Pyramida sociálního dialogu v chemickém odvětví

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus a státního rozpočtu České republiky

registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_001/0001091

 

O projektu:

Realizátor projektu:                       Svaz chemického průmyslu České republiky

Partner projektu:                            Odborový svaz ECHO

Datum zahájení:                              1. 7. 2023

Datum ukončení:                            30. 6. 2026

 

Současní sociální partneři v chemickém průmyslu České republiky na úrovni odvětví mají za sebou již dlouhou dobu své existence - Svaz chemického průmyslu České republiky (SCHP ČR) byl založen v březnu roku 1992, Odborový svaz ECHO (OS ECHO) pak v prosinci téhož roku. Od svého prvopočátku obě organizace zastupovaly zájmy svých členů – zaměstnavatelů na jedné straně a zaměstnanců na straně druhé. Sociální dialog mezi oběma sociálními partnery je tedy již 30 let rozvíjen a kultivován co do obsahu a kvality.

Chápání  a význam pojmu „sociální dialog“ jsou v České republice poněkud odlišné od ostatních zemí.  „Náš“ sociální dialog není pouze úzce zaměřen na kolektivní vyjednávání, ale zahrnuje poměrně širokou obsahovou náplň. Je více než přirozené, že na řadu problémů oba sociální partneři mají rozdílný názor, ale důležité je uvědomit si, že na konci jejich vzájemného snažení a komunikace stojí vztah zaměstnavatel – zaměstnanec, vybalancovaný sjednanými kompromisy na aktuální podmínky vnějšího i vnitřního prostředí.

Sociální dialog v chemickém průmyslu České republiky v porovnání s ostatními odvětvími patří k nejrozvinutějším s nadstandardní komunikací mezi sociálními partnery. Tato úroveň byla významně podpořena i dosavadní společnou realizací projektů ESF z operačních programů OP LZZ a OPZ k posilování, rozvoji a zkvalitnění úrovně sociálního dialogu a zvyšování kapacit sociálních partnerů.

Výzvou pro oba sociální partnery je udržení kontinuity dialogu, jeho rozvoj obsažením nových témat ovlivňujících stávající a budoucí fungování chemického průmyslu a posilování spoluzodpovědnosti a kooperace v přístupu k zajištění dlouhodobých zájmů chemického odvětví ve vazbě na ekonomiku České republiky.

Cílová skupina:        

Cílová skupina je tvořena sociálními partnery (SCHP ČR a OS ECHO), jejich členskou základnou a zaměstnanci firem a institucí v chemickém odvětví, kteří svojí účastí na aktivitách projektu vstupují do sociálního dialogu.

Klíčové okruhy projektu:

  • Energetika a cirkulární ekonomika – dvě strany jedné mince      
  • Dohoda pro Evropu - je skutečně zelená?
  • Společenská odpovědnost chemického odvětví   
  • Legislativní rámec EU a ČR pro sociální dialog  - vývoj právních norem, jejich implementace a vliv na zaměstnanost a další existenci chemického průmyslu       
  • Adaptace  zaměstnanosti v chemickém odvětví na technologické změny
  • Sektorová dohoda jako jeden z klíčů k podpoře zaměstnanosti v chemii
  • Kolektivní vyjednávání a sociální dialog    
  • Národní odvětvová spolupráce sociálních partnerů v chemii – dialogem ke společným zájmům
Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR