9. 2. 2021 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Omezení olova v brocích podle nařízení Komise (EU) 2021/57

Nové nařízení Komise (EU) 2021/57, kterým se mění příloha XVII nařízení REACH, se týká omezení použití olova v brocích v mokřadech nebo v jejich okolí.

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/57 ze dne 25. ledna 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo v brocích v mokřadech nebo v jejich okolí. Nařízení vstoupí v platnost v únoru 2021.

V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se v položce 63 ve sloupci 2 doplňují nové odstavce.

Po 15. únoru2023 bude v mokřadech nebo do 100 metrů od mokřadů zakázáno vystřelování broků, u nichž je koncentrace olova (vyjádřeného jako kov) rovna nebo vyšší než 1 % hm. a zákaz nošení jakýchkoli takových broků během střelby nebo jako součást cesty za účelem střelby v mokřadu.

Cílem tohoto omezení je zákaz používání nábojů s olověnými broky při střelbě v mokřadech nebo jejich okolí v celé EU. Přestože v mnoha členských státech existují právní předpisy a také mezinárodní dohoda na ochranu mokřadních ptáků, na otravu olovem v EU každý rok uhyne odhadem jeden milion vodních ptáků.

Na žádost Komise připravila ECHA návrh na další omezení olova ve střelných zbraních a nábojích i mimo mokřady a také v rybářském olůvku. Tento návrh bude zveřejněn v nejbližší době.

Text nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2021/57

Nařízení Komise (EU) 2021/57 [EN]

Nejžhavější vědecká témata

 

Foto: ilustrační/ Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR