20. 5. 2018 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: TZ MPO

Nařízení Komise (EU) 2018/669 ke změně přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008

Mění se nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí.

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU)2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí.

Nařízení vstoupí v platnost 24. 5. 2018 a použije se od 1. 12. 2019.

V příloze VI byla v souladu s nařízením Komise (EU) 2016/1179 ode dne 1. 6. 2017 zrušena tabulka 3.2 obsahující seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v příloze VI směrnice Rady 67/548/EHS a tabulka 3.1 byla následně přejmenována na tabulku 3.

Nařízením (EU) 2018/669 bude tabulka 3.1 (resp. 3) přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 změněna tak, aby všechny v ní uvedené chemické názvy látek byly ve stejném jazyce, v jakém je konkrétní jazyková verze nařízení CLP.

Text nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2018/669

Nařízení Komise (EU) 2018/669 - ENG

  

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR