23. 9. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Praktická řešení, která pomohou plnit harmonizované požadavky na informace

Začátkem listopadu 2020 vstoupí v platnost druhá změna přílohy VIII nařízení CLP. Cílem je řešit obavy vznesené průmyslem v souvislosti s administrativní zátěží a zároveň stále plnit informační potřeby toxikologických center (zveřejněno ECHA 2. 9. 2020).

Komise nyní navrhuje doplnit do článku 25 odstavec 8 a změnit přílohu VIII nařízení (ES) č. 1272/2008 s cílem vyřešit problémy s praktickým prováděním. Tento navrhovaný akt zavádí obecné řešení s koncepcí skupiny zaměnitelných složek a specifičtější řešení pro jednotlivá odvětví. Hlavní změny se budou týkat podávání zpráv o složení směsí, jako jsou paliva a ropné produkty a také některé stavební výrobky, které mohou být velmi proměnlivé a někdy neznámého složení.

Pokud jde o směsi jako je cement, sádrovec, beton připravený pro lití, zavádí pozměňovací návrh seznam standardních vzorců, na které se společnosti mohou odkazovat ve svých oznámeních toxikologickým centrům.

Některá paliva, která jsou nyní rovněž uvedena v pozměňovacím návrhu, lze oznámit odkazem na jejich bezpečnostní list, místo uvádění přesných rozsahů koncentrací.

Meziodvětvová řešení budou možná pro společnosti, které mají více dodavatelů složek pro konkrétní směsi. Tyto složky mohou tvořit „zaměnitelnou skupinu složek“, ale pouze tehdy, jsou-li dostatečně podobné, aby mohly být považovány za rovnocenné z hlediska toxikologických profilů a technické funkce. Společnosti pak mohou uvádět informace o koncentraci na úrovni skupiny místo uvádění koncentrace každé jednotlivé složky ve skupině.

Poslední hlavní oblast změn se týká barev, namíchaných na přání zákazníka v místě prodeje. Změna osvobozuje barvy na zakázku od povinností podle článku 45, protože maloobchodníci nebudou moci předem předložit nebo vytisknout štítky u barev, které si zákazníci na místě vyžádají. Každá jednotlivá nebezpečná směs tzn. základní barva, tónovací směsi a tonery obsažené v barvách na zakázku však musí být oznámena a musí mít vlastní UFI.

Nové znění přílohy VIII zcela zruší a nahradí její předchozí verzi. Upozorňujeme, že změna dosud nebyla zveřejněna v Úředním věstníku.

V současné době se rovněž připravují aktualizované Pokyny k harmonizovaným informacím týkajícím se reakcí na ohrožení zdraví, včetně druhé změny přílohy VIII.

 

Ilustrační foto Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR