23. 4. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ

SCHP ČR: Nesouhlasíme s propojením obnovy průmyslu po pandemii s European Green Deal

14. dubna byla zveřejněna výzva s názvem„for Green Recovery“, k níž dal podnět Pascal Canfin, předseda Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu, společně s 180 zástupci z řad politiků a zástupci průmyslu, odborových organizací, nevládních organizací a expertních skupin. Cílem výzvy je vytvořit evropskou alianci za účelem „zeleného oživení“.

V textu se uvádí, že v dnešní mírové době Evropa čelí daleko ničivějším důsledkům, které ekonomikou otřásají silněji, než během krize v roce 2008. Proto se ministři 11 zemí, 79 poslanců ze 17 členských států, 37 generálních ředitelů, 28 sdružení zastupujících 10 různých odvětví, odbory zastupující členy z 90 národních odborů a 10 odborů, 7 nevládních organizací a 6, zavázaly spolupracovat na rozvoji, podpoře a implementaci řešení, které naše ekonomiky připraví na budoucnost.

Jde tak o první celoevropskou výzvu, která mobilizuje zelené investiční balíčky za účelem vypracování plánů obnovy a transformace. Ty zakotvují boj proti změně klimatu a biologické rozmanitosti jako klíčový pilíř hospodářské strategie.

Její autoři sdílí přesvědčení, že k obnově ekonomiky může dojít pouze s masivními investicemi, které ochrání a vytvoří nová pracovní místa a podpoří všechny společnosti, regiony a odvětví, které byly postiženy „zastavením“ ekonomiky. Vytvořená aliance se zavázala k tomu, že přispěje k investičnímu rozhodování nezbytnému pro restart a revitalizaci ekonomiky.

Je zřejmé, že autory výzvy inspiroval „poválečný stav“, během kterého je „vše zbořeno a je to třeba postavit znovu“. Jenomže po útlumu, který způsobila současná pandemie koronaviru, vše stojí a funguje, možná jen méně zeleně. A právě na investice zdroje nejsou.

Z omezených zdrojů, které nám jsou teď dostupné, je nutné podpořit spotřebu/poptávku, aby došlo k nastartování ekonomiky, čímž by se vytvořily zdroje nové pro další rozvoj a investice. Podporua realizování „zelených investic“ je by bylo vhodné třeba odložit o 1 - 2 roky v kombinaci s přehodnocením některých cílů.

Svaz chemického průmyslu ČR zásadně nesouhlasí s iniciativou některých členských států a společností, podporovaných aliancí europoslanců a dalších subjektů, která chce propojit obnovu evropského průmyslu po koronavirové pandemii s realizací EGD (European Ggreen Deal).

Zdroje, které máme k dispozici, je třeba v maximální možné míře využít na podporu obnovy standardního fungování průmyslu. Je nesmysl nutit společnosti, aby investovaly současné prostředky pouze na „zelenou“ obnovu, čili na realizaci EGD.

Je zřejmé, že různé země EU jsou zasaženy pandemií v různé míře. Proto je nezbytné odložit individuálně realizace EGD do doby, než se situace v průmyslu v jednotlivých zemích stabilizuje. Zároveň by EU měla přehodnotit cíle EGD a její dopady, rovněž odložit a přehodnotit ambiciózní cíle vycházející z platných předpisů EU upravujících oblast klimatických změn a energetiky do roku 2030, protože jejich stanovení vycházelo ze zcela odlišných výchozích ekonomických podmínek. EU se musí rovněž zasadit o globální plnění ambiciózních environmentálních cílů. Jejich plnění by nemělo zůstat jen na EU.

Foto: pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR