151
  DIČ: CZ25834151
  bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2109982668/2700
  zastoupena: Ing. Petrem Novotným, jednatelem
  za věcné plnění odpovídá: doc. Mgr. Pavel Tuček, Ph.D.

   

 7. I N O T E X spol. s r.o.
  zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2546
  se sídlem Štefánikova 1208, 54401 Dvůr Králové nad Labem
  IČO: 47451963
  DIČ: CZ47451963
  bankovní spojení: Komerční banka, a. s. č. ú.: 729548601/0100
  zastoupena: Ing. Jan Marek, CSc., jednatelem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Lenka Martinková

   

 8. Fortemix produkce s r.o.
  zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2603
  se sídlem Obránců míru 237/35, Vítkovice, 703 00 Ostrava
  IČO: 44743611
  bankovní spojení: ČSOB, a.s., 254321189/0300
  zastoupena: Jiřím Milatou, jednatelem
  za věcné plnění odpovídá: Jiří Milata
 9. Moravskoslezský automobilový klastr, z.s.
  zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, značka L7221/KSOS
  se sídlem Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava
  IČO: 27041867
  DIČ: CZ27041867
  bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 1661151329/0800
  zastoupena: Ing. Karlem Billem, MBA, prezidentem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Libor Dobeš, výkonný ředitel

   

 10. NANOPROGRESS, z.s.
  zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 11087
  se sídlem Nová 306, 53009 Pardubice - Polabiny
  IČO: 72070382
  DIČ: CZ72070382
  bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 4877192/0800
  zastoupena: Ing. Lubošem Komárkem, MSc., předsedou představenstva
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Luboš Komárek, MSc.

   

 11. ORLEN UniCRE a.s.
  zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 664
  se sídlem Revoluční 1521/84, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
  IČO: 62243136
  DIČ: CZ62243136
  bankovní spojení: ČSOB, a. s., 675536583/0300
  zastoupena: Ing. Jiřím Hájkem, MBA, předsedou představenstva
  Ing. Martinem Křemenákem, místopředsedou představenstva
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Jan Snow

   

 12. Plastikářský klastr z.s.
  zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 19571
  se sídlem Vavrečkova 5262, 76001 Zlín
  IČO: 75074141
  DIČ: CZ75074141
  bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 205430477/0300
  zastoupena: Ing. Davidem Hausnerem, ředitelem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Radmila Horáková

   

 13. Simple Engineering s. r. o.
  zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38995
  se sídlem Kořenského 905/4, 40003 Ústí nad Labem - Střekov
  IČO: 05788854
  DIČ: CZ05788854
  bankovní spojení: Fio banka, a. s., č. ú. 2001161585/2010
  zastoupena: Pavlem Putnou, jednatelem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Dušan Kovač

   

 14. Svaz chemického průmyslu České republiky, z. s.
  zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 66302
  se sídlem Rubeška 393/7, 19000 Praha - Vysočany
  IČO: 16193725
  DIČ: CZ16193725
  bankovní spojení: ČSOB, pobočka Praha 9, číslo účtu: 116031183/0300
  zastoupena: Ing. Petrem Cingrem, prezidentem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Jiří Reiss, CSc., MBA

   

 15. SYNPO, akciová společnost
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 627
  se sídlem
  IČO: 46504711
  DIČ: CZ46504711
  bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. u. 217701633/0300
  zastoupena: Ing. Janem Hyršlem, CSc., předsedou představenstva

  Ivou Beranovou, členem představenstva 
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Kateřina Zetková

 16. TERAMED, s.r.o.
  zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86275
  se sídlem Nad Kamínkou 134, 15600 Praha - Zbraslav
  IČO: 26503255
  DIČ: CZ26503255
  bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 2540692369/0800
  zastoupena: Ing. Pavlou Hudákovou, jednatelkou
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Jiří Mikeš

   

 17. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  veřejná vysoká škola zřízená zákonem
  se sídlem: Pasteurova 3544/1 400 96 Ústí nad Labem
  IČO: 44555601
  DIČ: CZ44555601
  zastoupena: doc. RNDr. Jaroslavem Koutským, Ph.D., rektorem
  bankovní spojení: ČSOB, a.s., 260112295/0300
  za věcné plnění odpovídá: doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
   
 18. Univerzita Palackého v Olomouci
  veřejná vysoká škola zřízená zákonem
  se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
  IČO: 61989592
  DIČ: CZ: 61989592
  bankovní spojení: KB, a.s. pob. Olomouc, č. ú. 19-1096330227/0100
  zastoupena: prof. MUDr. Martinem Procházkou, Ph.D., rektorem
  za věcné plnění odpovídá: RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.
   
 19. Univerzita Pardubice
  veřejná vysoká škola zřízená zákonem
  se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice
  IČO: 00216275
  DIČ: CZ00216275
  zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem
  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha, pobočka Pardubice, č. ú: 37030561/0100
  za věcné plnění odpovídá: doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. 
   

 20. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  veřejná vysoká škola zřízená zákonem
  se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
  IČO: 61989100
  DIČ: CZCZ61989100
  bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 94-6225761/0710
  zastoupena: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.

    
 21. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  veřejná vysoká škola zřízená zákonem
  se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6
  IČO: 60461373
  DIČ: CZ60461373
  bankovní spojení: ČSOB a. s číslo účtu 130197294/0300
  zastoupena: prof. Dr. RNDr. Pavlem Matějkou, rektorem
  za věcné plnění odpovídá: prof. Dr. Ing. Juraj Kosek

 22. Vysoké učení technické v Brně
  veřejná vysoká škola zřízená zákonem
  se sídlem Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
  IČO: 00216305
  DIČ: CZ00216305
  bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 17156183/0300
  zastoupena: doc. Ing. Ladislavem Janíčkem, Ph.D., MBA, LL.M., rektorem
  za věcné plnění odpovídá: prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
   

 23. ZODPA s.r.o.
  zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254421
  se sídlem Rybná 716/24, 11000 Praha - Staré Město
  IČO: 04832876
  DIČ: CZ04832876
  bankovní spojení: Komerční banka, a. s., 115-5741460277/0100
  zastoupena: Ondřejem Bikem, jednatelem
  za věcné plnění odpovídá: Ing. Milan Smékal
  ​ 

 

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR