26. 7. 2019 / ARCHIV ČLÁNKŮ / Autor: MPO ČR / ECHA

Na Kandidátský seznam byly zařazeny 4 další látky SVHC

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 4 nové látky, které byly identifikovány jako SVHC. Kandidátský seznam nyní obsahuje 201 látek (zveřejněno ECHA 16. 7. 2019).

Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Látky nově zařazené na KS, jejich vlastnosti a příklady použití:

  1. 2-methoxyethyl acetate (EC 203-772-9, CAS 110-49-6): látka je toxická pro reprodukci; není registrována podle nařízení REACH;
  2. Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ? 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP) (EC -, CAS -): látka je endokrinní disruptor pro životní prostředí; používá se především jako antioxidant ke stabilizaci polymerů;
  3. 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof) (EC -, CAS -): ekvivalentní úroveň obav odpovídající možným vážným vlivům na lidské zdraví a životní prostředí (čl. 57f); pomocné činidlo při výrobě fluorovaných polymerů;
  4. 4-tert-butylphenol (EC 202-679-0, CAS 98-54-4): látka je endokrinní disruptor pro životní prostředí; návrh na identifikaci jako SVHC byl Komisi předložen v roce 2016; látka se používá do nátěrů, polymerů, lepidel, tmelů a při syntéze dalších látek.

V současné době obsahuje Kandidátský seznam 201 SVHC látek, z nichž 43 látek je zařazeno do přílohy XIV nařízení REACH tj. na seznam látek podléhajících povolení.

Po zařazení látky do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětů obsahujících látku z KS v koncentraci vyšší než 0,1% hm. musí poskytnout dostatek informací příjemcům předmětu a spotřebitelům. 

Kromě toho, dodavatelé a výrobci předmětů obsahujících látku z KS musí do 6 měsíců od jejího zařazení (16. ledna 2020) podat oznámení agentuře ECHA. Informace o těchto povinnostech a souvisejících nástrojích najdete na internetových stránkách ECHA.

Další informace:

Kandidátský seznam

Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení do KS

Návrhy na identifikaci SVHC odsouhlasené MSC

Jak oznámit látky v předmětech

 

Foto: Látka 4-tert-butylphenol se používá např. do lepidel. Ilustrační foto/pixabay

Zpět

Členská zóna:

Pro pokračování se přihlašte

Ještě nejste členem? Zaregistrovat se nyní

Napište nám


Kontakty

Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9

IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725

+420 283 290 786

SCHP ČR

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví.
Spojte se zástupci svazu k osobnímu projednání atributů členství.
 

Telefon:+420 283 290 786

MAPA STRÁNEK   |   NASTAVENÍ COOKIES   © 2022 SCHP ČR