21. 12. 2017 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: Ekotox

Návrh na omezení týkající se diisokyanátů a několik schválených žádostí o povolení od RAC a SEAC

RAC odsouhlasilo pět a SEAC osm návrhů na stanoviska o autorizaci specifických použití látek chromu (VI) a 1,2-dichlorethanu (EDC).

Výbor RAC (Risk Assessment Committee - RAC) a Výbor pro socioekonomickou analýzu (Socio-economic Analysis Committee - SEAC) se dohodli na navrhovaných omezeních týkajících se diisokyanátů a olověných stabilizátorů ve výrobcích z PVC.

RAC také schválil společnou zprávu pracovní skupiny ECHA / RAC-SCOEL o vědeckých metodách hodnocení expozice chemických látek na pracovišti.

Tyto návrhy stanovisek budou zaslány žadatelům k vyjádření před konečným přijetím. Výbory rovněž dokončili svou práci na šesti žádostech o povolení přijetím stanovisek týkajících se osmi použití látek vzbuzujících velké obavy.

Výbory souhlasili s omezením užívání diisokyanátů na pracovišti na návrh Německa. Hlavním cílem je zabránit novým případům astmatu z povolání z důvodu vystavení diisokyanátu mezi průmyslovými pracovníky a odborníky. RAC také přijal stanovisko na podporu návrhu agentury ECHA na omezení používání stabilizátorů olova ve výrobcích z PVC.

Další informace o dohodnutých návrzích stanovisek v rámci postupu schvalování, osmi přijatých stanovisek o harmonizované klasifikaci a označování (CLH) a oba návrhy na omezení jsou k dispozici v příloze.

RAC též schválil závěrečnou zprávu společné pracovní skupiny ECHA / RAC a vědeckého výboru pro limity expozice při práci (SCOEL), která se týká hodnocení metodik ECHA a SCOEL s cílem vyhodnotit expozici zaměstnance karcinogenům na pracovišti. Zpráva bude k dispozici na internetové stránce agentury ECHA.

RAC pokračuje v práci na hodnocení tří dokumentací vypracovaných agenturou ECHA o limitech expozice na pracovišti (OEL) pro nikl a jeho sloučeniny, benzen a akrylonitril. Komise požádala o tuto práci na podporu vývoje závazných OEL podle čtvrté změny směrnice 2004/37 / ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (CMD).

Tato práce se dokončí v RAC 44 v březnu 2018 a má být ohlášena Komisi do 26. března 2018.

Další informace: echa.europa.eu

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR