5. 6. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ

Partnerství VŠCHT Praha a Unipetrolu je plnoleté

Unipetrol je již od roku 2002 strategickým partnerem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Zástupci obou stran podepsali smlouvu o spolupráci na další tři roky v celkové hodnotě 3,9 milionu korun. Od začátku spolupráce Unipetrol přispěl na vzdělávací a rozvojové aktivity VŠCHT Praha již téměř 30 milionů Kč.

Naše vzájemná spolupráce s Unipetrolem právě nabyla plnoletosti, neboť první smlouva byla podepsána v roce 2002. Po mnoha letech se opět vracíme k modelu víceleté smlouvy, což umožní lepší plánování společných aktivit,“ upřesňuje Karel Melzoch, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který dodává: „Konkrétně chceme v příštím akademickém roce posílit především programy technologie potravin a technologie vody, protože je kvůli suchu v Ústeckém kraji po tomto tématu velká poptávka. Také jsou velmi žádaní chemici s rozšířenými znalostmi ekonomie, a tak připravujeme program v angličtině se specializací na řízení chemického průmyslu.“

 

Myslím, že vrcholem naší dlouholeté spolupráce bylo v roce 2015 založení Univerzitního centra VŠCHT Praha-Unipetrol, které se nachází přímo v našem výrobním areálu v Litvínově Záluží. Studenti studují přímo v srdci největšího chemického závodu v Česku, a mohou si tak snadno propojit teoretické znalosti s praxí. Studovat mohou jak bakalářské, tak i magisterské obory. Ke studiu využívají také moderní laboratoře výzkumně-vzdělávacího centra UniCRE hned vedle Univerzitního centra. Toto propojení je výhodné i pro naše zaměstnance, kteří si studiem přímo v areálu mohou doplnit potřebné odborné vzdělání,“ říká Tomáš Herink, člen představenstva Unipetrolu odpovědný za investice, výzkum a vývoj.

 

Z finančního daru Unipetrolu je každoročně hrazena například organizace středoškolské chemické olympiády nebo výukový program nazvaný Hodina moderní chemie. Speciální tým navštěvuje základní školy a žákům i učitelům ukazuje, jak může vypadat zábavná hodina chemie. Spolupráce zahrnuje i další naučně-vzdělávací projekty, které propagují chemii u široké veřejnosti a u dětí a studentů vzbuzují zájem o ni. Kromě toho jsou také každý rok finančně ohodnoceni autoři nejlepších bakalářských a magisterských prací. Spolupráce VŠCHT Praha a Unipetrolu se zaměřuje také na popularizaci chemie a probuzení zájmu dětí a studentů o chemické obory. „VŠCHT je pro nás mimo jiné i zdrojem budoucích zaměstnanců – vývojářů, výzkumníků a manažerů nové generace,“ doplňuje Tomáš Herink. 

 

V loňském roce VŠCHT organizovala nad rámec svých aktivit také 50. ročník Mezinárodní chemické olympiády, která se konala v Praze a v Bratislavě. Účastnilo se jí 300 středoškolských studentů ze 76 zemí. Unipetrol byl opět u toho v roli hlavního partnera.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2020 SCHP ČR