Projekt „SCHP ČR - IT vzdělávání“ – výzva č. 101 Národní plán obnovy– Digi pro zastřešující subjekty

Projekt na konci schvalovacího procesu - před vydáním právního aktu

Realizace: Projekt bude realizován v rámci Výzvy č. 31_23_101 Další profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti digitálních dovedností (IT) a Průmyslu 4.0 „NPO – Digi pro zastřešující subjekty“ – termín realizace 1.2.2024 – 30.9.2025

Klíčové aktivity projektu:

 • Vzdělávání zaměstnanců členských organizací SCHP ČR
 • Vzdělávání je možné pouze v oblasti Obecné IT kurzy a AI
  • Výzva doplňuje projekt na Vzdělávání v chemickém průmyslu II, kde není možné realizovat IT kurzy!

Výše dotace: 6 mil Kč (přibližně 50% je určeno jako náhrada na mzdy zapojených zaměstnanců)

Financování: ex post = náklady na realizovaná školení budou ze strany MPSV uhrazena až po schválení zprávy o realizaci, tj. vždy s několikaměsíčním odstupem

DŮLEŽITÉ: společnosti, které se zapojí do projektu SCHP ČR – IT vzdělávání – nesmí být současně v projektu z Operačního programu Spravedlivá transformace. Pravidla EU to neumožňují!

Výzva, a tedy i projekt cílí primárně na MSP, velké podniky mohou vyčerpat maximálně 20% celkových způsobilých nákladů.

Plánované aktivity:

 • Dokončení schvalovacího procesu a potvrzení právního aktu
 • Informování členské základny SCHP ČR
 • Výběr dodavatele vzdělávání
 • Identifikace společností, které chtějí vstoupit do projektu
 • Podpis smlouvy mezi SCHP ČR a každou společností, rozdělení rozpočtu
 • Zajištění de minimis na MPSV pro každou společnost
 • Nastavení procesů projektu pro hladký průběh realizace,
 • Komunikace dodavatele a společností = identifikace a plánování prvních školení

Start školení: duben/květen 2024
 

 

Prezentace - úvodní webinář_v101_DIGI_SCHP ČR_final_29.2.2024.pdf (310 kB)

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR