Projekt „BEAGLE“ – HORIZON EUROPE

Realizace: 1.1.2024 – 31.12.2026

Cíle:

BEAGLE navrhuje inovativní metodiku pro vytváření hodnoty na základě využití výsledků výzkumu s využitím strategie modrého oceánu. Zkoumá nové tržní mezery podporou udržitelných hodnotových řetězců na nevyužitých trzích a zároveň podporuje převratné synergie a inovace. Toho bude dosaženo vybudováním sítě BEAGLE složené ze 3 univerzit, 1 technologického centra, 1 manažera inovačních komunit a 4 průmyslových klastrů s pracovním plánem, který bude realizován za aktivní účasti 240 odborníků ze 7 evropských zemí, a to jak inovátorů (z průmyslu), tak výzkumných pracovníků (akademické sféry a technologických center). K propojení a interakci v této komunitě A-I BEAGLE jsou vyzvány různé obory, odvětví a geografické oblasti (především ty ze zúčastněných subjektů). Cílem je do konce projektu odhalit 20 nových tržních nik, tzv. modrých oceánů, a spoluvytvořit 20 inovačních návrhů s konkrétními cestovními mapami. Pro usnadnění spoluvytváření experimentu bude vytvořeno 12 smíšených týmů, odborní výzkumní pracovníci a úředníci TTO z akademické sféry a technologického centra se spojí s manažery klastrů a jejich zástupci z průmyslových klastrů. Plánují se tři fáze: I) objevování příležitostí prostřednictvím spolutvorby (workshopy, průzkum, rozhovory, video-fakty, systémové inovační přístupy); II) spolutvorba inovačních návrhů; a III) konsolidace 20 nových inovačních tržních nik, které přilákají investice. Specializované tržiště propojené s platformou F6S (4,4 milionu členů) usnadní realizaci projektu a jeho další sdílení výsledků a získaných zkušeností, zajistí jeho kontinuitu po skončení období financování projektu.

Role SCHP ČR je zajištění role průmyslového partnera pro vybrané okruhy řešení.

Projekt předpokládá zaměření na metodiku a uplatnění inovačních projektů: „Creation of medium-term innovation-demand through video-factsheets (post-project: Creating new products and new services in untapped markets, exploiting IPR licenses and creating start-ups) “.

SCHP ČR se zapojil jako „průmyslový partner“ do projektu iniciovaného španělskou universitou Rovira i Virgili a podpořeného Západočeskou Universitou v Plzni.

Účastníci projektu:

Metodická cesta projektu

Fáze I
Identifikace příležitostí prostřednictvím společných aktivit (video-informační listy, workshopy, průzkum, rozhovory).

Fáze II
Spoluvytváření návrhů inovací

Fáze III
Konsolidace zhodnocení znalostí ve formě akčního plánu (cestovní mapa k formalizaci vhodného vzorce spolupráce v oblasti výzkumu a inovací, jakož i konceptualizace projektu, návrhu a přípravy návrhů programů financování evropské politiky soudržnosti nebo nástroje obnovy a odolnosti jako jiné nástroje EU.

Zajišťované činnosti ze strany SCHP ČR

 • Zajištění mapování osvědčených postupů v oblasti sítí zhodnocování znalostí (technologické inovace nebo postup hodnocení příležitosti?)
 • Analýza Top-down a mapování témat
 • Účast ve smíšených pracovních týmech (projektový souhrnně / ZČU+SCHP ČR / 12 týmů?)
 • Zajištění otevřené výzvy k náboru účastníků programu pro čisté technologie v rámci členské základny Svazu a národních technologických platforem
 • Spolupráce na zpracování soupisu příležitostí k tvorbě hodnoty (technologické inovace)
 • Zajištění vytváření video informačních přehledů o poptávce po inovacích prostřednictvím externích partnerů (využití mediálních partnerů SCHP ČR a existujících videí členů SCHP ČR – externí budget)
 • Zajištění podpory vazeb mezi akademickou obcí a průmyslem v rámci členské základny Svazu a národních technologických platforem
 • Podpora vytváření smluvních vztahů pro aktivity v oblasti výzkumu a inovací s aktivním využitím vazeb v rámci národních technologických platforem
 • Spolupráce na vytváření individuálních akčních plánů tvorby hodnot (technologické inovace) – část z 20 – cca 5-7
 • Spolupráce při vytvoření komunikačního plánu a šíření informací a jeho realizaci prostřednictvím webu SCHP ČR a PS a výborů
 • Zajištění interní komunikace a zapojení projektu v rámci členské základny Svazu prostřednictvím webu SCHP ČR a PS a výborů
 • Součinnost při zapojení externích zúčastněných stran a kontakt s příslušnými iniciativami zejména se zapojení národních technologických platforem
 • Zajištění zpracování plánu a činnosti monitorování, replikace a maximalizace dopadů

Realizace projektu předpokládá zapojení vybraných expertů z řad členských společností a národních technologických platforem v řešení projektu, v souladu s jeho rozpočtem a podílem SCHP ČR.

Realizace projektu: leden 2024 – prosinec 2026

PR_ BEAGLE_KOM_1.pdf (1271 kB)

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR