30. 11. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Problematika aplikace nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) ve Velké Británii po přechodném období

Po skončení přechodného období bude od 1. ledna 2021 nařízení CLP Evropské unie nahrazeno ve Velké Británii nařízením GB CLP.

Přechodné období končí 31. prosince 2020 a od 1. ledna 2021 bude nařízení CLP Evropské unie ve Velké Británii nahrazeno nařízením GB CLP. Toto nařízení budou muset dodržovat společnosti se sídlem ve Velké Británii (Anglie, Skotsko a Wales), které uvádějí chemické látky a směsi na trh Velké Británie.

Od 1. ledna 2021 bude Velká Británie sama rozhodovat o povinné klasifikaci nebezpečnosti, označování a balení chemických látek a směsí. Pro společnosti se sídlem v Severním Irsku budou platit samostatné pokyny.

Společnosti se sídlem ve Velké Británii, které zásobují trh chemickými látkami a směsmi na území Velké Británie, budou jednat s agenturou GB CLP Agency místo agentury ECHA. Pro následné uživatele a distributory sídlící ve Velké Británii, kteří jsou zásobováni společnostmi z Evropské unie (EU) / Evropského hospodářského prostoru (EHP), budou stanoveny nové požadavky v souladu s požadavky Velké Británie. Pokud tyto dodávky budou pokračovat i po skončení přechodného období, stane se následný uživatel nebo distributor dovozcem.

Odpovědnost za klasifikaci, označování a balení chemických látek vyvážených do zemí EU / EHP z Velké Británie ponese dovozce se sídlem v EU / EHP.

Hlavní povinnosti společností se sídlem ve Velké Británii, tj. výrobců, dovozců, následných uživatelů a distributorů (dále jen dodavatelé), klasifikovat, označovat a balit chemické látky a směsi, které uvádějí na trh ve Velké Británii podle nařízení GB CLP, zůstanou stejné.

Od ledna 2021 budou muset tyto společnosti před uvedením na trh Velké Británie klasifikovat chemické látky a směsi, tj. identifikovat všechny jejich nebezpečné vlastnosti a budou muset označovat látky a směsi, aby odrážely jejich klasifikaci nebezpečnosti. Nejsou žádné změny v požadavcích, pokud vedle označení pro přepravu se objeví i označení podle nařízení GB CLP.

Všichni dodavatelé se sídlem ve Velké Británii budou i nadále odpovědní za identifikaci, zkoumání a hodnocení dostupných vědeckých informací o látkách a směsích, které se týkají možných fyzikálních, zdravotních nebo environmentálně nebezpečných vlastností chemických látek a směsí.

Platit budou také opatření při testování chemických látek a směsí, včetně zákazu testů na lidech nebo primátech.

Nařízení GB CLP stejně jako nařízení EU CLP bude postupovat v souladu s Globálně harmonizovaným systém OSN pro klasifikaci a označování chemických látek (UN GHS).

Další informace a technickou podporu mohou podnikající subjekty získat při kontaktování technické podpory CLP e-mailem: ukreachca@hse.gov.uk. Zde je možné přihlásit se k bezplatnému odběru e-mailových aktualizací a získat nejnovější zprávy o nařízení GB CLP.

Dále lze využít tabulky scénářů (ve formátu PDF), které stanoví řadu akcí a klíčových dat, které by měly společnosti znát, aby si včas zajistily svou připravenost na konec přechodného období.

Další informace:

Tabulka scénářů [pdf]

Celý text zprávy [en]

 

​Foto: ilustrační/ Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR