Sektorová dohoda pro chemii - sociálním dialogem k podpoře zaměstnanosti

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky

registrační číslo projektu:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0002027

http://sekdohoda.socdial.cz/

 

O projektu

Sektorová dohoda pro chemii je písemné vyjádření podpory státních institucí a širokého spektra společností chemického sektoru České republiky veškerým aktivitám, které napomáhají ke zvyšování zaměstnanosti v chemickém odvětví podporou mladé generace v získávání pozitivního vztahu k chemii jako budoucímu povolání. Úlohou sociálních partnerů za podpory projektu je ustanovit a zkonsolidovat týmy realizátorů a propagátorů aktivit sektorové dohody k naplňování jejího cíle.

 

Chemie je obor, bez kterého si nedovede nikdo představit svůj život. Výrobky chemického, farmaceutického, plastikářského a gumárenského průmyslu se staly nedílnou součástí života společnosti a každého občana. V ČR se vyrobí například 1,4 % evropské produkce chemikálií, ale další chemikálie je potřeba ještě dovážet.

Chemický průmysl (ve výše definované šíři) zaměstnává přes 135 tisíc pracovníků. Celý obor řeší generační obměnu pracovníků. Specifické jsou požadavky na jejich vztah k práci s chemikáliemi a s tím spojenými riziky. Získání vztahu k práci s chemikáliemi a na chemických analýzách je prokazatelně nejúčinnější v období dospívání.

Projekt má přispět k vyšší zaměstnanosti a generační obměně pracovníků chemického průmyslu za pomoci sociálního dialogu obou sociálních partnerů a relevantních subjektů.

Důležitým momentem projektu je i skutečnost, že MPSV je jedním ze strategických partnerů Sektorové dohody pro chemii (plné znění ke stažení níže), a poskytnutím dotace na realizaci projektu naplňuje svoji roli v podpoře realizace Sektorové dohody pro chemii.

 

Akce pořádané v rámci realizace projektu:

 

Konference k výměně zkušeností za účasti strategických a výkonných partnerů Sektorové dohody pro chemii

Workshop konzultantů monitorujících realizaci aktivit sektorové dohody a analyzujících vývoj zaměstnanosti absolventů středních odborných a vysokých škol se zaměřením na chemii

Jednání pracovní skupiny pro chemické odvětví za účasti relevantních zástupců sociálních partnerů, zaměstnavatelů, odborových organizací, vzdělávacích institucí a státní správy

 

Sektorová dohoda pro chemii - plné znění

Realizátor projektu - SCHP ČR

Partner projektu - OS ECHO

SD_pro_chemii_scan_final.pdf (12412 kB)

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR