31. 1. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: SCHP ČR

Plénum Evropského parlamentu hlasovalo o titanové bělobě

Plénum Evropského Parlamentu 30.1.2020 hlasovalo o námitce frakce ECR k návrhu klasifikace oxidu titaničitého (TiO2): 177 podpořilo námitku, 434 hlasovalo proti a 39 poslanců se zdrželo (celkem hlasovalo 650 poslanců EP).

Řada členských států, včetně České republiky, měla k návrhu harmonizované klasifikace TiO2 negativní stanovisko, což ale podpořilo pouze 216 poslanců… SCHP ČR vynaložil velké úsilí, aby klasifikaci TiO2 jako „podezřelý karcinogen (kategorie 2) inhalačně/v prachové formě“ odvrátil s ohledem na to, že jsou jeho přímé účinky pozorovány pouze při extrémně vysokých koncentracích, a není jedinečný pro TiO2, ale je charakteristický pro všechny špatně rozpustné látky s nízkou toxicitou - "inertní prach". Nejedná se tedy o chemické riziko, které se posuzuje v rámci nařízení CLP, ale o riziko fyzikální. Efekt prachu neodpovídá klasifikačním kritériím nařízení CLP, na což poukazovalo i stanovisko České republiky k návrhu klasifikace.

Existuje alternativní možnost regulace prachu TiO2, a to legislativa v oblasti ochrany zdraví při práci. Současné platné předpisy pro výrobu a nakládání s TiO2 (včetně jeho nanoformy) a inertním prachem v EU jsou z hlediska ochrany lidského zdraví a životního prostředí zcela dostačující a neexistuje racionální a vědecky podložený důvod k domněnce, že zařazení látky mezi karcinogeny kategorie 2 bude znamenat dodatečné přínosy pro lidské zdraví nebo životní prostředí.  Využití existujících předpisů omezujících prašnost prostředí řeší popsaný problém daleko lépe. Většina členských států EU má zavedený přípustný expoziční limit pro prach TiO2 v pracovním prostředí.

 

Foto: wikipedia

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR