10. 6. 2024 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO

Nařízení Komise (EU) 2024/1328 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

Nové nařízení Komise (EU) 2024/1328, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), se týká omezeni cyklosiloxanů D4, D5 a D6.

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU)2024/1328 ze dne 16. května 2024, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o oktamethylcyklotetrasiloxan (D4), dekamethylcyklopentasiloxan (D5) a dodekamethylcyklohexasiloxan (D6).

Nové nařízení vstoupí v platnost v červnu 2024.

Položka 70 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se týká omezení látek D4 a D5, které již od roku 2020 nesmí být uváděny na trh ve smývatelných kosmetických přípravcích v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší. Nové nařízení do existujícího omezení zařadilo také látku D6.

Všechny uvedené látky po dni 6. června 2026 nesmí být uváděny na trh jako látky samostatné, jako složky jiných látek nebo ve směsích v koncentraci rovné nebo vyšší než 0,1 % hm. a nesmí se používat jako rozpouštědlo pro chemické čištění textilií, kůže a kožešin.

Pro zajištění souladu s navrhovaným omezením byly navrženy doby odkladu i odchylky pro některá specifická použití. Omezení se nebude vztahovat na některá použití např. na průmyslovou výrobu elektroniky nebo na některá profesionální použití jako je chemické čištění v uzavřených systémech.

Text nařízení v anglické i české verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2024/1328

Nařízení Komise (EU) 2024/1328 - EN

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR