25. 10. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Nové prováděcí nařízení objasňuje lhůty pro aktualizaci registračních dokumentací

Bylo zveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1435 ze dne 9. října 2020 o povinnosti žadatelů o registraci aktualizovat registrační údaje podle nařízení REACH. Nařízení vstupuje v platnost v prosinci 2020 (zveřejněno ECHA 12. 10. 2020).

Evropská komise objasnila, kdy musí společnosti aktualizovat své registrační dokumentace podle nařízení REACH. Ve většině případů je pro aktualizaci bez zbytečného prodlení stanovena tříměsíční lhůta, u složitějších případů mohou být stanoveny lhůty až dvanáct měsíců.

Nařízení REACH (čl. 22 odst. 1) vyžaduje, aby společnosti aktualizovaly své registrační údaje z vlastního podnětu bez zbytečného prodlení v případě, že se změní informace o chemických látkách, množstevním rozmezí nebo informace o společnosti.

Lhůty stanovené v prováděcím nařízení pro jednotlivé případy aktualizace bez zbytečného prodlení:

  • tříměsíční lhůta platí pro administrativní aktualizace jako je změna statusu nebo totožnost žadatele o registraci, změny ve složení látky, změny v množstevním rozmezí včetně zastavení výroby nebo dovozu;
  • pro složitější aktualizace platí lhůta šesti, devíti nebo dvanácti měsíců, například když se změní klasifikace a označení látky bez harmonizované klasifikace nebo dojde ke změnám ve zprávě o chemické bezpečnosti nebo v pokynech pro bezpečné použití;
  • pokud existuje více důvodů pro aktualizaci, je vyžadováno pouze jedno podání a platí nejdelší lhůta.

Tyto lhůty platí také pro změny u látek, které byly oznámeny již podle směrnice 67/548/EHS (NONS) a které jsou považovány za registrované podle REACH.

Společnostem se doporučuje zavedení monitorovacích systémů, které umožní rychle identifikovat změny a zajistit, aby byly registrační údaje vždy aktuální. O všech změnách by měly být vedeny záznamy, které by prokázaly příslušným vnitrostátním orgánům, že u všech látek byly provedeny nezbytné aktualizace.

Za průběžnou aktualizaci společně předložené části registrace jsou odpovědní všichni spoluregistranti (hlavní žadatelé a jednotliví členové). Žadatelé o registraci musí zajistit, aby pro tuto činnost měli uzavřenou dohodu o spolupráci a sdílení nákladů.

Další informace jsou dostupné na internetových stránkách ECHA a v aktualizovaných pokynech pro registraci, které budou zveřejněny v první polovině roku 2021. Obecné rady mohou společnosti získat také na helpdesku ECHA.

Další informace:

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR