Responsible Care

Responsible Care

Celosvětová charta Responsible Care

 

Responsible Care® je iniciativou celosvětového chemického průmyslu v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a klade si za cíl podporovat průběžné zlepšování výkonu. Tohoto cíle dosahuje tím, že vyhovuje legislativním a regulačním předpisům a jde i nad jejich rámec a přijímáním dobrovolných iniciativ založených na spolupráci s vládami a dalšími zainteresovanými stranami. Responsible Care je etickou normou a také závazkem přijatým s cílem vytvářet důvěru v průmyslové odvětví, které je zásadní pro zvyšování životního standardu a kvality života.

Celosvětová charta Responsible Care vznikla na základě zkoumání postupů a výkonu chemického průmyslu, jež probíhalo od poloviny 80. let 20. století, a při jejím utváření se vzala v úvahu doporučení nezávislých zainteresovaných stran z celého světa. Charta rozšiřuje původní prvky Responsible Care vzniklé v roce 1985. Zaměřuje se na nové a důležité výzvy, jimž čelí chemický průmysl a celosvětová společnost, včetně zvyšování míry dialogu veřejnosti o tématech udržitelného rozvoje, otázkách veřejného zdraví spojených s užíváním chemických výrobků, potřeby vyšší míry transparentnosti průmyslu a příležitosti dosáhnout větší harmonizace a souladu mezi v současnosti implementovanými národními programy Responsible Care. Mezinárodní rada chemických asociací (ICCA) bude pomocí Responsible Care i nadále připravovat akce, které jsou v souladu s principy ochrany životního prostředí uvedenými v Global Compact OSN.

Představenstvo SCHP ČR rozhodlo dne 21. 8. 2014 o přistoupení Svazu k Chartě Responsible Care, kterou aktualizovala ICCA na současné podmínky. V příloze naleznete Prohlášení podepsané Ing. Petrem Cingrem, prezidentem SCHP ČR, jeho překlad do češtiny a český překlad příručky ICCA. Představitelé SCHP ČR a jeho prvních členských organizací přistoupili k realizaci principů Responsible Care již v roce 1994.

 

Podrobnější informace naleznete na www.responsiblecare.cz, kde můžete sledovat i průběh obhajob práva užívat logo Responsible Care.

Publikace_20let_RC.pdf (4830 kB)

140821_GLOBAL_CHARTER_A4_CZ_v2.pdf (119 kB)

140821_GLOBAL_CHARTER_A3_CZ_v2.pdf (199 kB)

Globální charta podepsaná prezidentem SCHP ČR P. Cingrem.pdf (412 kB)

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2020 SCHP ČR