9. 2. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Povinnosti povolení a zpětně získané látky v rámci dvou projektů fóra o prosazování

První projekt ověří, zda látkám SVHC z přílohy XIV nařízení REACH, které jsou uvedeny na trh EU, bylo uděleno povolení. Další pilotní projekt se zaměří na výjimky z povinnosti registrace látek zpětně získaných z odpadu (zveřejněno ECHA 22. 1. 2021).

Byl zahájen devátý koordinovaný projekt fóra o prosazování nařízení REACH (REF-9), který se týká povolovacích povinností. Týká se všech 30 zemí EU a EHP, přičemž inspektoři zkontrolují, zda držitelé povolení dodržují požadavky povolení podle nařízení REACH, aby chránili bezpečnost a zdraví pracovníků, široké veřejnosti a životního prostředí před látkami SVHC.

Inspektoři zkontrolují, zda látkám SVHC podléhajícím povolení, které byly uvedeny na trh, bylo uděleno povolení Evropskou komisí. Zkontrolují také, zda použití těchto látek splňuje podmínky stanovené v rozhodnutích o povolení. Kontroly budou prováděny ve spolupráci s vnitrostátními celními orgány a orgány odpovědnými za legislativu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a ochrany životního prostředí.

Činnosti v oblasti prosazování REF-9 budou provedeny v roce 2021 a zpráva o jejich výsledcích bude k dispozici koncem roku 2022.

Kontroly byly zahájeny také v rámci pilotního projektu v oblasti zpětně získaných látek. Projekt je prvním fórem zkoumajícím rozhraní mezi nařízením REACH a rámcovou směrnicí EU o odpadech. Zaměřuje se na výjimku z registrace látek získaných z odpadu, kterou může využít sektor recyklace. Projekt se zaměřuje na zpětně získané látky, které splňují stav, kdy odpad přestává být odpadem.

Kontroly budou prováděny ve spolupráci s orgány odpovědnými za právní předpisy o odpadech. Hlavním cílem je zkontrolovat soulad s registrací podle nařízení REACH u látek získaných z odpadu, ale také zlepšit znalosti orgánů odpovědných za prosazování o výjimkách pro průmysl zpracovávající odpad a zvýšit povědomí zpracovatelů odpadu o povinnostech podle nařízení REACH.

Inspektoři budou rovněž shromažďovat informace o hlavních povinnostech týkajících se označování a balení zpětně získaných látek podle nařízení CLP.

Kontroly pilotního projektu budou provedeny v roce 2021, zatímco zpráva s výsledky projektu se očekává v létě 2022.

Další informace:

 

Foto: ilustrační/ Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR