23. 1. 2020 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Zdroj: MPO ČR / ECHA

Na Kandidátský seznam byly zařazeny 4 další látky SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 4 nové látky, které byly identifikovány jako látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC). Kandidátský seznam nyní obsahuje 205 látek (zveřejněno ECHA 16. 1. 2020).

Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Látky nově zařazené na KS, jejich vlastnosti a příklady použití:

  1. Diisohexyl phthalate (EC 276-090-2, CAS 71850-09-4): látka je toxická pro reprodukci; není registrována podle nařízení REACH;
  2. 2-benzyl-2-dimethylamino-4´-morpholinobutyrophenone (EC 404-360-3, CAS 119313-12-1): látka je toxická pro reprodukci; používá se při výrobě polymerů;
  3. 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (EC 400-600-6, CAS 71868-10-5): látka je toxická pro reprodukci; používá se při výrobě polymerů;
  4. Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (EC -, CAS -): ekvivalentní úroveň obav odpovídající možným vážným vlivům pro životní prostředí a lidské zdraví (čl. 57f), použití při výrobě polymerů.

V současné době obsahuje Kandidátský seznam 205 SVHC látek, z nichž 43 látek je zařazeno do přílohy XIV nařízení REACH tj. na seznam látek podléhajících povolení.

Po zařazení látek do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětů obsahujících látku z KS v koncentraci vyšší než 0,1% hm. musí poskytnout dostatek informací příjemcům předmětu a spotřebitelům.

Kromě toho, dodavatelé a výrobci předmětů obsahujících látku z KS musí do 6 měsíců od jejího zařazení podat oznámení agentuře ECHA. Informace o těchto povinnostech a souvisejících nástrojích najdete na internetových stránkách ECHA.

Další informace:

Kandidátský seznam

Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení do KS

Návrhy na identifikaci SVHC odsouhlasené MSC

Jak oznámit látky v předmětech

Integrovaná regulační strategie

 

ilustrační obrázek/wikimedia commons

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   © 2020 SCHP ČR