13. 10. 2022 – 13. 10. 2022

Seminář „Trendy v oblasti bezpečné manipulace s obaly v logistickém řetězci“

13.10.2022, od 10 do 14 hodin Místo: jednací místnost společnosti Synthesia a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice

PROGRAM:

  • Bezpečné manipulace s chemikáliemi, včetně nebezpečných při nakládce, skladování (DENIOS)

Bezpečné sklady, skladovací prostory, ochranné prvky zabezpečující bezpečnou manipulaci s nebezpečnými chemikáliemi při jejich skladování, přečerpávání.

  • Skladová manipulační technika- trendy, budoucnost, bezpečnost (LINDE)

Trendy v pohonu techniky, budoucnost vodíkového pohonu versus nebezpečné zboží, pro elektrický pohon a velké baterie  nutné vybavení skladů hasebními prostředky pro baterie (podle HZS velmi těžko hasitelné), prvky automatizace, aplikace Průmyslu 4.0.

  • Důležité informace v průvodní dokumentaci logistických operací jako nedílný bezpečnostní prvek (OLTIS)

Jednotlivé moduly IS logistiky ve vazbě na jednotlivé segmenty logistického řetězce s důrazem na nebezpečné zboží – balení pro předpokládané přepravní mody, skladová manipulace a komplexní dokumentace, včetně vyžadovaných průvodních dokumentů. Možnosti datového propojení v případě nácestného meziskladování, dělení zásilek,  balicích úprav a následné distribuce. Předpoklady vývoje logistického SW v souvislosti na vývoj přepravního trhu a přesunů zbožových toků, zejména v oblasti nákupu surovin a polotovarů pro český chemický průmysl. Trendy v oblasti využíváno home office pracovníků zajišťující logistiku a realizace přepravních řetězců.

  • Kontejnery- voda, silnice, železnice (EUROTAINER)

Současná kontejnerová technika pro přepravy chemických komodit , trendy a poznatky v globální síti firmy ohledně dalšího technologického vývoje a dalšího rozvoje využití kombinovaných přeprav, možnosti firemních terminálů prokombinované přepravy chemie.

  • Alternativa k severním přístavům- Constanta (LOGISON)

Alternativa k trasám pře železniční přechod Děčín- Basd Schandau, možnosti pro ropu, LNG, chemické produkty.

  • Specifika při pojišťování logistických operací nebezpečných chemikálií (SATUM)

Specifika pojištění chemického zboží, zejména nebezpečného, s ohledem na následné, ne pouze ekologické škody, význam prevence a předcházení škodních událostí všemi subjekty, zapojenými do přepravního řetězce.

  • Revize přepravních smluv s ohledem na rostoucí ceny paliv- palivové příplatky)) (ČESMAD)

Vývoj přepravních sazeb v důsledku cenových změn PHM, doložky do výběrových řízení a konkrétních zasilatelských a přepravních smluv.

  • Železnice, vlečky- aktuální situace (ŽESNAD, MD)

Informace ohledně stavu  podpory dotace vleček, dalších programů v OPD III. Informace k omezením na přechodu Děčín- Bad Schandau.

  • BOZP v logistice (SCHP)

Prezentace e-learningového videa pro oblast bezpečnosti a posledních trendů v logistice.

  • Benchmark Visits BOZP SCHP)

Výsledky projektu, výstupy, plánované akce.

 

Za výbor logistiky SCHP ČR vás zvou: Václav Živec, Tomáš Kudrna

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR