5. 12. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: CEBRE

Nové registrační požadavky na nanomateriály v REACH

Od 1. ledna 2020 začnou platit nové registrační požadavky na nanomateriály. Evropská komise dnes přijala několik novelizovaných příloh.

Jedná se o přílohy nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Evropská komise vyjasnila požadavky na registraci týkající se nanomateriálů. 

Nanomateriály jsou chemické látky v určité formě („nanoform“) se zvláštními vlastnostmi v „nanometrickém“ rozsahu od 1 nm do 100 nm. V důsledku těchto zvláštních vlastností mohou být nanomateriály použity mnoha různými a inovativními způsoby, například v katalyzátorech, elektronice, solárních panelech, bateriích, ve vědě a biomedicínských aplikacích. 

REACH se vždy vztahoval na nanomateriály, neobsahoval však žádná konkrétní ustanovení vztahujících se k nanomateriálům, a proto společnosti často nevěděly, jak tyto látky zaregistrovat. Vědecké důkazy ukázaly, že toxicita nanoforem a jejich vliv na životní prostředí se často liší od běžné látky.

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2019 SCHP ČR