19. 1. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Martina Jandusová / Zdroj: MPO ČR

SEAC: Musíme omezit záměrně přidávané mikroplasty

Výbor pro socioekonomickou analýzu Evropské chemické agentury (SEAC) přijal stanovisko k návrhu na omezení mikroplastů, které jsou záměrně přidávané do výrobků (jako je kosmetika, čisticí prostředky, hnojiva) a jako výplňový materiál na sportovních hřištích s umělým trávníkem.

Mikroplasty jsou malé, obvykle mikroskopické, částice pevných plastů. Do životního prostředí se dostávají opotřebením nebo rozpadem předmětů (například steliv nebo pneumatik automobilu). Jsou ale i záměrně vyráběny a přidávány do některých výrobků a to proto, aby tyto produkty získaly určitou strukturu nebo technická funkce.

Každý rok skončí v životním prostředí 42 tis. tun mikroplastů. Toto číslo stále roste. Evropská chemická agentura (ECHA) proto v lednu 2019 navrhla, aby bylo omezeno záměrné používání mikroplastů ve výrobcích uváděných na evropský trh. Cílem ECHA bylo zamezit nebo alespoň snížit znečištění životního prostředí. Návrh byl vypracován v souvislosti se strategií EU v oblasti plastů, která usiluje o oběhové hospodářství a přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje do roku 2030, globálních závazků v oblasti klimatu a cílů průmyslové politiky EU.

Stanovisko SEAC navazuje na stanovisko Výboru pro posuzování rizik (RAC) vydané v červnu 2020. Oba výbory dospěly k závěru, že nejlepším způsobem jak řešit znečištění životního prostředí miliardami malých pevných plastových částic je omezení podle nařízení REACH, které by bylo platné v celé EU. Výbor SEAC rovněž uvádí informace o očekávaných přínosech a nákladech, které návrh společnosti přinese.

 

 2. 7. 2020            Mikroplasty byly poprvé objeveny v potravinovém řetězci v Antarktidě

Mikroplasty byly poprvé objeveny v potravinovém řetězci v Antarktidě

Vědci našli kousky polystyrenu ve vnitřnostech malých organismů žijících v půdě v Antarktidě. Nález vyvolává obavy, že znečištění mikroplasty už proniklo hluboko do nejvzdálenějších suchozemských potravinových řetězců na světě.

Životní prostředí musíme ochránit před znečištěním mikroplasty a tento návrh na omezení je nejkomplexnější svého druhu na světě. Ukončili jsme vědecké a technické posouzení a poskytli doporučení, jak problém nejlépe řešit. Přispěje to k rozhodnutí v Evropské komisi i k ​​cílům strategie EU v oblasti plastů,“ uvedl Bjorn Hansen, výkonný ředitel agentury ECHA.

V návrhu jsou na trhu EU zakázány výrobky, které obsahují záměrně přidané mikroplasty a to v případě, když jsou při použití uvolňovány do životního prostředí. Mezi takové výrobky patří kosmetika, čisticí a prací prostředky, hnojiva, přípravky na ochranu rostlin a ošetření semen. Ale i další výrobky, například barvy a inkousty, mohou obsahovat mikroplasty, při jejich použití ovšem nedochází pokaždé k únikům do životního prostředí. Proto nebyla v návrhu zakázána, ale měla by být hlášena agentuře ECHA, aby se do budoucna zajistilo monitorování zbytkových úniků a jejich kontroly. Dodavatelé by rovněž měli být povinni podávat instrukce, jak lze zbytkové úniky minimalizovat.

Nejvíce znečišťuje životní prostředí granulovaný výplňový materiál používaný v umělých travnatých plochách na sportovních hřištích, ročně jde v EU 16 000 tun mikroplastů. Jednou z doporučených možností, jak zabránit uvolňování tohoto materiálu, je po dobu po šestiletém přechodném období od vstupu v platnost zakázat uvádění materiálu na trh.

Tím by se zabránilo tomu, aby v průběhu 20 let skončilo v životním prostředí 500 000 tun mikroplastů. Za toto období se celkové náklady na omezení odhadují v EU na 10,8 nebo 19,1 miliard EUR v závislosti na řešení environmentálního rizika vyplývajícího z granulovaného materiálu (zejména z nařezaných pneumatik). Náklady vzniknou v případě přeformulování směsí a náhradou mikroplastů alternativními materiály.

Po přijetí stanoviska výboru SEAC zašle agentura ECHA stanoviska obou výborů a její návrh na omezení Evropské komisi. Omezení podle nařízení REACH navrhuje Evropská komise, hlasují o ní členské státy EU ve výboru REACH a jsou přezkoumávána Radou a Evropským parlamentem.

Další informace:

 

Ilustrační foto: Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR