Projekt GreenChemForCE

Podporujeme zelený chemický průmysl ve střední Evropě

Chemický průmysl ve střední Evropě se potýká s produkcí nadměrného odpadu, vysokými emisemi skleníkových plynů a silnou závislostí na surovinách z ropy.

Projekt GreenChemForCE financovaný v rámci programu Interreg Central Europe, má za cíl přispět k revitalizaci lokálního chemického průmyslu, podpořit jeho přechod na cirkulární ekonomiku ekonomiku a díky zavádění zelených a nákladově efektivních procesů, vytvořit podmínky pro návrat chemické výroby zpět do Evropy.

V rámci projektu GreenChemForCE se konkrétně zaměříme na tyto priority:

  • udržitelné hospodaření s plasty
  • nakládání s oxidem uhličitým a snižován jeho emisí v průmyslu
  • zefektivnění procesů výroby čistých chemikálií.

Pod vedením Univerzity Karlovy se budou partneři z České republiky, Rakouska, Maďarska a Slovinska spolu s přidruženými partnery podílet na spolupráci průmyslového a akademického sektoru s cílem podporovat ekologičtější chemickou výroby ve střední Evropě, především prostřednictvím nových strategií a udržitelných řešení na řízení výroby, což povede ke snížení znečištění a minimalizaci škod na životním prostředí a povzbudí regionální chemické společnosti k zavádění principů cirkulární ekonomiky. Zvyšováním povědomí veřejnosti o principech zelené chemie a školením nové generace odborníků si projekt klade za cíl zlepšit vnímání regionálního chemického průmyslu širokou veřejností a přijetí udržitelných postupů budoucími zaměstnanci regionálních společností. To může nakonec vést k žádoucí změně chování jak v průmyslu, tak u konečných spotřebitelů. Projekt také posílí propojení mezi partnery, což povede k dlouhodobé spolupráci mezi univerzitami, chemickými společnostmi a dalšími organizacemi.

Konsorcium, které propojuje akademické a průmyslové partnery, se již sešlo na zahajovacím jednání v Praze 16. května 2024 na Univerzitě Karlově, kde byly představeny plánované aktivity projektu, role jednotlivých partnerů a byla zahájena společná práce na přípravě strategie realizace projektu.
Do partnerství v projektu GreenChemForCE se zapojilo devět organizací ze čtyř členských států EU, které náleží do oblasti Interreg Central Europe.

Vedoucí partner: Univerzita Karlova v Praze
Partneři projektu:
- Svaz chemického průmyslu ČR
- Štajerska obchodní a průmyslová komora
- Univerzita Eötvöse Loránda
- Štajerska gospodarska zbornica
- Technická univerzita Vídeň
- Servier Research Institute of Medicinal Chemistry
- Univerzita v Lublani
- Vídeňská textilní laboratoř
- Zentiva k.s.
Kromě toho se projektu účastní 8 přidružených partnerů, kteří nás budou podporovat při vedení, informování, propagaci a dosahování udržitelnosti výsledků projektu. Za zmínku stojí zejména Česká technologická platforma plasty a CO2 Czech Solution Group.

FINANCOVÁNÍ: Interreg Central Europe
ROZPOČET PROJEKTU: 1 772 503,40 €
ROZPOČET PROJEKTU SCHP ČR: 61 854,00 €
DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU: červen 2024 – listopad 2026
WEBOVÉ STRÁNKY: https://www.interreg-central.eu/projects/greenchemforce/

 

Social media posts – LinkedIn pages and tags .docx (14 kB)

GreenChemForCE_media.docx (21 kB)

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR