14. 6. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

RAC podporuje omezení olova při venkovní střelbě, lovu a rybolovu

RAC podporuje omezení olova ve střelivu pro lov, venkovní sportovní střelbu a při rybolovu a doporučuje kratší přechodnou dobu k vyřazení olověných střel při lovu. SEAC schválí svůj návrh stanoviska v červnu a dokončí jej v prosinci (ECHA 1. 6. 2022).

Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal stanovisko k návrhům ECHA na omezení použití olověných střel pro lov a venkovní sportovní střelbu, ale také k používání olova v rybářském závaží a návnadách. Podle výboru RAC používání olova při těchto činnostech představuje riziko, které není dostatečně kontrolováno. Návrh je důležitý kvůli snížení rizika olova pro lidi, volně žijící živočichy (zejména ptáky) a pro životní prostředí.

Výbor RAC ve svém stanovisku zdůraznil následující:

  • Navrhované omezení s drobnými úpravami je účinným, praktickým a sledovatelným opatřením k řešení rizik.
  • Kratší přechodné období pro používání olověných střel při lovu: RAC se domnívá, že pětileté přechodné období pro zákaz olova ve střelách k lovu, jak navrhuje ECHA, není nutné. Ukazuje to i skutečnost, že používání olověných střel v mokřadech je již v EU regulováno. Čím kratší bude přechodné období, tím méně olova se uvolní do životního prostředí.
  • Označování střeliva a rybářských olůvek obsahujících olovo a informace pro spotřebitele v místě prodeje: RAC doporučuje, aby potřeba označovat výrobky a informovat spotřebitele o jejich rizicích byla dána prahovou hodnotou koncentrace 1 % hmotnostní. Echa původně navrhovala prahovou hodnotu 0,3 % hmot.
  • Výjimka pro olověné střelivo při sportovní střelbě: RAC se domnívá, že pokud by tato výjimka nebyla zavedena, vymáhání omezení by se zjednodušilo. Je to v souladu s možností omezení, které preferuje agentura ECHA. Pokud však bude rozhodnuto, že je tato odchylka potřebná, RAC navrhuje, aby byla omezena velikostí střel používaných při sportovní střelbě (mezi 1,9 a 2,6 mm).

Během tvorby stanovisek členové výboru RAC analyzovali dostupné vědecké studie o rizicích olova pro volně žijící zvířata (např. ptáky nebo dravá zvířata), hospodářská zvířata a životní prostředí (voda, půda). Posuzovali rovněž zdravotní rizika konzumace masa zvěře lovené olověným střelivem, například hodnocením spolehlivosti a reprezentativnosti údajů poskytnutých Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Olovo je škodlivé pro neurologický vývoj dětí – a to i v těch nejmenších množstvích.

ECHA aktualizovala svůj původní návrh a vzala do úvahy informace, které obdržela během šestiměsíční konzultace, která skončila 24. září 2021. Klíčové aktualizace jsou objasněny v dokumentu Otázky a odpovědi (Q&A). Aktualizovaný návrh, tzv. podkladový dokument, bude v nejbližší době zveřejněn.

Před přijetím stanoviska uspořádal RAC během 15 měsíců pět plenárních zasedání a pět zasedání přípravné pracovní skupiny, kterých se jako pozorovatelé zúčastnily organizace např. Evropská rada chemického průmyslu (Cefic), Evropská aliance rybářů (EEA), Evropský úřad pro životní prostředí (EEB), Evropská asociace neželezných kovů (Eurometaux), Evropská federace pro lov a ochranu (FACE) a Mezinárodní federace střeleckého sportu (ISSF).

Očekává se, že výbor SEAC schválí návrh svého stanoviska počátkem června a brzy poté začne k tomuto návrhu 60denní konzultace. Je předpoklad, že stanoviska obou výborů budou dokončena do konce roku 2022 a počátkem roku 2023 budou zaslána Evropské komisi. Rozhodnutí o omezeních podle nařízení REACH přijímají v Evropské komisi země EU a kontrolují je Rada a Evropský parlament.

Další informace:

Nejžhavější vědecká témata - olovo v brocích, kulkách a rybářském náčiní

Řízení o omezen

Ke stažení:

Otázky a odpovědi[pdf, 164 kB]

 

Ilustrační foto Pexels

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR