26. 1. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ

ORLEN Unipetrol a VŠCHT Praha oslavily 20 let spolupráce podpisem nové smlouvy

Zástupci skupiny ORLEN Unipetrol a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze dnes vstoupili do třetí dekády strategického partnerství podpisem nové smlouvy na léta 2022–24. Vedle čerpání finančního daru se obě strany zavázaly k podpoře vzdělávání včetně středoškolských učitelů i žáků a chemické olympiády. Během uplynulých 20 let ORLEN Unipetrol daroval VŠCHT Praha celkem 33,5 milionu korun na vzdělávací aktivity, rozdal více než 200 studentských stipendií a podílel se na 35 výzkumných projektech. Vrcholem dlouholeté spolupráce bylo v roce 2015 založení Univerzitního centra, které se nachází přímo ve výrobním závodě ORLEN Unipetrolu v Litvínově a je jediné svého druhu v Česku.

Spolupráce skupiny ORLEN Unipetrol s VŠCHT Praha se během 20 let několikrát měnila. V obecné rovině nyní zahrnuje osvětu a popularizaci chemie, vzdělávání, výzkum a vývoj. „Chemický průmysl prochází velkou změnou. V ORLEN Unipetrolu plánujeme do roku 2030 vyrábět až 20 % petrochemických produktů z recyklovaného materiálu a do zelených projektů a digitalizace se chystáme investovat značné prostředky. Nejpozději v roce 2050 chceme být emisně neutrální, je proto nezbytné vychovávat nové odborníky, kteří budou schopni čelit všem těmto současným výzvám,“ uvádí Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výzkum, vývoj a výrobu.

„Partnerství se skupinou ORLEN Unipetrol nám umožňuje realizovat řadu osvětových i populárně-naučných akcí a podpořit vzdělávání nastupující generace. Naši studenti mají unikátní možnost ověřit si nabyté teoretické znalosti rovnou v praxi. Spolupráce nese ovoce i v oblasti společného výzkumu a vývoje a při podávání návrhů vědecko-výzkumných projektů tuzemských i zahraničních, včetně programových výzev Evropské unie. Společně jsme realizovali již 35 výzkumných a vývojových projektů, které mají přímý dopad na vývoj chemického průmyslu. Nejnovějšími z nich jsou projekty pyrolýzní recyklace plastů, výroba biopaliv či patentovaný způsob výroby  dicyklopentadienu,“ říká Pavel Matějka, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Nejvýznamnějším společným počinem v oblasti vzdělávání bylo v roce 2015 založení Univerzitního centra Litvínov VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol, které se nachází v litvínovském Chemparku a je jediným místem v Česku, kde je část veřejné vysoké školy situována přímo ve výrobním areálu. Současně až 50 studentů studuje přímo v srdci největšího chemického závodu v republice. „Díky specifickému prostředí chemické výroby studenti získávají možnost ověřit si nabyté teoretické znalosti rovnou v praxi, a to po celou dobu studia. Mohou se zapojit do celé řady výzkumně-vzdělávacích aktivit, které Univerzitní centrum nabízí či organizuje. V rámci nich pak i realizovat své kvalifikační práce na některém z mnoha průmyslových témat,“ vysvětluje Tomáš Herink a dodává: „K plánům Univerzitního centra do budoucna patří snaha o akreditaci nového studijního programu se zaměřením na praktickou výuku, která bude klást důraz na inženýrský, procesní a technologický charakter studia s ohledem na širší uplatnění absolventů na pracovním trhu.“

Spolupráce se soustředí také na podporu základních a středních škol, kterým jsou nabízeny exkurze do areálu, přednášky na aktuální témata z oblasti chemického průmyslu a další vzdělávací aktivity. Díky úzkému kontaktu s Nadací ORLEN Unipetrol jsou i středoškolákům dostupné stipendijní a grantové programy.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR