Národní technologické platformy

Národní technologické platformy

Technologické platformy jsou sdružení průmyslových podniků, malých a středních podniků, výzkumných a finančních institucí, orgánů veřejné správy, uživatelů a spotřebitelů a organizací podílejících se na výzkumu, vývoji a inovacích v daném průmyslovém odvětví.

Cílem těchto technologických platforem je příprava vizí a strategických dokumentů rozvoje dané hospodářské oblasti a následné efektivní využívání prostředků na podporu evropského výzkumného prostoru.

Česká technologická platforma PLASTY

Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii
Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu

CO2 Czech Solution Group, z.s.
 

Účelem svazem nově založeného klastru CO2CZ je podporovat základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování a především i aplikaci technologií, do průmyslové praxe.

Podporovat organizace působící ve prospěch přípravy a realizace transformačních procesů CO2 a P2X (Power to „X“) v České republice, majíce současně na zřeteli optimální ekonomické a technologické zhodnocení CO2 jako vstupní suroviny pro chemii a energetiku. Podporovat s tím spojené vědecké, výzkumné, technologické a inovační aktivity, včetně aktivit směřujících k ochraně životního prostředí a zlepšování pozitivního vnímání procesu transferu CO2 připívajícím k plnění cílů stanovených Pařížskou dohodou (2015) a závazků ČR v procesech snižování emisí skleníkových plynů a jejich negativního vlivu na klimatické procesy.

Účelem CO2CZ je rovněž podpora a prosazování zájmů ČR v oblasti národní i Evropské legislativy směrem k transformaci CO2 a procesům P2X v optice definované taxonomie (klasifikačního systému EU).

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR