21. 1. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Převod registrací ze Spojeného království do EU bude ukončen koncem března 2021

Bude zrušeno přibližně 20 % registrací podle nařízení REACH předložených společnostmi z UK, které nebyly převedeny do EU. Převody registrací by měly být společnostmi v EU dokončeny nejpozději do 31. 3. 2021 (zveřejněno ECHA 11. 1. 2021).

Registrace podle nařízení REACH předložené výrobci, dovozci a výhradními zástupci se sídlem ve Spojeném království, které do konce přechodného období 31. prosince 2020 neprošly všemi kroky požadovanými k dokončení registrace žadatelem o registraci i agenturou ECHA nebudou dále zpracovávány.

Pro společnosti se sídlem v UK to v praxi bude znamenat:

  • budou ukončena všechna nevyřízená podání v REACH-IT;
  • nebudou vydávána žádná registrační čísla;
  • v REACH-IT nebudou moci provádět žádnou činnost jako držitelé registrací;
  • všechny registrace držené nebo vrácené společnostem v UK budou v REACH-IT postupně zrušeny.

Do 31. 12. 2020 zahájilo nebo dokončilo převod svých registrací do EU 80 % z 2 140 žadatelů o registraci z UK. Nástupci v EU by pak měli převod dokončit co nejdříve, ale nejpozději do 31. 3. 2021. V opačném případě bude zrušen převod i registrace a žadatelé o registraci již nebudou moci látku legálně uvádět na trh EU.

Minimálně 2 900 UK registrací je nyní neplatných a budou zrušeny, protože jejich převod do EU do konce roku 2020 nebyl zahájen. Jedná se přibližně o 3 % z celkového počtu registrací podle nařízení REACH.

Do konce přechodného období nebylo do EU převedeno 268 látek zaregistrovaných pouze společnostmi se sídlem v UK (cca 1 % všech registrovaných látek) a tyto registrace budou zrušeny. Přibližně 60 % těchto látek bylo zaregistrováno pouze jako meziprodukty.

V současné době jsou z UK do EU převáděny registrace 237 látek registrovaných pouze v UK.

Seznam látek registrovaných pouze společnostmi ze Spojeného království byl nyní aktualizován a je k dispozici na internetových stránkách agentury ECHA. Informace obsažené v UK registracích zůstanou i po zrušení registrace na internetových stránkách ECHA, ale změní se stav registrace.

Další informace:

 

Foto: ilustrační/ Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR