15. 12. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: Spolana

Rtuť ze starých výrobních provozů definitivně mizí ze Spolany

Neratovická společnost Spolana pokračuje v postupné ekologizaci svého výrobního areálu. Ve shodě s integrovaným povolením zahájila postupnou dekontaminaci a demontáž výrobních zařízení a budov po ukončeném provozu amalgámové elektrolýzy na výrobu chloru a louhu sodného. Tento provoz Spolana zastavila na konci roku 2017, čímž došlo k úplnému ukončení používání rtuti ve výrobních provozech společnosti. Celkové náklady na dekontaminaci a demontáž jsou odhadovány na 160 milionů korun a jsou hrazeny společností Spolana.

„Cílem tohoto dlouhodobého projektu schváleného Krajským úřadem Středočeského kraje je zbavit náš výrobní areál odpadní a zbytkové rtuti po ukončené výrobě chlóru pomocí amalgámové elektrolýzy. Jsem velice rád, že po náročném období příprav jsme dospěli do fáze, kdy dochází k odvozu a ekologické likvidaci tekuté odpadní rtuti, která byla dosud bezpečně uskladněna přímo v místě bývalé výroby. V další fázi projektu se pak postupně zaměříme na demontáž výrobního zařízení, a na dekontaminaci skladovacích a expedičních prostor. Nakonec bude následovat demolice těchto budov tak, aby byl prostor připraven pro nové využití,“ vysvětluje Miroslav Falta, jednatel společnosti Spolana.

Celkově se jedná o zhruba 160 tun odpadní rtuti v tekutém stavu, která byla využívána v elektrolyzérech. Tato rtuť bude uskladněna do zabezpečených kontejnerů, které v následujících týdnech převeze specializovaná švýcarská firma do Švýcarska k chemické přeměně rtuti na sulfid rtuťnatý. Tato látka bude nakonec ekologicky uskladněna ve specializovaném skladu v solných dolech v německém Hesensku.

Výroba polyvinylchloridu (PVC), který je základní surovinou pro výrobu široké řady materiálů ve stavebnictví nebo textilním a oděvním průmyslu a jehož je Spolana jediným výrobcem v České republice, zůstala zachována. Chlór potřebný pro výrobu meziproduktu EDC, který byl vyráběn rtuťovou elektrolýzou, je nahrazen přímým nákupem EDC od externího dodavatele.

Dokončení příprav a zahájení realizace odvozu a likvidace odpadní rtuti je dalším významným krokem v pokračující ekologizaci neratovické Spolany. „Spolana již dávno není ekologickým strašákem z minulého století. Dlouhodobě plníme veškeré emisní limity a do ochrany životního prostředí každoročně investujeme desítky milionů korun. Letos jsme zahájili provoz nové kotelny na zemní plyn v hodnotě 200 milionů korun, které nahradila stávající teplárnu na hnědé uhlí. Díky tomu došlo k výraznému snížení objemu látek vypouštěných do ovzduší. Emise oxidu siřičitého klesly o 99 %, emise prachu a oxidů dusíku o 90 % a emise oxidu uhelnatého o 60 %,“ uzavírá Miroslav Falta.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2021 SCHP ČR