Responsible Care

Responsible Care

Responsible Care

 

Responsible Care® je dobrovolnou iniciativou celosvětového chemického průmyslu v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Klade si za cíl podporovat soustavné zlepšování výkonu. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. Postupně se stalo příspěvkem k udržitelnému rozvoji.

Základní principy Responsible Care vznikly v roce 1985 v Kanadě a Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) společně se svými prvními 16 společnostmi se k nim přihlásil jako 23. národní asociace chemického průmyslu v roce 1994. Aktuálně se v ČR hlásí k plnění principů Responsible Care 90 společností SCHP ČR a jeho kolektivních členů Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR (SCHOD), České asociace čisticích stanic (CACS) a Asociace výrobců nátěrových hmot (AVNH). Dne 21. 8. 2014 rozhodlo představenstvo SCHP ČR o přistoupení Svazu ke Globální Chartě Responsible Care, kterou aktualizovala Mezinárodní rada chemických asociací (ICCA) na současné podmínky. Protřednictvím Responsible Care, k jehož realizaci se hlásí aktuálně 65 národních asociací a více než 600 globálních firem přispívá k naplňování principů ochrany životního prostředí uvedenými v Global Compact OSN.

Základní principy Responsible Care jsou zakotveny v Globální chartě Responsible Care, přijaté Světovou asociaci chemického průmyslu (ICCA):

 • soustavně zlepšovat výkonnost v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, technologii, procesů a výrobků po dobu jejich životního cyklu, a tak zabránit poškozováni zdraví lidí a životního prostředí;
 • efektivně využívat zdroje a minimalizovat vznik odpadů;
 • otevřeně informovat o výkonech, úspěších a nedostatcích v oblastech působení programu Responsible Care;
 • naslouchat lidem, porozumět jejich obavám a očekávání a zohledňovat je;
 • spolupracovat s vládami a organizacemi na vývoji a implementaci účinných předpisů a standardů v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a plnit je nebo je překonávat;
 • poskytovat pomoc a poradenství při zaváděni odpovědného zacházeni s chemikáliemi všem, kteří s nimi nakládají.

 

V České republice ze 142 členských organizací SCHP ČR (stav k 30.9.2021):

 • 90 se přihlásilo k plnění principů Responsible Care
 • 57 má právo užívat logo Responsible Care
  • 34 výrobních
  • 14 distribučních
  • 2 dopravní
  • 7 nevýrobních společností
   • 5 středních škol
   • 1 poradenská firma

CACS

 

Podrobnější informace naleznete na www.responsiblecare.cz, kde můžete sledovat i průběh obhajob práva užívat logo Responsible Care.

Publikace_20let_RC.pdf (4830 kB)

140821_GLOBAL_CHARTER_A4_CZ_v2.pdf (119 kB)

140821_GLOBAL_CHARTER_A3_CZ_v2.pdf (199 kB)

Globální charta podepsaná prezidentem SCHP ČR P. Cingrem.pdf (412 kB)

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR