Responsible Care

Responsible Care

Responsible Care® (RC) je nejstarší dobrovolnou iniciativou celosvětového chemického průmyslu zaměřenou na oblasti zdraví, bezpeč­nosti a životního prostředí. Hlavním cílem iniciativy je podporovat soustavné zlepšování výkonu. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života. Postupně se stalo významným příspěvkem k udržitelnému rozvoji.

Základní principy Responsible Care vznikly v roce 1985 v Kanadě a SCHP ČR společně se svými prvními 16 společnostmi se k nim přihlásil jako 24. národní asociace chemického průmyslu v roce 1994. Dne 21. 8. 2014 rozhodlo představenstvo SCHP ČR o přistoupení Svazu ke Globální Chartě Responsible Care, kterou aktualizovala Mezinárodní rada chemických asociací (ICCA) na současné podmínky. Protřednictvím Responsible Care, k jehož realizaci se hlásí aktuálně 65 národních aso­ciací a více než 600 globálních firem přispívá k naplňování principů ochrany životního prostředí uvedenými v Global Compact OSN.

Základní principy Responsible Care jsou zakotveny v Globální chartě Responsible Care, přijaté Světovou asociaci chemického průmyslu (ICCA. Všichni signatáři charty se jejím podpisem zavázali prosazovat:

1. Firemní kulturu, která aktivně podporuje bezpečné nakládání s chemickými látkami v rámci globální iniciativy Responsible Care.

2. Ochranu lidí a životního prostředí prostřednictvím trvalého zlepšování životního prostředí, zdraví a bezpečnosti práce; bezpečnosti našich zařízení, procesů a technologií; a při neustálém zlepšování bezpečnosti chemických výrobků a péče o výrobky v celém dodavatelském řetězci.

3. Zlepšování systémů řízení chemické výroby formou účasti při tvorbě a implementaci legislativy a osvědčených postupů, orientovaných na životní cyklus výrobků, vědecky ověřené výsledky a chemickou bezpečnost.

4. Ovlivňování obchodních partnerů s cílem podporovat bezpečné nakládání s chemickými látkami v rámci jejich užití.

5. Zapojení zainteresovaných stran, porozumění jejich obavám a očekáváním na bezpečnou výrobu a produkty, vstřícnou komunikace týkající se našich produktů a výsledků.

6. Podporu udržitelného rozvoje prostřednictvím zlepšování výkonu, rozšiřování ekonomických příležitostí a rozvoje inovativních technologií a dalších řešení jako odpovědi na společenské výzvy.

 

V roce 2022 bylo podepsáno memorandum k Responsible Care mezi SCHP ČR a CACS, ve které se CACS zavázala, že všichni její členové se přihlásí k plnění principů RC a postupně požádají o užívání loga RC. V roce 2022 tak poprvé obhájila používání loga RC společnost RYKO a.s., v roce 2023 pak společnosti Aqua Truck spol. s r.o. a SPETRA CZ s.r.o.

Aktuálně se v ČR hlásí k plnění principů Responsible Care 91 společností SCHP ČR a jeho kolektivních členů Svazu chemických obchodníků a distributorů ČR (SCHOD), České asociace čisticích stanic (CACS) a Asociace vý­robců nátěrových hmot (AVNH). 67 členů má pak právo užívat logo Responsible Care, od roku 2023 pak nově společnosti Silon s.r.o. a DF Partner s.r.o.

 

Podrobnější informace naleznete na www.responsiblecare.cz, kde můžete sledovat i průběh obhajob práva užívat logo Responsible Care.

Publikace_20let_RC.pdf (4830 kB)

140821_GLOBAL_CHARTER_A4_CZ_v2.pdf (119 kB)

140821_GLOBAL_CHARTER_A3_CZ_v2.pdf (199 kB)

Globální charta podepsaná prezidentem SCHP ČR P. Cingrem.pdf (412 kB)

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR