4. 9. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

PROJEKT BOZP - S VÝBĚREM OOPP POMŮŽE WEBOVÁ APLIKACE

V rámci Návrhu opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání financovaných z příspěvku podle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů v roce 2023 si Svaz chemického průmyslu ČR podal projekt pod názvem: Konfigurátor vhodných OOPP na základě vyhodnocení rizik práce zaměstnance“. Realizace projektu byla plánovaná na leden až prosinec, ale finální schválení a podepsání projektu tripartitou proběhlo až 14.8. Ihned po jeho schválení byla vypracovaná změna projektu tak, aby projekt mohl být úspěšně realizován a dokončen za třetinovou dobu oproti plánu. Změny se týkaly harmonogramu jednotlivých aktivit, intenzity zapojení projektového týmu a rozpočtu projektu a byly podány 22.8. Spolu s podáním změny projektu na MPSV byla podána i žádost o financování projektu.

 

Hlavním cílem projektu je zavést do používání OOPP automatický systém jejich identifikace - Konfigurátor OOPP. Ten na základě vyplněné „Tabulky pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků“, na základě vyhodnocených rizik pro jednotlivé pracovníky/ pracovní pozice navrhne nejvhodnější OOPP. Tím by mělo dojít ke zvýšení úrovně ochrany pracovníků před působením rizikových faktorů při výkonu práce a předcházet pracovním úrazům a nemocem z povolání.

Obsahem projektu je nastavení Konfigurátoru OOPP pro identifikaci OOPP pro každé jednotlivé riziko a každou jednotlivou část těla nebo orgány, které mají být chráněny. Konfigurátor bude poté jako webová aplikace (v dalších fázích projektu i jako mobilní aplikace) volně ke stažení/používání na stránkách Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (portál www.bezpinfo.cz), Svazu chemického průmyslu ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, popřípadě na stránkách Státního úřadu inspekce práce (Oblastních inspektorátů práce). Ke konfigurátoru bude zpracován jednoduchý a intuitivní návod k jeho zavedení a používání a k vysvětlení nástroje budou organizovány workshopy pro cílové skupiny (např. zaměstnavatelé v průmyslu, službách a dopravě (malé, střední i velké podniky (manažeři BOZP, HSE, výrobní, techničtí ředitelé, nákupčí, a další), učitelé odborných škol, zaměstnanci SÚIP (OIP), zástupci odborových organizací (odborníci pro BOZP).

 

Zavedení a používání Konfigurátoru OOPP:

  • sníží chybovost při výběru vhodných OOPP a tím sníží riziko vzniku pracovního úrazu spojené s nesprávným používáním OOPP,
  • vysvětlí/ objasní/ upřesní k jednotlivým typům OOPP jejich různé varianty, jejich rozdělení na třídy a různé stupně ochrany, tím umožní vybrat co nejvhodnější OOPP k definovaným rizikům,
  • bude sloužit jako učební materiál pro
  • bude pomáhat při kontrolách/auditech BOZP (přidělování a používání OOPP),
  • ušetří čas při vyhledávání vhodných OOPP,
  • „Tabulka pro výběr osobních ochranných pracovních prostředků na základě vyhodnocených rizik“ (v souladu s Nařízením vlády č. 390/2021 Sb.) bude k vyplnění a uložení v elektronické podobě.

Navrhované opatření v podobě vytvoření Konfigurátora OOPP přispěje k eliminaci chybovosti při výběru vhodných OOPP, zjednoduší, zefektivní a zkvalitní proces přidělování a vyhledávání OOPP a tím sníží riziko vzniku pracovních úrazů/nemocí z povolání nebo sníží jejich dopad na zdraví zaměstnanců.

 

Z projektu jsou plánovány následující výstupy:

  1. Konfigurátor OOPP – webová, popř. mobilní aplikace v dalších fází projektu
  2. Příručka na použití Konfigurátoru OOPP
  3. Workshop pro zástupce cílových skupin (7 x workshop v různých částech ČR)
  4. Webové stránky projektu
Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR