19. 4. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Skupinové hodnocení bisfenolů směřuje k potřebě omezení

Agentura ECHA a členské státy posoudily skupinu 148 bisfenolů s doporučením, že více než 30 bisfenolů je potřeba omezit kvůli jejich možným hormonálním nebo reprotoxickým účinkům (zveřejněno ECHA 6. 4. 2022).

Mnohé bisfenoly jsou známé jako endokrinní disruptory s účinky na životní prostředí a lidské zdraví. Mají také reprotoxické vlastnosti. Pro široké využití 34 bisfenolů bylo jako nejlepší způsob.k řízení rizik určeno skupinové omezení. Tento počet není konečný, protože také o dalších bisfenolech jsou získávány nové chybějící informace.

Tři bisfenoly [bisphenol A, bisphenol B and 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane] již byly identifikovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC). Identifikace jako SVHC nebo harmonizovaná klasifikace a označení jsou navrženy pro další bisfenoly, pokud jsou u nich k dispozici dostatečné informace o nebezpečnosti. Než bude možné potvrdit vlastnosti narušující endokrinní systém a toxicitu pro reprodukci u dalších členů skupiny, bude potřeba získat více údajů.

Německo již připravuje návrh na omezení používání bisfenolu A a dalších strukturně příbuzných bisfenolů, které z hlediska životního prostředí vzbuzují podobné obavy. Jakmile bude zřejmé, kterých bisfenolů se německý návrh bude týkat, zváží ECHA a Evropská komise další potřeby regulačních opatření.

Plánované omezení per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS) bude nutné vzít v úvahu při jakémkoli dalším opatření, protože bisfenol AF a jeho osm solí je rovněž definováno jako PFAS.

Bisfenoly se používají většinou jako meziprodukty při výrobě polymerů nebo polymerních pryskyřic, jako polykarbonátové plasty a epoxidové pryskyřice a tvrdidla. Používají se také do termopapíru, inkoustů a nátěrů, lepidel, textilií, papíru nebo lepenky. Očekává se, že průmyslové použití povede k relativně nízké expozici oproti profesionálnímu a spotřebitelskému použití.

ECHA při hodnocení látek přešla z přístupu založeného na jednotlivých látkách na přístup, ve kterém jsou strukturálně podobné chemické látky zařazovány do skupin s cílem urychlit identifikaci a řízení rizik nebezpečných chemických látek. Tento přístup podporuje informovanou substituci ze strany průmyslu a včas identifikuje látky, které ještě nejsou zaregistrovány, ale mohly by být potenciální náhradou známých látek vzbuzujících obavy.

Další informace:

 

Foto: ilustrační/ pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR