25. 5. 2023 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Nařízení Komise (EU) 2023/923 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

Bylo zveřejněno nové nařízení Komise ze dne 3. května 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), pokud jde o olovo a jeho sloučeniny v PVC.

Evropská komise přijala nové nařízení zakazující uvádění na trh nebo používání olova v předmětech vyrobených z polyvinylchloridu (PVC). Je tím uzavřen proces, který začal v roce 2016, kdy agentura ECHA předložila dokumentaci podle přílohy XV, která prokazuje, že dochází k uvolňování olova z předmětů vyrobených z PVC. Tyto předměty obsahují stabilizátory na bázi olova, které zvyšují tepelnou stabilitu PVC při jeho výrobě a při výrobě předmětů z PVC a chrání PVC před fotodegradací.

V položce 63 přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje několik nových odstavců.

S účinkem od 29. listopadu 2024 olovo a jeho sloučeniny nesmějí být uváděny na trh nebo používány ve výrobcích, které se vyrábějí z polymerů nebo kopolymerů vinylchloridu (PVC), je-li koncentrace olova rovna nebo vyšší než 0,1 % hmotnostních PVC materiálu.

Řada odchylek z tohoto omezení je zavedena především pro:

  • výrobky z PVC obsahující recyklovaný měkčený PVC do 28. května 2025;
  • výrobky z PVC obsahující recyklovaný tvrdý PVC do 28. května 2033, je-li koncentrace olova (vyjádřeného jako kov) nižší než 1,5 % hmotnostních recyklovaného tvrdého PVC;
  • separátory z PVC a oxidu křemičitého v olověných akumulátorech do 28. května 2033 (očekávají se vhodné alternativy).

Nařízení Komise (EU) 2023/923 vstoupí v platnost koncem května 2023.

Texty nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace

Nařízení Komise (EU) 2023/923

Nařízení Komise (EU) 2023/923 [ENG]

 

Foto:  zdroj: unsplash.com

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2024 SCHP ČR