20. 12. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu

V souvislosti s přípravami na vystoupení Spojeného království z Evropské unie spustilo Ministerstvo průmyslu a obchodu přehledného průvodce pro podnikatele, který je formou interaktivního dotazníku seznámí s možnými dopady brexitu na jejich podnikání a opatřeními, která by bylo vhodné učinit. Brexit se totiž může dotknout mnoha z nich, i když to na první pohled nemusí být zřejmé.

Průvodce je dostupný zde: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/brexit/ 

Koho se průvodce týká?

Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu je určen všem podnikům v České republice. Brexit se totiž může dotknout mnoha z nich, i když to na první pohled nemusí být zřejmé. Projděte si proto všechny situace, které se na Vás vztahují, a seznamte se s tím, jaká opatření byste měli ve svém podniku učinit.

Připravte se na brexit

V návaznosti na výsledky referenda oznámila Velká Británie oficiálně svůj záměr vystoupit z EU dne 29. března 2017. Od tohoto data se pak začala odvíjet dvouletá lhůta pro vypořádání dosavadních závazků obou stran a pro uzavření dohody o podmínkách vystoupení. Oficiálně tak UK přestane být členem EU dne 29. března 2019.

Brexit může výrazně zkomplikovat aktivity českých podniků obchodujících se společnostmi ve Velké Británii. Jakýkoliv z uvažovaných budoucích vztahů nemůže plně nahradit současný systém v rámci vnitřního trhu Evropské unie založený na volném pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. Nejméně výhodnou variantou je scénář, kdy by se nepodařilo dosáhnout shody na aktuálně projednávané výstupové dohodě. To je nejméně přijatelná varianta pro všechny zúčastněné aktéry včetně českých podniků. Znamenalo by to, že se UK ihned po svém vystoupení z EU stane tzv. třetí zemí, jejíž vztahy k EU se budou od tohoto momentu v oblasti obchodu řídit pravidly Světové obchodní organizace (tedy v celní oblasti například cly patrně podle doložky nejvyšších výhod), což oproti stávajícímu stavu přinese značné zhoršení možností pro obchodování. To všechno bez jakéhokoliv přechodného období, které je součástí právě výstupové dohody.

Díky přechodnému období by mohla být i nadále uplatňována stávající unijní pravidla alespoň do konce roku 2020 s možností prodloužení o jeden až dva roky, což to by také oběma stranám poskytlo čas na vyjednání dohody o budoucích vztazích a vyřešení irské otázky. Během tohoto období by se na UK i nadále vztahovalo právo EU v plném rozsahu, tedy včetně nově přijímaných pravidel i jurisdikce Soudního dvora EU. UK by se však už nemohlo účastnit jednání unijních institucí a orgánů, a to ani těch stanovených mezinárodními dohodami EU, a nemělo by žádný vliv na legislativní proces. Po celou dobu přechodného období by také zůstalo součástí vnitřního trhu a celní unie.

Pokud nebude sjednána výstupová dohoda a tedy nebude vyjednáno ani žádné přechodné období, EU začne uplatňovat na hranicích s Velkou Británií své předpisy a celní sazby jako s jakoukoli jinou třetí zemí, se kterou nemá žádné preferenční ujednání. Tedy včetně celních, technických, sanitárních a fytosanitárních norem a jejich ověřování v souladu se standardy EU.

Dne 14. listopadu 2018 došlo k posunu ve vyjednávání podmínek odchodu UK z EU, když britská vláda odsouhlasila návrhy textu tzv. výstupové dohody, obsahující přechodné období, a politické deklarace o budoucích vztazích mezi EU a UK. Nelze ovšem předjímat pozici britského parlamentu, který musí výslednou dohodu o vystoupení na straně UK schválit. Do doby než bude o podobě budoucích vztahů mezi EU a UK s konečnou platností rozhodnuto, je nutné se připravovat na všechny scénáře dalšího vývoje obchodních vztahů mezi EU a UK. Průvodce Vám pomůže získat přehled o tom, na co se v souvislosti s brexitem můžete připravit již nyní a na co je třeba pamatovat.

Situace

Situace, které mohou nastat, jsme uspořádali do následujících 9 oblastí:

  • vývoz
  • dovoz,
  • služby,
  • doprava,
  • zásobování,
  • digitální data a služby (předpisy o ochraně osobních údajů),
  • duševní vlastnictví,
  • podnikání v zahraničí,
  • hospodářská soutěž a trh.

Důležité upozornění k průvodci k dopadům brexitu na podnikatele v ČR

Průvodce má pouze informativní charakter. Všechny rady obsažené v tomto průvodci vycházejí z dosavadních jednání, která však stále probíhají. Dokud nebudou jednání uzavřena a my nebudeme s jistotou vědět, kdy ke změnám dojde a v čem přesně budou spočívat, nemůžeme Vám poskytnout žádnou definitivní odpověď.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dělá vše proto, aby byly informace zde obsažené v případě potřeby aktualizovány. Samotná doporučení se zobrazují přímo pod otázkami a celkové shrnutí je možné na závěr průvodce stáhnout i v PDF.

Doporučujeme Vám, abyste nadále sledovali zpravodajství a veřejně dostupné informace týkající se brexitu. Ministerstvo průmyslu a obchodu pravidelně informuje o aktualitách v rámci brexitu prostřednictvím serveru BusinessInfo.cz: https://www.businessinfo.cz/brexit a zároveň prostřednictvím Brexit linky: 800 133 331 (Zelená linka pro export)

Odmítnutí odpovědnosti

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR