12. 7. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Okamžité řízení rizik navrženo pro 300 škodlivých chemických látek

Posuzování chemických látek ve skupinách urychlilo práci orgánů, přičemž v roce 2021 byla dokončena hodnocení 1 900 látek. U přibližně 300 z nich by mohla být okamžitě zahájena opatření k řízení rizik (zveřejněno ECHA 17. 6. 2022).

Byla zveřejněna čtvrtá zpráva agentury ECHA k integrované regulační strategii, která ukazuje na pokrok ve zrychlení tempa při identifikaci regulačních opatření u látek vzbuzujících obavy.

V roce 2021 byla dokončena hodnocení více než 1 900 látek seskupených většinou na základě strukturální podobnosti. Látek bylo o 30 % více než v roce 2020 a přibližně 300 z nich vyžaduje opatření k řízení rizik, zatímco 800 v současné době nevyžaduje další opatření. U zbývajících 800 látek je potřeba získat ještě další údaje, přičemž se očekává, že asi 350 z nich v budoucnu přejde na řízení rizik.

Od roku 2019 do konce roku 2021 bylo posuzováno celkem 3 800 látek včetně 134 ftalátů a látek podobných ftalátům a 148 bisfenolů. První část 19 skupinových hodnocení byla zveřejněna na konci roku 2021 a zahrnovala více než 450 látek.

Přibližně 25 % hodnocených látek vyžaduje další řízení rizik. Zbývá 75 % látek, u kterých není v současnosti zapotřebí žádné další regulační opatření, protože představují nízké riziko, potenciál expozice je omezený nebo již existují opatření k řízení rizik.

Nebezpečí však musí být potvrzeno před zahájením opatření k řízení rizik a často je k tomu potřeba více údajů. Společnosti musí aktualizovat údaje v registračních dokumentacích, aby se vyhnuly plánování regulačních opatření na základě zastaralých údajů.

Zpráva ECHA rovněž upozorňuje na prudký nárůst látek, které vyžadují harmonizovanou klasifikaci a označování (CLH), přičemž jejich počet se v roce 2021 oproti roku 2020 ztrojnásobil. CLH je často předpokladem pro další regulační opatření.

Zbývá ještě posoudit potřebu regulace u téměř 1 300 látek vyráběných ve vysokých objemech (nad 100 tun ročně).

Cílem integrované regulační strategie ECHA je urychlit vytváření dat, identifikace skupin látek vzbuzujících obavy a regulační opatření. To se děje integrací různých regulačních procesů do jednoho koherentního přístupu k efektivnímu řízení chemických rizik. Strategie rovněž podporuje spolupráci mezi agenturou ECHA, členskými státy a Evropskou komisí.

Cílem strategie je objasnit, které registrované látky mají vysokou prioritu pro regulaci řízení rizik nebo generování údajů a které v současnosti mají nízkou prioritu pro další regulační opatření.

Další informace:

Celá zpráva ECHA [EN]

Hledání nejúčinnějších způsobů k řízení chemických rizik

Nejžhavější vědecká témata - bisfenoly

Skupinové hodnocení bisfenolů identifikuje potřebu omezení

Plán omezení

Integrovaná regulační strategie: Výroční zpráva 2021 [pdf, 1500 kB]

 

Ilustrační foto Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2023 SCHP ČR