4. 12. 2017 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: ECHA / Zdroj: Ekotox

Projekt kontroly dodržování povinností REACH pro látky ve výrobcích

Cílem pilotního projektu je určit úroveň a důvody nedodržování a zvýšit povědomí o povinnostech. Kontroly se budou zaměřovat zejména na dodavatele spotřebních výrobků.

Fórum pro výměnu informací o prosazování nařízení REACH začalo pilotní projekt, který ověří soulad s oznamovacími a komunikačními povinnostmi látek v článcích v nařízení REACH. 

Projekt začíná v důsledku vnitrostátních opatření na prosazení práva, zpráv od subjektů nebo nevládních organizací a nízkého počtu oznámení, podané agentuře ECHA. Všichni naznačují, že povinnosti průmyslu nebudou adekvátně splněny.

Cílem pilotního projektu je:

 • kontrola dodržování povinností výrobců, dovozců a dodavatelů výrobků (články 7 a 33 nařízení REACH);
 • přispět ke zvyšování povědomí a pochopení právních závazků a následně ke zvýšení úrovně souladu mezi držiteli povinností;
  budovat lepší obraz o skutečné úrovni dodržování předpisů ze strany dodavatelů výrobků;
 • zjistit důvody nedodržení pravidel a zda jsou zapotřebí další opatření (např. podpora držitelem povinností) ze strany agentury ECHA, Komise a / nebo příslušných orgánů členských států; a
 • shromáždit zkušenosti a zavést metody prosazování potenciálních kontrol těchto závazků ve větší míře v budoucnosti.

Cílovými skupinami pro inspekci jsou distributoři výrobků a výrobci nebo dovozci výrobků. Výrobky, které pravděpodobně obsahují látky z kandidátského seznamu, kterým mohou být vystaveni spotřebitelé, jsou zvláštním důrazem. Příklady spotřebních předmětů, které se mohou současně kontrolovat, jsou elektrické výrobky, stavební materiály a interiérové výrobky.

Mezi konkrétní látky, na které by mohl být projekt zaměřen, patří:

 • bromované retardéry hoření;
 • fosforové retardéry hoření;
 • Chloroparafiny s krátkým řetězcem;
 • ftaláty;
 • aprotické polární rozpouštědla;
 • perfluorochemikálie látky; a
 • fenolové Benzotriazole.

Operační fáze projektu začala v říjnu 2017 a bude probíhat do konce června 2018. Výsledky se očekávají koncem listopadu 2018.

ECHA aktualizovala své pokyny REACH, které se týkají požadavků na látky ve výrobcích a také uspořádala internetový seminář pro průmysl o povinnostech v oblasti oznamování a notifikace, jenž musí dovozci, výrobci a dodavatelé výrobků v EU dodržovat v případě, že jejich výrobky obsahují látky z kandidátského seznamu.

Odkazy na záznamy a prezentace s vedením a webináře jsou k dispozici níže.

Další informace:

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2018 SCHP ČR