ODDÍL 2

ODDÍL 2

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb.- pracovní verze

V souvislosti se zastoupením Svazu v Pracovní skupině pro PEL při Radě vlády pro BOZP  máme možnost se vyjádřit k připravované další novele  nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Meziresortní  připomínkové  řízení k návrhu novely je  plánováno   na červen 2019.  Příloha č. 2 PEL  a další přílohy zatím nejsou k dispozici. 

Změny zahrnté do novely:

transpozice – Směrnice EP A RADY (EU) 2017/2398, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (I. a II. balíček)

návrhy oprav

§1, §2

Hlava II - mikroklima

 • Díl 1 - zátěž teplem §3a, 3b, §4, §4a, §5
 • Díl 2 - zátěž chladem §7,

  Hlava III chemické faktory

 • Díl 1 CHL obecně

  §9 Vymezení pojmů: chemický faktor, nebezpečný chemický faktor, biologická limitní hodnota, činnost související s chemickým faktorem, dýchací zóna, kontrolované pásmo, bezpečnostní pásmo

  §10, §11, §12 předvídatelná a §12a nepředvídatelná expozice

 • Díl 2 olovo

  §13, §14, §15

 • Díl 3 CMR I

  §16, §17, §18 transpozice SMĚRNICE (EU) 2017/2398

  Vyjmutí látek klasifikovaných jako CMR cat. 1 – nová tabulka

  Pouze hodnota PEL

  Hlava IV Fyziologie práce

  +příloha 5  tab. 1, 2,

  Plánují se i  změny  vyhlášky č. 432/2003 Sb.,  zákona  č. 373/2011 Sb.- posílení významu BET a právní předpis k azbestu.

 

Pozice_Zelená dohoda pro Evropu_FINAL (1).pdf (905 kB)

Novinky_legislativa_říjen_2019.pdf (189 kB)

Platné znění NV_361_2007.docx (179 kB)

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR