Hlavním cílem projektu je zavést nový způsob pro zlepšování procesů, výměnu zkušeností, efektivního učení v oblasti BOZP.

Obsahem projektu je nastavení podmínek fungování nástroje Benchmark Visits pro chemické firmy různé velikosti a různého zaměření v oblasti zvyšování efektivity a účinnosti procesů BOZP. Nastavené podmínky budou následně ověřeny prostřednictvím pilotního projektu (min. na 3 společnostech různé velikosti a zaměření), a výsledky ověření budou následně promítnuty do korekcí nástroje. S hotovým nástrojem (návodem) budou následně formou školení a konferencíe seznámeni pracovníci cílových skupin projektu.

Partneři z chemických společností představí prostřednictvím Benchmark Visits své inspirativní řešení problematiky BOZP pro zaměstnance jiných společností, studenty, učitele a zaměstnance státní/kolektivních organizací. Setkávání se prostřednictvím této aktivity přinese, kromě jiného, i nové profesionální a osobní kontakty.

Společnost pořádající Benchmark Visits dostane od všech účastníků zpětnou vazbu ke všem prezentovaným oblastem BOZP ve formě:

 • zpracované SWOT analýzy
 • návrhů na zlepšení, vč. doporučení nových postupů/nástrojů (nejlépe příklady z praxe)
 • návrhů plánu implementace navržených zlepšení / opatření, stanovení priorit

Benchmark Visits BOZP bude zaměřen na tyto oblasti:

 • Organizace firmy: bude zahrnovat stávající organizační strukturu, strategické dokumenty, nastavení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), kontrolních mechanismů, odpovědností a pravomocí zaměstnanců, kvalifikaci a školení, administrativní činnosti, plýtvání a rizika
 • Předpisy BOZP + popis činností: pokrytí všech relevantních oblastí/ činností, forma zpracování (srozumitelnost), dostupnost
 • Provoz (výroba, sklady, laboratoře): bezpečnost provozu a činností firmy, implementace dobré praxe, vizualizace, standardizace, manipulace s produkty a uskladnění produktů, plýtvání a rizika, stroje a zařízení
 • Životní prostředí: práce s chemikáliemi, definice bezpečných míst, likvidace chemikálií, plýtvání a rizika, odpadového hospodářství z hlediska BOZP
 • Hodnocení rizik: forma (vhodnost), rozsah (přiměřenost), relevance pro realizované činnosti, implementace do interních předpisů + přijatá opatření
 • Školení: rozsah, nástroje (osnovy/podklady), forma (srozumitelnost + efektivní realizace), periodická školení versus nové nástupy zaměstnanců, časová náročnost / potřeba versus reálné možnosti, výstupy (záznamy),
 • Nestandardní události (nehody, úrazy, skoro nehody/úrazy): forma reakce (nápravná / preventivní opatření), nástroje na evidenci (komplexnost x vhodnost x jednoduchost), přístup středního managementu, rozsah evidence (+ vyhodnocení / reakce) – hlášení i drobných odchylek / nestandardních událostí
 • Komunikace: komunikace standardů, plánů, opatření, dobré praxe, vizualizace, práce s náměty na zlepšení
 • Motivace: pravidla, nastavení, účast, systémy, sankce

Předkládaný návrh projektu představuje mj. hledání nových forem komunikace o procesech BOZP přímo na pracovišti. Domníváme se, že jen tak je možné ještě účinněji přispět k dalšímu zlepšování v této oblasti.

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR