28. 1. 2022 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR

Nařízení Komise (EU) 2021/2204 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

V Úředním věstníku bylo zveřejněno nové nařízení Komise, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), které se týká látek CMR.

Evropská Komise přijala nové nařízení, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení REACH, pokud jde o látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR).

Záznamy 28, 29 a 30 v příloze XVII nařízení REACH zakazují uvádět na trh nebo používat pro prodej široké veřejnosti látky klasifikované jako CMR kategorie 1A nebo 1B, a směsi obsahující tyto látky ve stanovených koncentracích. Tyto látky jsou uvedeny v dodatcích 1 až 6 k příloze XVII nařízení REACH. Aktualizace dodatků odráží nové klasifikace látek CMR podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) v části 3 přílohy VI.

Látky nově klasifikované jako CMR kategorie 1A nebo 1B uvedené v nařízeních v přenesené pravomoci (EU) 2020/1182 a (EU) 2021/849 budou novým nařízením (EU) 2021/2204 doplněny do dodatků 2, 4 a 6 přílohy XVII nařízení REACH. Omezení pro látky uvedené v nařízení (EU) 2020/1182 bude platit od 1. 3. 2022 a pro látky uvedené v nařízení (EU) 2021/849 od 17.12. 2022.

Texty nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Ke stažení:

 

 

Ilustrační foto Pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR