7. 3. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Návrh na celoevropský zákaz per- a polyfluoroalkylovaných látek (PFAS) v hasicích pěnách

ECHA předkládá návrh na omezení všech per- a polyfluoroalkylovaných látek (PFAS) v hasicích pěnách v EU. Omezení by zabránilo další kontaminaci podzemních vod a půdy a zdravotním rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí (zveřejněno ECHA 23. 2. 2022).

Per- a polyfluoroalkylované látky (PFAS) i produkty jejich rozkladu jsou velmi perzistentní, některé poškozují lidské zdraví nebo životní prostředí a většina z nich se snadno přenáší na dlouhé vzdálenosti od zdrojů svého uvolnění.

Na žádost Evropské komise ECHA prošetřila environmentální a zdravotní rizika, která představuje použití PFAS v hasicích pěnách a dospěla k závěru, že celoevropské omezení je oprávněné, protože rizika, která PFAS představují, nejsou v současné době dostatečně kontrolována. Hasicí pěny obsahující PFAS způsobily v EU mnoho případů kontaminace životního prostředí v půdě i v pitné vodě, a proto je důležité uvolňování těchto látek minimalizovat.

ECHA posuzovala několik možností kontroly rizik PFAS v hasicích pěnách. Konečný návrh předpokládá zákaz uvádění na trh, používání a vývoz všech PFAS v hasicích pěnách po uplynutí přechodného období (kdy ještě smí být používány) nebo v přechodných obdobích specifických pro jednotlivá odvětví. Přechodná období by průmyslu poskytla čas pro nahrazení pěn obsahujících PFAS, aniž by byla ohrožena požární bezpečnost, avšak za předpokladu, že bude zajištěna minimalizace úniků do životního prostředí. Pěny s prošlou dobou a všechny odpadní pěny by musely být rovněž vhodně zlikvidovány.

V případě přijetí uvedeného návrhu by mohlo dojít ke snížení emisí PFAS do životního prostředí o více než 13 tisíc tun za 30 let.

Návrh na omezení PFAS vychází z informací, které byly k dispozici v době jeho vypracování a je možné jej aktualizovat. Šestiměsíční konzultace o navrhovaném omezení PFAS v hasicích pěnách bude zahájena 23. března 2022 a bude přístupná všem, kteří k návrhu podají připomínky založené na důkazech.

1. dubna 2022 bude ECHA pořádat online informační schůzku s cílem vysvětlit proces omezení a pomoci zájemcům zúčastnit se konzultace.

Kromě toho 5 evropských zemí (Nizozemí, Německo, Dánsko, Švédsko a Norsko) pracuje na návrhu omezení, který se bude vztahovat na všechny sloučeniny PFAS i v dalších použitích. Návrh plánují předložit agentuře ECHA v lednu 2023. Posouzení rizik, které bylo zavedeno v návrhu na omezení PFAS v hasicích pěnách je relevantní pro všechny látky PFAS. Z toho vyplývá, že bude připraven návrh pro hodnocení rizik v rámci širší skupiny PFAS.

Po ukončení veřejné konzultace posoudí navrhované možnosti omezení vědecké výbory RAC a SEAC, přičemž jejich společné stanovisko je očekáváno v roce 2023.

Další informace:

Foto: zdroj: pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR